Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
19 of 9 results
12.
Ubuntu Documentation Project
Dokumentasjonsprosjektet for Ubuntu
Translated and reviewed by Knut Arne Bjørndal on 2008-06-09
In upstream:
Ubuntu Dokumentasjons Prosjektet
Suggested by Morten Mytting Wang on 2008-03-25
Shared:
Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
Suggested by efikkan on 2009-08-14
Located in administrative/C/administrative.xml:15(ulink)
18.
All of the default graphical configuration tools in Ubuntu already use sudo, so they will prompt you for your password if needed.
Alle de grafiske konfigurasjonsverktøyene i Ubuntu bruker allerede sudo, så de vil spørre etter passord hvis det trengs.
Translated and reviewed by Knut Arne Bjørndal on 2008-06-09
In upstream:
Alle standard grafiske konfigurasjons verktøy i Ubuntu brukere allerede sudo, så de vil spørre deg om ditt passord hvis det trenges.
Suggested by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-19
Suggestions:
Alle dei grafiske konfigurasjonsverktøya i Ubuntu brukar allereie sudo, så dei vil spørja etter passord om det er naudsynt.
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Alle dei grafiske konfigrasjonsverktøya i Ubuntu brukar allereie sudo, så dei vil spørje etter passord om det er naudsynt.
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Willy André Bergstrøm on 2007-11-20
19.
Each time you type your password, the system remembers it for 15 minutes so that you do not have to type it again.
Hver gang du taster inn ditt passord, husker systemet det i 15 minutter slik at du ikke må skrive det inn igjen.
Translated by Ove Magnus Halkjær on 2008-04-10
Reviewed by Ove Magnus Halkjær on 2008-07-17
In upstream:
Hver gang du taster inn ditt passord husker systemet det i 15 minutter slik at du ikke må skrive det inn igjen.
Suggested by Morten Mytting Wang on 2008-03-25
Shared:
Hver gang du taster inn passordet ditt, husker systemet det i 15 minutter slik at du ikke må skrive det inn igjen.
Suggested by efikkan on 2009-08-14
Suggestions:
Kvar gong du tastar inn passordet ditt hugsar systemet det i 15 minutt slik at du ikkje må skriva det inn fleire gonger etter kvarandre.
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in administrative/C/administrative.xml:20(para)
20.
For more information on the <application>sudo</application> program and the absence of a root user in Ubuntu, read the <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo page</ulink> on the Ubuntu wiki.
Om du vil ha mer informasjon om <application>sudo</application> og mangelen på root-bruker i Ubuntu kan du lese <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo-siden</ulink> på Ubuntu Wiki.
Translated and reviewed by Knut Arne Bjørndal on 2008-06-09
In upstream:
For mer informasjon om <application>sudo</application> programmet og mangelen på en root bruker i Ubuntu, les <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo siden</ulink> på Ubuntu wiki'en.
Suggested by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-19
Suggestions:
Om du vil ha meir informasjon om <application>sudo</application> og mangelen på root-brukar i Ubuntu kan du lesa <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo-sida</ulink> på Ubuntu Wiki.
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Om du vil ha meir informasjon om <application>sudo</application> og mangelen på root-brukar i Ubuntu kan du lese <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo-sida</ulink> på Ubuntu Wiki.
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Willy André Bergstrøm on 2007-11-20
26.
Select the <guilabel>User Privileges</guilabel> tab
Velg fanen <guilabel>Brukerprivilegier</guilabel>
Translated by Knut Arne Bjørndal on 2008-06-09
Reviewed by Knut Arne Bjørndal on 2008-06-09
In upstream:
Velg fanen <guilabel>Brukerrettigheter</guilabel>
Suggested by efikkan on 2009-08-14
Suggestions:
Vel fana <guilabel>Brukarrettar</guilabel>
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in administrative/C/administrative.xml:36(para)
27.
Check the box next to <guilabel>Administer the system</guilabel> and press <guibutton>OK</guibutton>
Huk av boksen ved siden av <guilabel>Administrer systemet</guilabel> og trykk <guibutton>OK</guibutton>
Translated and reviewed by Knut Arne Bjørndal on 2008-06-09
In upstream:
Kryss av i boksen <guilabel>Administrér systemet</guilabel> og trykk <guibutton>OK</guibutton>
Suggested by efikkan on 2010-09-11
Suggestions:
Hak av boksen ved sidan av <guilabel>Administrer systemet</guilabel> og trykk <guibutton>Ferdig</guibutton>
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in administrative/C/administrative.xml:39(para)
30.
Sudo will remember your password for a set amount of time; by default this is 15 minutes, but can be changed. This feature was designed to allow users to perform multiple administrative tasks without being asked for a password each time.
Sudo vil huske passordet ditt for en begrenset periode. Som standard er denne tiden satt til 15 minutter, men lengden kan endres. Denne funksjonen ble laget for at brukerne skal kunne utføre flere administrative oppgaver uten å bli spurt om å oppgi passord hver gang.
Translated by Ove Magnus Halkjær on 2008-04-23
Reviewed by Knut Arne Bjørndal on 2008-06-09
In upstream:
Sudo vil huske passordet ditt en stund, standardinnstillingen er 15 minutter, men dette kan endes. Denne funksjonaliteten ble laget for at brukere skal kunne gjøre flere administrative oppgaver uten å bli spurt om passordet hver gang.
Suggested by efikkan on 2010-09-11
Suggestions:
Sudo hugsar passordet ditt i ein avgrensa periode, og som standard er dette 15 minutt, men det kan endrast. Denne funsjonen vart laga for at brukarane kunne gjera fleire administrative oppgåver utan å verta spurde om passord kvar gong.
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in administrative/C/administrative.xml:47(para)
33.
Be careful when using sudo; you might damage your system if you type the wrong command! As a general rule, only use sudo when absolutely necessary.
Vær forsiktig når du bruker sudo: Du kan skade systemet ditt dersom du skriver inn feil kommando! Som generell regel må du bare bruke sudo bare nå det er absolutt nødvendig.
Translated and reviewed by Knut Arne Bjørndal on 2008-06-09
In upstream:
Vær forsiktig når du bruker sudo; du kan skade systemet ditt hvis du skriver inn feil kommando! Som en tommelfingerregel: bruk bare sudo når det er absolutt nødvendig.
Suggested by efikkan on 2009-08-14
Suggestions:
Ver varsam når du nyttar sudo, du kan koma til å skada systemet dersom du skriv inn feil kommando! Det kan vera lurt å ha som ein hovudregel at du berre nyttar sudo-kommandoen når det er absloutt naudsynt.
Norwegian Nynorsk administrative in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland on 2008-04-06
Located in administrative/C/administrative.xml:50(para)
34.
translator-credits
Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by efikkan on 2009-11-14
In upstream:
Anders Martinsen <>, Tor Harald Thorland <linux@strigen.com>, 2006

