Browsing Slovak translation

16 of 34 results
16.
Administrative access can be given to individual users, who can use the <ulink type="help" url="man:sudo">sudo</ulink> command to perform administrative tasks. The first user account you created on your system during installation will, by default, be able to perform administrative tasks.
Správcovský prístup môžu získať jednotlivý používatelia, ktorí na vykonávanie správcovských úloh budú spravidla používať príkaz <ulink type="help" url="man:sudo">sudo</ulink>. Prvé používateľské konto, ktoré vytvoríte vo vašom systéme počas inštalácie bude mať automaticky povolené vykonávanie správcovských úloh.
Translated and reviewed by Matej Duman on 2008-04-09
16 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.