Browsing Finnish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Finnish guidelines.
110 of 2030 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntun dokumentaatioprojekti)
Translated and reviewed by Christian Hellberg on 2009-10-14
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:6(creator) serverguide/C/serverguide-C.omf:7(maintainer)
2.
Ubuntu Server Guide
Ubuntun palvelinopas
Translated and reviewed by Elias Julkunen on 2008-10-13
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:8(title) serverguide/C/serverguide-C.omf:11(description) serverguide/C/serverguide.xml:14(title) serverguide/C/bookinfo.xml:13(title)
3.
2007-09-30
30.9.2007
Translated and reviewed by Toni Lähdekorpi on 2008-09-13
Located in serverguide/C/serverguide-C.omf:9(date)
4.
Windows Networking
Windows-verkot
Translated and reviewed by Timo Jyrinki on 2007-09-28
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:13(title)
5.
Computer networks are often comprised of diverse systems, and while operating a network made up entirely of Ubuntu desktop and server computers would certainly be fun, some network environments must consist of both Ubuntu and <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> systems working together in harmony. This section of the <phrase>Ubuntu</phrase> Server Guide introduces principles and tools used in configuring your Ubuntu Server for sharing network resources with Windows computers.
Tietokoneverkot rakentuvat usein erilaisista järjestelmistä. Pelkästään Ubuntuun pohjautuvan verkon ylläpito olisi varmasti hauskaa, mutta monissa verkkoympäristöissä on käytettävä Ubuntun ohella <trademark class="registered">Microsoft</trademark><trademark class="registered">Windows</trademark> -järjestelmiä saumattomassa yhteistyössä. Tämä osa <phrase>Ubuntun<phrase> palvelinopasta esitellään periaatteet ja työkalut, joita käytetään Ubuntu-palvelimen asettamiseksi jakamaan verkkoresursseja Windows-tietokoneille.
Translated by Jussi Aalto on 2010-09-29
Reviewed by Timo Jyrinki on 2011-05-15
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:15(para)
6.
Introduction
Johdanto
Translated by Anne Sorsa on 2007-09-21
Reviewed by Christian Hellberg on 2009-10-14
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:25(title) serverguide/C/virtualization.xml:402(title) serverguide/C/security.xml:354(title) serverguide/C/remote-administration.xml:22(title) serverguide/C/package-management.xml:20(title) serverguide/C/introduction.xml:13(title)
7.
Successfully networking your Ubuntu system with Windows clients involves providing and integrating with services common to Windows environments. Such services assist the sharing of data and information about the computers and users involved in the network, and may be classified under three major categories of functionality:
Jotta Windows-asiakkaat voivat sujuvasti käyttää Ubuntu-järjestelmää, on ylläpitäjän huolehdittava Windows-ympäristöjen tarvitsemista palveluista. Nämä palvelut huolehtivat tiedostojen sekä tietokoneita ja niiden käyttäjiä koskevien tietojen jakamisesta paikallisverkossa. Palvelut voidaan jakaa kolmeen pääryhmään:
Translated and reviewed by Mikko Piippo on 2007-10-01
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:27(para)
8.
<emphasis role="bold">File and Printer Sharing Services</emphasis>. Using the Server Message Block (SMB) protocol to facilitate the sharing of files, folders, volumes, and the sharing of printers throughout the network.
<emphasis role=\"bold\">Tiedostojen ja tulostimien jakopalvelut</emphasis>. Käyttää Server Message Block (SMB) -protokollaa tiedostojen, kansioiden, taltioiden ja tulostimien jakamiseen verkossa.
Translated and reviewed by Alpo Turunen on 2008-04-19
In upstream:
<emphasis role="bold">Tiedostojen ja tulostimien jakopalvelut</emphasis>. Käyttää Server Message Block (SMB) -protokollaa huolehtimaan tiedostojen, kansioiden, taltioiden ja tulostimien jakamisesta verkossa.
Suggested by Jussi Aalto on 2010-09-29
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:35(para)
9.
<emphasis role="bold">Directory Services</emphasis>. Sharing vital information about the computers and users of the network with such technologies as the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) and Microsoft <trademark class="registered">Active Directory</trademark>.
<emphasis role="bold">Hakemistopalvelut</emphasis>. Verkon tietokoneista ja käyttäjistä jaetaan tärkeää tietoa Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ja Microsoft <trademark class="registered">"Active Directory"</trademark> -teknologioilla.
Translated and reviewed by Mikko Piippo on 2007-10-01
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:41(para)
10.
<emphasis role="bold">Authentication and Access</emphasis>. Establishing the identity of a computer or user of the network and determining the information the computer or user is authorized to access using such principles and technologies as file permissions, group policies, and the Kerberos authentication service.
<emphasis role="bold">Todentaminen ja käyttöoikeudet</emphasis>. Varmistetaan tietokoneen tai käyttäjän identiteetti, määritellään tiedot tietokoneesta tai käyttäjästä. Huolehditaan tiedostojen oikeuksista, käyttäjäryhmistä ja Kerberos-autentikointipalvelusta.
Translated and reviewed by Alpo Turunen on 2008-04-19
Located in serverguide/C/windows-networking.xml:48(para)
110 of 2030 results

This translation is managed by Ubuntu Finnish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alpo Turunen, Anne Sorsa, Christian Hellberg, Eero, Eero Salokannel, Elias Julkunen, Heidi Mattila, Heikki Mäntysaari, Jussi Aalto, Jussi Aalto, Matthew East, Mikko Piippo, Pekka Niemi, Timo Jyrinki, Toni Lähdekorpi, Ubuntu Documentation Committers, UltimateSephiroth, burp, pete-rok, unikob, wirtanen.