Translations by salwator

salwator has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

17 of 7 results
3.
2008-02-16
2008-03-11
2008-02-16
2008-03-11
2008-02-16
2008-03-11
2008-02-16
4.
Learn how to work with administrative applications in Ubuntu.
2008-03-11
Naučiť sa ako pracovať so správcovskými aplikáciami v Ubuntu.
2008-03-11
Naučiť sa ako pracovať so správcovskými aplikáciami v Ubuntu.
19.
Each time you type your password, the system remembers it for 15 minutes so that you do not have to type it again.
2008-03-11
Vždy keď zadáte vaše heslo, systém si ho bude 15 minút pamätať, takže ho nemusíte zadávať znova.
24.
Press <guibutton>Unlock</guibutton> and enter your password
2008-03-11
Stlačte <guibutton>Odblokovať</guibutton> a zadajte vaše heslo