Browsing Catalan translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Catalan guidelines.
110 of 129 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (projecte de documentació de l'Ubuntu)
Translated and reviewed by David Planella on 2007-11-17
Located in basic-commands/C/basic-commands-C.omf:6(creator) basic-commands/C/basic-commands-C.omf:7(maintainer)
2.
Basic Commands
Ordres bàsiques
Translated and reviewed by David Planella on 2007-11-17
3.
2006-09-07
07-09-2006
Translated and reviewed by David Planella on 2007-12-02
Located in basic-commands/C/basic-commands-C.omf:9(date)
4.
Placeholder.
Text variable.
Translated and reviewed by David Planella on 2007-11-17
Located in basic-commands/C/basic-commands-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Crèdits i llicència
Translated and reviewed by David Planella on 2008-03-19
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Aquest document el manté l'equip de documentació de l'Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Per a veure la llista dels col·laboradors, visiteu-ne la <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">pàgina</ulink>
Translated and reviewed by David Planella on 2008-03-19
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Aquest document s'ha fet públic sota la llicència ShareAlike 2.5 de Creative Commons (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by David Planella on 2008-03-19
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Sou lliure de modificar, ampliar i millorar el codi font de la documentació de l'Ubuntu segons els termes d'aquesta llicència. Totes les obres que se'n derivin s'hauran de fer públiques segons les condicions d'aquesta llicència.
Translated and reviewed by David Planella on 2008-03-19
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Aquesta documentació es distribueix amb l'esperança que serà útil, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols les garanties implícites de MERCANTIBILITAT o d'ADEQUACIÓ PER A UN FI PARTICULAR COM ES DESCRIU EN L'AVÍS.
Translated and reviewed by David Planella on 2008-03-19
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Trobareu una còpia de la llicència aquí: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Llicència ShareAlike de Creative Commons </ulink>.
Translated and reviewed by David Planella on 2008-03-19
110 of 129 results

This translation is managed by Ubuntu Catalan Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: David Planella, Joan Duran, Santiago Benejam Torres, mateu.