Translations by steinnes

steinnes has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

148 of 48 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
2008-02-16
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu skjölunarverkefnið)
2.
mdke@ubuntu.com (Matthew East)
2008-02-16
mdke@ubuntu.com (Matthew East)
3.
Music, Videos and Photos
2008-02-16
Tónlist, myndbönd og ljósmyndir
4.
2006-09-07
2008-02-16
7. september 2006
6.
Music, video and photos
2008-02-16
Tónlist, myndbönd og ljósmyndir
7.
Credits and License
2008-02-16
Heiður og leyfi
8.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
2008-02-16
Þessu skjali er haldið við af skjölunarhópi Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Þeirra sem lagt hafa verkinu lið er getið <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">hér</ulink>.
9.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
2008-02-16
Þetta skjal er gefið út undir Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA) skilmálunum.
10.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
2008-02-16
Þér er heimilt að breyta eða bæta frumkóða Ubuntu skjölunarinnar að uppfylltum ákvæðum þessa leyfis. Öll afleidd vinna verður að vera gefin út undir þessu leyfi.
11.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
2008-02-16
Þessu skjali er dreift með það í huga að það komi að góðum notum en ÁN ALLRAR ÁBYRGÐAR; jafnvel án þeirrar ábyrgðar sem fólgin er í SELJANLEIKA eða HÆFNI TIL AÐ GEGNA ÁKVEÐNU HLUTVERKI EINS OG SKÝRT ER Í FYRIRVARA.
13.
2004, 2005, 2006
2008-02-16
2004, 2005, 2006
16.
The Ubuntu Documentation Project
2008-02-16
Skjölunarverkefni Ubuntu
17.
This section describes how to import, organize and use music, video and photos with Ubuntu.
2008-02-16
Þessi hluti útskýrir hvernig hægt er að innflytja, flokka og nota tónlist, myndbönd og ljósmyndir með Ubuntu.
18.
Music and audio
2008-02-16
Tónlist og hljóð
19.
Whether you want to play, rip, edit or organize your music, Ubuntu has the tools you need.
2008-02-16
Hvort sem þú vilt spila, afrita, breyta eða flokka tónlist, Ubuntu hefur tólin sem þú þarft.
20.
Play and organize music
2008-02-16
Spila og flokka tónlist
22.
When you first use <application>Rhythmbox</application>, it will scan your home folder for any supported music files you have and will make them available to be played automatically.
2008-02-16
Við fyrstu notkun <application>Rhythmbox</application>, mun forritið skima eftir studdum tónlistarskrám í heimasvæði þínu og bjóða uppá spilun þeirra
23.
<application>Rhythmbox</application> supports many useful features, some of which are turned off by default. For example, it can show the album cover of the song currently being played, or share music with others.
2008-02-16
<application>Rhythmbox</application> hefur marga nytsamlega eiginleika, sumir hverjir eru ekki virkir frá upphafi. Til dæmis, forritið getur sýnt plötuumslag lags sem er í spilun, eða t.d. deilt tónlist með öðrum.
27.
When you insert an audio CD, the <application>Sound Juicer</application> CD player and ripper opens automatically. If you are connected to the Internet, <application>Sound Juicer</application> will display the CD artist, album and track names.
2008-02-16
Þegar geisladiskur er settur í tölvuna, opnast <application>Sound Juicer</applicatio> geislaspilarinn og rífarinn sjálfkrafa. Ef internettenging er til staðar, mun <application>Sound Juicer</application> sýna nöfn flytjanda, plötu og einstakra laga.
28.
To play the CD, click the <guibutton>Play</guibutton> button or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>P</keycap></keycombo>. To play a particular track, double-click on the track or select the track and click <guibutton>Play</guibutton>.
2008-02-16
Til að spila geisladiskinn, smellið á <guibutton>Spila</guibutton> takkann eða smellið á <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>P</keycap></keycombo>. Til að spila tiltekið lag, tvísmellið á lagið eða veljið lagið og smellið á <guibutton>Spila</guibutton>.
30.
Ripping audio CDs
2008-02-16
Að draga út tónlist
31.
If you would like to keep a copy of an audio CD on your computer without needing to insert the CD to listen to it, it is possible to <emphasis>rip</emphasis> or <emphasis>extract</emphasis> the music onto your computer.
2008-02-16
Ef þú vilt halda eintaki af hljómdiski á tölvunni þinni án þess að þurfa að setja diskinn í tölvuna til að hlusta, er mögulegt að <emphasis>draga út</emphasis> tónlist af geisladiskum inn á tölvuna.
42.
Record sounds and music
2008-02-16
Taka upp hljóð og tónlist
44.
Edit sounds and music
2008-02-17
Hljóðvinnsla
45.
To edit audio, install <ulink url="http://www.jokosher.org/">Jokosher</ulink> or <ulink url="http://audacity.sourceforge.net/">Audacity</ulink>. Jokosher is able to record audio as well as edit it, and Audacity provides many powerful sound-editing features.
2008-02-17
Til að vinna með, taka upp og umbreyta hljóðum notið <ulink url="http://www.jokosher.org/">Jokosher</ulink> eða <ulink url="http://audacity.sourceforge.net/">Audacity</ulink>. Jokosher getur bæði tekið upp og umbreytt hljóði, og Audacity hefur marga öfluga hljóðvinnslumöguleika.
47.
If you would like to turn your computer into a multimedia production suite, why not consider installing <ulink url="http://ubuntustudio.org/">Ubuntu Studio</ulink>? It provides a large selection of applications for creating audio, video and graphics.
2008-02-17
Til að breyta tölvunni þinni yfir í margmiðlunarvinnslustöð, afhverju ekki að setja upp <ulink url="http://ubuntustudio.org/">Ubuntu Studio</ulink>? Með því fylgir mikið úrval forrita til að vinna með hljóð, myndbönd og grafík.
