Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 34 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Dokumentasjonsprosjektet for Ubuntu)
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Suggestions:
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu dokumentasjonsprosjekt)
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-19
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Dokumentasjons Prosjekt)
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Tor Harald Thorland on 2006-05-12
Located in administrative/C/administrative-C.omf:6(creator) administrative/C/administrative-C.omf:7(maintainer)
2.
Administrative Tasks
Administrative oppgåver
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Suggestions:
Administrative oppgaver
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Mikael B on 2009-03-14
Located in administrative/C/administrative-C.omf:8(title) administrative/C/administrative.xml:15(title)
3.
2008-02-16
2008-02-16
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Suggestions:
16-02-2008
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Morten Mytting Wang on 2008-03-25
16.02.2008
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by efikkan on 2009-08-14
Located in administrative/C/administrative-C.omf:9(date)
4.
Learn how to work with administrative applications in Ubuntu.
Lær korleis ein arbeider med administrative program i Ubuntu.
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Suggestions:
Lær hvordan du jobber med administrative programmer i Ubuntu.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by efikkan on 2009-08-14
Located in administrative/C/administrative-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Bidragsytarar og lisens
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Suggestions:
Bidragsytere og lisens
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by efikkan on 2009-08-14
Medvirkende og Lisens
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Jørgen Tellnes on 2007-06-21
Located in administrative/C/administrative.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Dette dokumentet er heldt vedlike av dokumentasjonsgruppa for Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For ei liste over medverkande, sjå sida for <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">medverkande</ulink>
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Suggestions:
Dette dokumentet er vedlikeholdt av Ubuntus dokumentasjonsteam (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For en liste av medvirkende, se siden for <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">medvirkende</ulink>
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Jørgen Tellnes on 2007-05-08
Dette dokumentet er vedlikeholdt av Ubuntus dokumentasjonsgruppe (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Se <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">medvirkende</ulink> for en oversikt over de som har deltatt i arbeidet.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Thor K. H. on 2008-07-20
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA)
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Suggestions:
Dette dokumentet er gjort tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5 lisensen (CC-BY-SA)
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Tor Harald Thorland on 2007-04-22
Dette dokumentet er gjort tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5 lisensen (CC-BY-SA).
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Kjetil Birkeland Moe on 2009-09-22
Located in administrative/C/administrative.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Du står fritt til å endra, utvida og forbetra kjeldekoden i Ubuntu-dokumentasjonen under vilkåra til denne lisensen. Alt avleidd arbeid må publiserast under denne lisensen.
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Suggestions:
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre kildekoden til Ubuntu-dokumentasjonen under vilkårene til denne lisensen. Alt avledet arbeid må gis ut under samme lisens.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Christian Aasan on 2009-07-13
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre Ubuntu-dokumentasjonens kildekode under vilkårene til denne lisensen. Alt arbeid basert på denne dokumentasjonen må utgis under samme lisens.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Håvard Havdal on 2008-04-09
Located in administrative/C/administrative.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at han kan vera nyttig, men UTAN NOKON GARANTI, heller ikkje med den underforståtte garantien for KURANT KVALITET eller at han er BRUKBAR FOR EIT SPESIFIKT FORMÅL SOM SKILDRA I ANSVARSFRÅSKRIVINGA.
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Suggestions:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den skal være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den anmodede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIFIK HENSIKT SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by 6675636b796f75 on 2007-03-21
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den skal være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; uten en gang den underforståtte garantien av OMSETTELIGHET eller PASSELIGHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL SOM BESKRIVES I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Håvar Nielsen on 2007-10-19
Denne dokumentasjonen blir distribuert i håp om at den skal gjøre nytte, men INGEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK, SLIK DET ER BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Morten Mytting Wang on 2008-09-15
Located in administrative/C/administrative.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Ein kopi av lisensen er tilgjengeleg her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Suggestions:
En kopi av lisensen er tilgjengelig her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike Lisens</ulink>.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Tor Harald Thorland on 2007-04-22
En kopi av lisensen er tilgjengelig her: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike-lisensen</ulink>.
Norwegian Bokmal administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Daniel Høyer Iversen on 2009-08-15
110 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eirik U. Birkeland, Matthew East.