Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 117 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentačný projekt Ubuntu)
Translated and reviewed by Matej Duman on 2008-02-19
Located in games/C/games-C.omf:6(creator) games/C/games-C.omf:7(maintainer)
2.
Games
Hry
Translated and reviewed by Jozef Káčer on 2007-04-11
Located in games/C/games-C.omf:8(title) games/C/games.xml:15(title)
3.
2006-09-07
7.9.2006
Translated and reviewed by Matej Duman on 2008-02-19
Located in games/C/games-C.omf:9(date)
4.
Placeholder.
Rezervované miesto
Translated by helix84 on 2007-10-24
Reviewed by 6205 on 2008-03-25
Located in games/C/games-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Autori a licencia
Translated by Jozef Káčer on 2007-04-11
Reviewed by 6205 on 2008-03-25
Located in games/C/games.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Tento dokument spravuje dokumentačný tím Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Zoznam prispievateľov nájdete na <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">stránke prispievateľov</ulink>
Translated and reviewed by helix84 on 2007-10-24
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tento dokument je dostupný za podmienok licencie Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by helix84 on 2007-10-24
Located in games/C/games.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Môžete slobodne modifikovať, rozširovať a zlepšovať zdrojové kódy dokumentácie Ubuntu za podmienok tejto licencie. Všetky odvodené diela musia byť vydané za podmienok tejto licencie.
Translated and reviewed by helix84 on 2007-10-24
Located in games/C/games.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Táto dokumentácia je šírená v nádeji, že bude užitočnou, no BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ktorá nezahŕňa ani predpokladanú záruku PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL TAK, AKO JE TO POPÍSANÉ V TOMTO ODVOLANÍ.
Translated and reviewed by 6205 on 2008-03-25
Located in games/C/games.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Kópia licencie je dostupná tu: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Jozef Káčer on 2007-04-11
110 of 117 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6205, Connor Imes, Jozef Káčer, Martin Pohanka, Matej Duman, Matthew East, Ondrej Faměra, helix84, ilmaris.