48.
Listen to online audio streams
2008-02-17
Að hlusta á hljóðstrauma á netinu
49.
You can listen to <emphasis>streaming audio</emphasis> from the Internet. This can be thought of as an online radio service, as it is usually broadcast live.
2008-02-17
Mögulegt er að hlusta á <emphasis>hljóðstrauma</emphasis> af internetinu. Má hugsa sér þetta eins og netútvarp, þar sem straumarnir eru yfirleitt í beinni útsendingu.
51.
Install the <application>Last-Exit</application> player to listen to the <ulink url="http://www.last.fm">Last.fm</ulink> service.
2008-02-17
Setjið upp <application>Last-Exit</application> spilarann til að hlusta á <ulink url="http://www.last.fm">Last.fm</ulink> service.
54.
Use a portable audio player
2008-02-17
Að nota ferðaspilara
55.
Ubuntu supports many portable audio players, including the iPod.
2008-02-17
Ubuntu styður marga ferðaspilara, þar á meðal iPoda.
56.
Using an iPod
2008-02-17
Að nota iPod
57.
You can play music directly off an iPod with <application>Rhythmbox Music Player</application>. Plug the iPod into the computer, and open <application>Rhythmbox</application>.
2008-02-17
Þú getur spilað tónlist beint af iPod með <application>Rhythmbox tónlistarspilaranum</application>. Tengdu iPodinn og opnaðu <application>Rhythmbox</application>.
58.
To transfer music files to and from an iPod, you can use <application>gtkpod</application>:
2008-02-17
Til að færa tónlist til og frá iPod er hægt að nota <application>gtkpod</application>:
60.
To run <application>gtkpod</application>, choose <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guisubmenu>Sound &amp; Video</guisubmenu><guimenuitem>gtkpod</guimenuitem></menuchoice>.
2008-02-17
Til að keyra <application>gtkpod</application> veljið <menuchoice><guimenu>Forrit</guimenu><guisubmenu>Sound &amp; Video</guisubmenu><guimenuitem>gtkpod</guimenuitem></menuchoice>.
61.
See the <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/IPodHowto">Community Help pages</ulink> for more information on using an iPod with Ubuntu.
2008-02-17
Í <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/IPodHowto">hjálparsíðum samfélagsins</ulink> er að finna meiri upplýsingar um notkun iPod með Ubuntu.
62.
Using other audio players
2008-02-17
Notkun ferðaspilara
63.
Ubuntu supports many other audio players. Most of these work simply by plugging them in to your computer and copying music onto them.
2008-02-17
Ubuntu býður uppá marga aðra ferðaspilara. Flestir virka einfaldlega ef þeir eru tengdir við tölvuna, og tónlist afrituð inná þá.
64.
Users of <emphasis>Creative Nomad Jukebox</emphasis> audio players may need to install the <application>gnomad2</application> package from the <quote>Universe</quote> repository to be able to use their device (see <ulink type="help" url="ghelp:add-applications">Add Applications</ulink>).
2008-02-17
Notendur <emphasis>Creative Nomad Jukebox</emphasis> ferðaspilara gætu þurft að setja upp <application>gnomad2</application> pakkann úr <quote>Alheims</quote> útibúinu til að geta notað spilarann sinn (sjáið <ulink type="help" url="ghelp:add-applications">Bæta við forritum</ulink>).
65.
Movies, DVDs and videos
2008-02-17
Kvikmyndir, DVD diskar og myndböd
66.
You can watch movies and video clips in Ubuntu by using the <application>Totem Movie Player</application>.
2008-02-17
Hægt er að horfa á kvikmyndir og myndbönd í Ubuntu með <application>Totem Kvikmyndaspilaranum</application>.
67.
Start <application>Totem</application> by clicking <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Sound &amp; Video</guimenuitem><guimenuitem>Movie Player</guimenuitem></menuchoice>.
2008-02-17
Ræsið <application>Totem</application> með því að smella á clicking <menuchoice><guimenu>Forrit</guimenu><guimenuitem>Hljóð og myndbönd</guimenuitem><guimenuitem>Kvikmyndaspilari</guimenuitem></menuchoice>.
68.
Playing DVDs
2008-02-17
Að spila DVD diska
69.
In order to play DVDs, you must install some additional software. Unfortunately, DVD support cannot be provided by default in Ubuntu due to legal and technical restrictions.
2008-02-17
Til að spila DVD diska er nauðsynlegt að setja upp auka hugbúnað. Því miður er ekki hægt að láta DVD stuðning fylgja með Ubuntu frá upphafi vegna lagalegra og tæknilegra hindrana.
70.
Many commercial DVDs are <emphasis>encrypted</emphasis> and so require the use of <emphasis>decryption</emphasis> software in order to play them. In some countries, the use of such decryption software is not permitted by law. Verify that you are within your rights in using it.
2008-02-17
Margir DVD diskar eru <emphasis>dulritaðir</emphasis> og krefjast því <emphasis>dulráðs</emphasis> hugbúnaðar til að spila þá. Í sumum löndum er notkun slíks dulráðshugbúnaðar ekki leyfileg samkvæmt lögum. Ganga skal úr skugga um að réttur til að nota slíkan hugbúnað sé fyrir hendi.
71.
Install the following packages (see <ulink type="help" url="ghelp:add-applications">Add Applications</ulink>):
2008-02-17
Setjið upp eftirgreinda pakka (sjáið <ulink type="help" url="ghelp:add-applications">Bæta við forritum</ulink>):
72.
libdvdnav4
2008-02-17
libdvdnav4
73.
libdvdread3
2008-02-17
libdvdread3