Launchpad Contributions:
Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit
Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis
Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen

Launchpad Contributions:
Bjørn Petter Kysnes https://launchpad.net/~bepe86
Daniel Høyer Iversen https://launchpad.net/~dahoiv
Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit
Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis
Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen

Launchpad Contributions:
Bjørn Petter Kysnes https://launchpad.net/~bepe86
Daniel Høyer Iversen https://launchpad.net/~dahoiv
Eirik Fikkan https://launchpad.net/~efikkan
Eirik Haatveit https://launchpad.net/~haatveit
Jørgen Tellnes https://launchpad.net/~jorgis
Morten Mytting Wang https://launchpad.net/~mortenmw
Tor Harald Thorland https://launchpad.net/~linux-strigen
Suggested by 6675636b796f75 on 2008-04-17
Shared:
Anders Martinsen <>, Tor Harald Thorland <linux@strigen.com>, 2006

Launchpad Contributions:
Connor Imes https://launchpad.net/~rocket2dmn
Suggested by Connor Imes on 2011-05-10
Located in administrative/C/administrative.xml:0(None)
19 of 9 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6675636b796f75, Bjørn Petter Kysnes, Christian Aasan, Connor Imes, Daniel Høyer Iversen, Jørgen Tellnes, Kjetil Birkeland Moe, Knut Arne Bjørndal, Matthew East, Mikael B, Morten Mytting Wang, Ove Magnus Halkjær, Tor Harald Thorland, Ubuntu Documentation Committers, efikkan.