Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
14 of 4 results
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den skal være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den anmodede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIFIK HENSIKT SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Translated and reviewed by 6675636b796f75 on 2007-03-21
Shared:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Suggested by efikkan on 2009-08-25
Suggestions:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at han kan vera nyttig, men UTAN NOKON GARANTI, heller ikkje med den underforståtte garantien for KURANT KVALITET eller at han er BRUKBAR FOR EIT SPESIFIKT FORMÅL SOM SKILDRA I ANSVARSFRÅSKRIVINGA.
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in administrative/C/administrative.xml:8(para)
27.
Check the box next to <guilabel>Administer the system</guilabel> and press <guibutton>OK</guibutton>
Huk av boksen ved siden av <guilabel>Administrer systemet</guilabel> og trykk <guibutton>OK</guibutton>
Translated and reviewed by Knut Arne Bjørndal on 2008-06-09
In upstream:
Kryss av i boksen <guilabel>Administrér systemet</guilabel> og trykk <guibutton>OK</guibutton>
Suggested by efikkan on 2010-09-11
Suggestions:
Hak av boksen ved sidan av <guilabel>Administrer systemet</guilabel> og trykk <guibutton>Ferdig</guibutton>
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in administrative/C/administrative.xml:39(para)
30.
Sudo will remember your password for a set amount of time; by default this is 15 minutes, but can be changed. This feature was designed to allow users to perform multiple administrative tasks without being asked for a password each time.
Sudo vil huske passordet ditt for en begrenset periode. Som standard er denne tiden satt til 15 minutter, men lengden kan endres. Denne funksjonen ble laget for at brukerne skal kunne utføre flere administrative oppgaver uten å bli spurt om å oppgi passord hver gang.
Translated by Ove Magnus Halkjær on 2008-04-23
Reviewed by Knut Arne Bjørndal on 2008-06-09
In upstream:
Sudo vil huske passordet ditt en stund, standardinnstillingen er 15 minutter, men dette kan endes. Denne funksjonaliteten ble laget for at brukere skal kunne gjøre flere administrative oppgaver uten å bli spurt om passordet hver gang.
Suggested by efikkan on 2010-09-11
Suggestions:
Sudo hugsar passordet ditt i ein avgrensa periode, og som standard er dette 15 minutt, men det kan endrast. Denne funsjonen vart laga for at brukarane kunne gjera fleire administrative oppgåver utan å verta spurde om passord kvar gong.
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in administrative/C/administrative.xml:47(para)
34.
translator-credits
Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by efikkan on 2009-11-14
In upstream:
Anders Martinsen <>, Tor Harald Thorland <linux@strigen.com>, 2006

Launchpad Contributions:
Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit
Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis
Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen

Launchpad Contributions:
Bjørn Petter Kysnes https://launchpad.net/~bepe86
Daniel Høyer Iversen https://launchpad.net/~dahoiv
Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit
Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis
Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen

Launchpad Contributions:
Bjørn Petter Kysnes https://launchpad.net/~bepe86
Daniel Høyer Iversen https://launchpad.net/~dahoiv
Eirik Fikkan https://launchpad.net/~efikkan
Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit
Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis
Morten Mytting Wang https://launchpad.net/~mortenmw
Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen
Suggested by 6675636b796f75 on 2008-04-17
Shared:
Anders Martinsen <>, Tor Harald Thorland <linux@strigen.com>, 2006

Launchpad Contributions:
Connor Imes https://launchpad.net/~rocket2dmn
Suggested by Connor Imes on 2011-05-10
Located in administrative/C/administrative.xml:0(None)
14 of 4 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6675636b796f75, Bjørn Petter Kysnes, Christian Aasan, Connor Imes, Daniel Høyer Iversen, Jørgen Tellnes, Kjetil Birkeland Moe, Knut Arne Bjørndal, Matthew East, Mikael B, Morten Mytting Wang, Ove Magnus Halkjær, Tor Harald Thorland, Ubuntu Documentation Committers, efikkan.