Translations by Ján Dráb

Ján Dráb has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

114 of 14 results
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
2007-03-29
Tento dokument je spravovaný dokumentačným tímom Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Pre zoznam prispievateľov pozrite <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">stránku prispievateľov</ulink>
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
2007-03-29
Tento dokument je dostupný pod licenciou Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
2007-03-29
Tento dokument je dostupný pod licenciou Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
2007-03-29
Tento dokument je dostupný pod licenciou Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
2007-03-29
Môžete slobodne modifikovať, rozširovať a zlepšovať zdrojové kódy Ubuntu dokumentácie pod podmienkami tejto licencie. Všetky odvodené práce musia byť vydané pod touto licenciou.
2007-03-29
Môžete slobodne modifikovať, rozširovať a zlepšovať zdrojové kódy Ubuntu dokumentácie pod podmienkami tejto licencie. Všetky odvodené práce musia byť vydané pod touto licenciou.
2007-03-29
Môžete slobodne modifikovať, rozširovať a zlepšovať zdrojové kódy Ubuntu dokumentácie pod podmienkami tejto licencie. Všetky odvodené práce musia byť vydané pod touto licenciou.
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
2007-03-29
Táto dokumentácia je dodávaná v nádeji, že bude užitočnou, no BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; ktorá nezahŕňa ani implicitnú záruku PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL TAK, AKO JE POPISOVANÉ V ZRIEKNUTÍ SA ZÁRUKY.
2007-03-29
Táto dokumentácia je dodávaná v nádeji, že bude užitočnou, no BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; ktorá nezahŕňa ani implicitnú záruku PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL TAK, AKO JE POPISOVANÉ V ZRIEKNUTÍ SA ZÁRUKY.
2007-03-29
Táto dokumentácia je dodávaná v nádeji, že bude užitočnou, no BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; ktorá nezahŕňa ani implicitnú záruku PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL TAK, AKO JE POPISOVANÉ V ZRIEKNUTÍ SA ZÁRUKY.
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
2007-03-29
Kópia licencie je dostupná tu: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
11.
2004, 2005, 2006
2007-03-29
2004, 2005, 2006
14.
The Ubuntu Documentation Project
2007-03-29
Dokumentačný projekt Ubuntu
18.
All of the default graphical configuration tools in Ubuntu already use sudo, so they will prompt you for your password if needed.
2007-03-29
Všetky štandardné grafické konfiguračné nástroje v Ubuntu už používajú sudo, takže si od vás vypýtajú heslo podľa potreby.