Translations by Retardedpope

Retardedpope has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

12 of 2 results
20.
Prior to editing the configuration file, you should make a copy of the original file and protect it from writing so you will have the original settings as a reference and to re-use as necessary.
2006-04-11
Innan du redigerar konfigurationsfilen bör du se till att göra en kopia av originalfilen och skrivskydda den så att du har kvar originalinställningarna som referens och för återanvändning ifall det blir nödvändigt.
23.
Now, edit the <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> file and make your changes.
2006-04-11
Nu ska du redigera <filename>/etc/samba/smb.conf</filename> och göra dina ändringarna.