Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
16 of 6 results
4.
Learn how to work with administrative applications in Ubuntu.
Zistite ako pracovať so správcovskými aplikáciami v Ubuntu.
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2008-04-16
In upstream:
Naučiť sa ako pracovať so správcovskými aplikáciami v Ubuntu.
Suggested by salwator on 2008-03-11
Shared:
Naučte sa pracovať so správcovskými aplikáciami v Ubuntu.
Suggested by Laco Gubík on 2009-04-13
Located in administrative/C/administrative-C.omf:11(description)
12.
Ubuntu Documentation Project
Ubuntu dokumentačný projekt
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2008-04-16
In upstream:
Ubuntu Dokumentačný Projekt
Suggested by 6205 on 2008-03-25
Shared:
Dokumentačný projekt Ubuntu
Suggested by Laco Gubík on 2009-04-13
Located in administrative/C/administrative.xml:15(ulink)
15.
For security reasons, administrative tasks in Ubuntu can only be performed by users with special administrative privileges.
Z bezpečnostných dôvodov môžu byť správcovské úlohy v Ubuntu vykonávané len používateľmi so špeciálnymi správcovskými privilégiami.
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2008-04-16
In upstream:
Z bezpečnostných dôvodov môžu byť správcovské úlohy v Ubuntu uskutočňované len používateľmi so špeciálnymi správcovskými privilégiami.
Suggested by Matej Duman on 2007-11-23
18.
All of the default graphical configuration tools in Ubuntu already use sudo, so they will prompt you for your password if needed.
Všetky štandardné grafické konfiguračné nástroje v Ubuntu už používajú sudo, takže si od vás vyžiadajú heslo, ak je potrebné.
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2008-04-16
In upstream:
Všetky štandardné grafické konfiguračné nástroje v Ubuntu už používajú sudo, takže si od vás vypýtajú heslo podľa potreby.
Suggested by Ján Dráb on 2007-03-29
30.
Sudo will remember your password for a set amount of time; by default this is 15 minutes, but can be changed. This feature was designed to allow users to perform multiple administrative tasks without being asked for a password each time.
Sudo si zapamätá vaše heslo po určitý čas, prednastavené je to na 15 minút, ale sá sa to zmeniť. Táto vlastnosť bola vytvorená aby umožnila používateľom vykonávať viacero admininstračných úloh bez neustáleho zadávania hesla.
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2008-04-16
In upstream:
Sudo si zapamätá vaše heslo po určitý čas, prednastavené je to na 15 minút, ale sá sa to zmeníť. Táto vlastnosť bola vytvorená aby umožnila používateľom vykonávať viacero admininstračných úloh bez neustáleho vyžadovania hesla.
Suggested by 6205 on 2008-03-25
Shared:
Sudo si zapamätá vaše heslo na určitý čas, prednastavený čas je 15 minút, ale dá sa zmeniť. Táto vlastnosť bola vytvorená aby umožnila používateľom vykonávať viacero správcovských úloh bez neustáleho zadávania hesla.
Suggested by Laco Gubík on 2009-04-13
Located in administrative/C/administrative.xml:47(para)
34.
translator-credits
Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2009-11-15
In upstream:
Launchpad Contributions:
Ján Dráb https://launchpad.net/~cortex
Matej Duman https://launchpad.net/~dumi
Peter Júnoš https://launchpad.net/~petoju

Launchpad Contributions:
Ján Dráb https://launchpad.net/~cortex
Launchpad Translations Administrators https://launchpad.net/~rosetta-admins
Matej Duman https://launchpad.net/~dumi
Peter Júnoš https://launchpad.net/~petoju

Launchpad Contributions:
Ján Dráb https://launchpad.net/~cortex
Laco Horváth https://launchpad.net/~6205
Launchpad Translations Administrators https://launchpad.net/~rosetta-admins
Matej Duman https://launchpad.net/~dumi
Peter Júnoš https://launchpad.net/~petoju
ilmaris https://launchpad.net/~jozef-misik
salwator https://launchpad.net/~salwator-centrum
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2008-04-17
Shared:
Launchpad Contributions:
6205 https://launchpad.net/~6205-deactivatedaccount
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2010-08-15
Located in administrative/C/administrative.xml:0(None)
16 of 6 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6205, Ján Dráb, Laco Gubík, Matej Duman, ilmaris, salwator.