Translations by Jenda Hrach

Jenda Hrach has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
55.
Local mounting of remote network resources using the SMB protocol is also possible using the <application>smbfs</application> program.
2008-04-17
Místní připojení vzdálených zdrojů protokolu SMB je možné také za použití programu <application>smbfs</application>.
56.
To mount a shared folder named <emphasis role="italic">project-code</emphasis> on a Windows server named <emphasis role="italic">development</emphasis> as the user <emphasis role="italic">dlightman</emphasis> to your Ubuntu system's /mnt/pcode mount-point (the mountpoint you choose should be an empty folder), you would issue this command at the prompt:
2008-04-17
Pro připojení sdílené složky pojmenované <emphasis role="italic">project-code</emphasis> na serveru Windows jménem <emphasis role="italic">development</emphasis> jako uživatel <emphasis role="italic">dlightman</emphasis> do vašeho přípojného bodu /mnt/pcode (přípojný bod, který si vyberete by měla být prázdná složka) můžete zadat tento příkaz:
57.
sudo mount -t smbfs -o username=dlightman //development/project-code /mnt/pcode
2008-04-17
sudo mount -t smbfs -o username=dlightman //development/project-code /mnt/pcode
58.
You will then be prompted for the user password, and after successfully authenticating, the contents of the shared resource will be available locally via the mount-point specified as the last argument to the mount command. To disconnect the shared resource, simply use the <application>umount</application> command as you would with any other mounted file system. For example:
2008-04-17
Budete dotázáni na heslo a po úspěšném připojení bude obsah sdílené složky přístupný v přípojném bodu uvedeném jako poslední parametr předchozího příkazu. Pro odpojení sdílené složky použijte příkaz <application>umount</application>, stejně jako s jakýmkoliv jiným připojeným systémem souborů. Příklad:
59.
sudo umount /mnt/pcode
2008-04-17
sudo umount /mnt/pcode
60.
User Accounts
2008-04-17
Uživatelské účty
62.
sudo smbpasswd -a jseinfeld
2008-04-17
sudo smbpasswd -a jseinfeld
63.
The <application>smbpasswd</application> application will then prompt you to enter a password for the user:
2008-04-17
Aplikací <application>smbpasswd</application> budete poté dotázáni na heslo uživatele:
64.
New SMB password:
2008-04-17
Nové heslo pro SMB:
65.
Enter the password you wish to set for the user, and the <application>smbpasswd</application> application will ask you to confirm the password:
2008-04-17
Zadejte heslo, které chcete nastavit. Aplikace <application>smbpasswd</application> vás vyzve zadat jej pro kontrolu znovu:
66.
Retype new SMB password:
2008-04-17
Zadejte heslo znovu:
67.
Confirm the password, and <application>smbpasswd</application> will add the entry for the user to the SAMBA password file.
2008-04-17
Potvrďte heslo a aplikace <application>smbpasswd</application> přidá záznam o uživateli do souboru hesel SAMBA.