Translations by Fossil

Fossil has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
2023.
Replace <emphasis>Sunday</emphasis> with the desired label.
2010-01-04
Nahraďte <emphasis>Neděle</emphasis> požadovaným popisem
2024.
Now, select the <emphasis>Pool</emphasis>:
2010-01-04
Teď zvolte <emphasis>Pool</emphasis>:
2026.
Select the Pool (1-2): <placeholder-1/> Connecting to Storage daemon TapeDrive at backupserver:9103 ... Sending label command for Volume "Sunday" Slot 0 ...
2010-01-04
Zvolte Pool (1-2): <placeholder-1/> Připojuji se úložnému zařízení na záložním serveru:9103 ... Posílám popis příkazu pro svazek "Neděle" na pozici 0 ...
2027.
Congratulations, you have now configured <emphasis>Bacula</emphasis> to backup the localhost to an attached tape drive.
2010-01-04
Gratulujeme, právě jste nastavil zálohu <emphasis>Bacula</emphasis> pro localhost na tape drive
2028.
For more <emphasis>Bacula</emphasis> configuration options refer to the <ulink url="http://www.bacula.org/en/rel-manual/index.html">Bacula User's Manual</ulink>
2010-01-01
Pro více konfiguračních možností <emphasis>Baculy</emphasis> nahlédněte do <ulink url="http://www.bacula.org/en/rel-manual/index.html">uživatelské příručky Baculy</ulink>
2029.
The <ulink url="http://www.bacula.org/">Bacula Home Page</ulink> contains the latest Bacula news and developments.
2010-01-01
<ulink url="http://www.bacula.org/">Stránky Bacula</ulink> obsahují poslední novinky o vývoji Bacula.