Translations by Mantas Kriaučiūnas

Mantas Kriaučiūnas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
15.
For security reasons, administrative tasks in Ubuntu can only be performed by users with special administrative privileges.
2008-07-20
Saugumo sumetimais, Ubuntu administracinės užduotys gali būti vykdomos tik specialias administravimo teises turinčių naudotojų.
16.
Administrative access can be given to individual users, who can use the <ulink type="help" url="man:sudo">sudo</ulink> command to perform administrative tasks. The first user account you created on your system during installation will, by default, be able to perform administrative tasks.
2008-07-20
Administravimo teisės gali būti suteiktos individualiems naudotojams, kurie gali naudoti <ulink type="help" url="man:sudo">sudo</ulink> komandą, administracinių užduočių vykdymui. Pirmas naudotojas, sukurtas Linux sistemoje diegimo metu, standartiškai turės galimybę vykdyti administravimo užduotis.
17.
When you run an application that requires administrative privileges, you will be asked to enter your user password. This ensures that rogue applications cannot damage your system, and serves as a reminder that you are about to perform administrative actions which require you to be careful!
2008-07-20
Kaip paleisite programą, kuri reikalauja administravimo teisių, Jūsų paprašys įvesti savo (naudotojo) slaptažodį. Tai užtikrina, kad žalingos programos nepažeis Jūsų sistemos ir veikia kaip priminimas, kad Jūs ketinate vykdyti administravimo užduotis, reikalaujančias Jūsų atsargumo!
21.
Giving administrative access to a user
2008-07-20
Administravimo teisių suteikimas naudotojui
22.
You can restrict and enable administrative (sudo) access to users with the <ulink type="help" url="ghelp:users-admin">Users and Groups application</ulink>:
2008-07-20
Jūs galite apriboti arba suteikti administravimo (sudo) teises naudotojams su <ulink type="help" url="ghelp:users-admin">Naudotojų ir Grupių Nustatymai programa</ulink>:
25.
Select the user who is to be given administrative access and press <guibutton>Properties</guibutton>
2008-07-20
Pasirinkite naudotoją, kuriam suteiksite administracinės teisės ir spauskite mygtuką <guibutton>Savybės</guibutton>
30.
Sudo will remember your password for a set amount of time; by default this is 15 minutes, but can be changed. This feature was designed to allow users to perform multiple administrative tasks without being asked for a password each time.
2008-07-20
„Sudo“ technologija prisimins Jūsų slaptažodį nustatytą laiko tarpą; standartiškai tai yra 15 min (laikotarpį galite pakeisti). Ši savybė buvo sukurta, kad leisti naudotojams vykdyti kartotines administracines užduotis nenurodant slaptažodžio kiekvieną kartą.
34.
translator-credits
2009-11-23
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-11-18
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-10-20
Launchpad Contributions: Mantas Kriaučiūnas https://launchpad.net/~mantas Paulius Venckus https://launchpad.net/~pauliusvenckus
2009-04-10
Launchpad Contributions: Mantas Kriaučiūnas https://launchpad.net/~mantas Paulius Venckus https://launchpad.net/~pauliusvenckus Launchpad Contributions: Mantas Kriaučiūnas https://launchpad.net/~mantas Paulius Venckus https://launchpad.net/~pauliusvenckus Launchpad Contributions: Mantas Kriaučiūnas https://launchpad.net/~mantas Paulius Venckus https://launchpad.net/~pauliusvenckus
2009-04-01
Launchpad Contributions: Mantas Kriaučiūnas https://launchpad.net/~mantas Paulius Venckus https://launchpad.net/~pauliusvenckus Launchpad Contributions: Mantas Kriaučiūnas https://launchpad.net/~mantas Paulius Venckus https://launchpad.net/~pauliusvenckus