Browsing Romanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Romanian guidelines.
110 of 2030 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Proiectul de documentație Ubuntu)
Translated by mafia4ever on 2009-01-07
Reviewed by Adi Roiban on 2010-04-05
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:6(creator) serverguide/C/serverguide-C.omf:7(maintainer)
2.
Ubuntu Server Guide
Ghidul Ubuntu Server
Translated by Visinescu Gabriel on 2008-04-03
Reviewed by Ionuț Jula on 2008-04-12
In upstream:
Ghid Server Ubuntu
Suggested by Chisu Vasile Marius on 2008-10-13
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:8(title) serverguide/C/serverguide-C.omf:11(description) serverguide/C/serverguide.xml:14(title) serverguide/C/bookinfo.xml:13(title)
3.
2007-09-30
2007-09-30
Translated by Visinescu Gabriel on 2008-04-03
Reviewed by Ionuț Jula on 2008-04-12
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:9(date)
4.
Windows Networking
Rețelistică Windows
Translated and reviewed by Ionuț Jula on 2008-04-02
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:13(title)
5.
Computer networks are often comprised of diverse systems, and while operating a network made up entirely of Ubuntu desktop and server computers would certainly be fun, some network environments must consist of both Ubuntu and <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> systems working together in harmony. This section of the <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide introduces principles and tools used in configuring your Ubuntu Server for sharing network resources with Windows computers.
Rețelele de calculatoare sunt deseori compuse din sisteme diferite; în timp ce operarea unei rețele care conține numai calculatoare de birou și servere Ubuntu ar fi cu siguranță plăcută, unele medii trebuie să conțină și sisteme Ubuntu, și sisteme <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark>, care lucrează împreună în mod armonios. Această secțiune a Ghidului pentru Servere <phrase>Ubuntu</phrase> prezintă principii și unelte folosite la configurarea Serverului Ubuntu în vederea partajării resurselor de rețea cu calculatoare Windows.
Translated and reviewed by DanI on 2008-11-10
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:15(para)
6.
Introduction
Introducere
Translated and reviewed by Silviu Bojica on 2006-04-11
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:25(title) serverguide/C/virtualization.xml:402(title) serverguide/C/security.xml:354(title) serverguide/C/remote-administration.xml:22(title) serverguide/C/package-management.xml:20(title) serverguide/C/introduction.xml:13(title)
7.
Successfully networking your Ubuntu system with Windows clients involves providing and integrating with services common to Windows environments. Such services assist the sharing of data and information about the computers and users involved in the network, and may be classified under three major categories of functionality:
Legarea în rețea a sistemului dumneavoastră Ubuntu cu clienți Windows presupune furnizarea și integrarea serviciilor comune cu mediul de lucru Windows. Aceste servicii asistă partajarea datelor și informațiilor despre calculatoare și utilizatorii implicați în rețea și poate fi clasificată în trei mari categorii de funcționalitate.
Translated and reviewed by Ionuț Jula on 2008-04-03
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:27(para)
8.
<emphasis role="bold">File and Printer Sharing Services</emphasis>. Using the Server Message Block (SMB) protocol to facilitate the sharing of files, folders, volumes, and the sharing of printers throughout the network.
<emphasis role="bold">Folosirea în comun de fișiere și servicii de imprimare </emphasis>. Folosirea protocolului Blocul de mesaje server (SMB) pentru facilitarea folosirii în comun a fișierelor, directoarelor, volumelor și a imrimantelor în rețea.
Translated and reviewed by Ionuț Jula on 2008-04-03
Shared:
<emphasis role="bold">Partajarea fişierelor şi serviciilor de imprimare </emphasis>. Folosirea protocolului „Server Message Block” (SMB) pentru facilitarea folosirii în comun a fişierelor, directoarelor, volumelor şi a imprimantelor în reţea.
Suggested by Lucian Adrian Grijincu on 2009-08-06
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:35(para)
9.
<emphasis role="bold">Directory Services</emphasis>. Sharing vital information about the computers and users of the network with such technologies as the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) and Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
<emphasis role="bold">Servicii de Directoare</emphasis>. Partajarea de informații vitale despre calculatoarele și utilizatorii rețelei folosind tehnologii de tipul Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) si Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
Translated and reviewed by DanI on 2008-11-10
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:41(para)
10.
<emphasis role="bold">Authentication and Access</emphasis>. Establishing the identity of a computer or user of the network and determining the information the computer or user is authorized to access using such principles and technologies as file permissions, group policies, and the Kerberos authentication service.
<emphasis role="bold">Autentificare și acces</emphasis>. Stabilirea identității unui calculator sau utilizator și determinarea informațiilor pe care utilizatorul sau calculatorul este autorizat să acceseze folosind principii și tehnologii de genul drepturile fișierului, politici de grup și serviciul de autentificare Kerberos.
Translated by Ionuț Jula on 2008-04-03
Reviewed by Adi Roiban on 2011-03-28
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:48(para)
110 of 2030 results

This translation is managed by Ubuntu Romanian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adi Roiban, Alexandru Burlacu, Alexandru Iacob, Alin-Florin Rus-Rebreanu, Chisu Vasile Marius, Cristi Nistor, Dan Telecan, DanI, Doru Horișco, Ionuț Jula, Lucian Adrian Grijincu, Monica_Tomus, Octav Opaschi, Silviu Bojica, Ubuntu.zLenox.info, Visinescu Gabriel, darcklau, gheorghe1800@yahoo.com, mafia4ever, svens.