Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 37 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentačný projekt Ubuntu)
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2007-03-29
Located in config-desktop/C/config-desktop-C.omf:6(creator) config-desktop/C/config-desktop-C.omf:7(maintainer)
2.
Customising Your Desktop
Prispôsobenie pracovného prostredia
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2007-03-29
3.
2006-09-07
7.9.2006
Translated and reviewed by Matej Duman on 2008-02-19
Located in config-desktop/C/config-desktop-C.omf:9(date)
4.
Placeholder.
Rezervované miesto.
Translated and reviewed by Matej Duman on 2008-02-19
Located in config-desktop/C/config-desktop-C.omf:11(description)
5.
Customising Your Computer
Prispôsobenie vášho počítača
Translated and reviewed by Matej Duman on 2007-09-30
6.
Credits and License
Poďakovania a licencia
Translated and reviewed by Matej Duman on 2007-09-30
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:3(title)
7.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Tento dokument je spravovaný dokumentačným tímom Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Pre zoznam prispievateľov pozrite <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">stránku prispievateľov</ulink>
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2007-03-29
8.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tento dokument je dostupný pod licenciou Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2007-03-29
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:5(para)
9.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Môžete slobodne modifikovať, rozširovať a zlepšovať zdrojové kódy Ubuntu dokumentácie pod podmienkami tejto licencie. Všetky odvodené práce musia byť vydané pod touto licenciou.
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2007-03-29
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:6(para)
10.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Táto dokumentácia je dodávaná v nádeji, že bude užitočnou, no BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; ktorá nezahŕňa ani implicitnú záruku PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL TAK, AKO JE POPISOVANÉ V ZRIEKNUTÍ SA ZÁRUKY.
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2007-03-29
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:8(para)
110 of 37 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ján Dráb, Matej Duman.