Browsing Filipino translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 34 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Pagsisikap Pagsasalansan ng Ubuntu)
Translated and reviewed by Ron Philip Gutierrez on 2009-01-10
Located in administrative/C/administrative-C.omf:6(creator) administrative/C/administrative-C.omf:7(maintainer)
2.
Administrative Tasks
Mga Tungkuling Pangpangangasiwa
Translated and reviewed by Dax Solomon Umaming on 2011-06-20
Located in administrative/C/administrative-C.omf:8(title) administrative/C/administrative.xml:15(title)
3.
2008-02-16
2008-02-16
Translated and reviewed by Ron Philip Gutierrez on 2009-01-10
Located in administrative/C/administrative-C.omf:9(date)
4.
Learn how to work with administrative applications in Ubuntu.
Alamin kung paano gamitin ang mga programang pampamahala ng Ubuntu.
Translated by Rage Callao on 2011-04-04
Reviewed by Dax Solomon Umaming on 2011-06-20
Located in administrative/C/administrative-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Mga Pagkilala at Lisensya
Translated and reviewed by Dax Solomon Umaming on 2011-06-20
Located in administrative/C/administrative.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Ang kasulatang ito ay pinangangalagaan ng Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Para sa listahan ng mga contributors, tignan ang <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Translated and reviewed by Lazarus^ on 2007-05-04
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Ang kasulatang ito ay maaaring kunin sa ilalim ng Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Lazarus^ on 2007-05-04
Located in administrative/C/administrative.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Ikaw ay maaring magbago, magpalawig at mag-ayos ng source code ng Ubuntu documentation sa ilalim ng mga termino ng lisensiyang ito. Lahat ng hinango na gawain ay dapat na ilabas sa ilalim ng lisensiyang ito.
Translated and reviewed by Lazarus^ on 2007-05-04
Located in administrative/C/administrative.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ang dokumentasyong ito ay ipinamamahagi sa pag-asa na ito ay magiging kapaki-pakinabang, ngunit WALANG KAHIT NA ANONG WARRANTY; wala kahit na pahiwatig na warranty ng PAGIGING KALAKAL o PAGKA-ANGKOP SA ISANG HANGARIN GAYA NG NABANGGIT SA PAGTATANGGI.
Translated and reviewed by Lazarus^ on 2007-05-04
Located in administrative/C/administrative.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Ang kopya ng lisensiya ay maaaring kunin dito: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Lazarus^ on 2007-05-04
110 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Team Philippines, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dax Solomon Umaming, Launchpad Translations Administrators, Lazarus^, Rage Callao, Ron Philip Gutierrez.