Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
2734 of 34 results
27.
Check the box next to <guilabel>Administer the system</guilabel> and press <guibutton>OK</guibutton>
Klikoni kutinë pranë <guilabel>Administro sistemin</guilabel> dhe klikoni <guibutton>OK</guibutton>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Kliko në kutinë pranë <guilabel>Administro sistemin</guilabel> dhe kliko <guibutton>OK</guibutton>
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-28
Located in administrative/C/administrative.xml:39(para)
28.
Using sudo at the command line
Duke përdorur sudo në rreshtin e komandave
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Të përdorësh sudo në linjën e komandave
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-28
Located in administrative/C/administrative.xml:45(title)
29.
To use sudo whilst using the command line (<menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Accessories</guimenuitem><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice>), simply type <userinput>sudo</userinput> before the command you wish to run. Sudo will then prompt you for your password.
(no translation yet)
30.
Sudo will remember your password for a set amount of time; by default this is 15 minutes, but can be changed. This feature was designed to allow users to perform multiple administrative tasks without being asked for a password each time.
Sudo do ta mbajë mend fjalëkalimin tuaj për një kohë të caktuar; e parazgjedhur është 15 minuta, por mund të ndryshohet. Kjo është bërë për të lejuar përdoruesit të kryejnë shumë detyra pa ju kërkuar gjithmonë për fjalëkalimin.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Sudo do ta mbajë mend fjalëkalimin tuaj për një kohë të caktuar; standarti është 15 minuta, por mund të ndryshohet. Programi u dizenjua që t'i lejonte përdoruesit të kryenin shumë detyra administrative pa i pyetur përherë për fjalëkalimin.
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-28
Located in administrative/C/administrative.xml:47(para)
31.
To use a <emphasis>root</emphasis> terminal, type <command>sudo -i</command> at the command line.
(no translation yet)
32.
To show a graphical password prompt, type <command>gksudo</command> at the command line, followed by the command you wish to run.
(no translation yet)
33.
Be careful when using sudo; you might damage your system if you type the wrong command! As a general rule, only use sudo when absolutely necessary.
Bëni kujdes kur përdorni sudo; ju mund të dëmtoni sistemin nëse shtypni komandën e gabuar! Si rregull i përgjithshëm, përdoreni sudo vetëm kur është absolutisht e nevojshme.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-15
In upstream:
Bëni kujdes kur përdorni sudo; ju mund të dëmtoni sistemin tuaj nëse shtypni komandën e gabuar! Si rregull i përgjithshëm, përdoreni sudo vetëm kur është absolutisht e nevojshme.
Suggested by Vilson Gjeci on 2009-02-28
Located in administrative/C/administrative.xml:50(para)
34.
translator-credits
Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated by Matthew East on 2009-04-01
Reviewed by Vilson Gjeci on 2011-07-02
Located in administrative/C/administrative.xml:0(None)
2734 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Matthew East, Vilson Gjeci.