Browsing Bulgarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Bulgarian guidelines.
110 of 34 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Проект за документация на Ubuntu)
Translated and reviewed by Krasimir Chonov on 2009-01-26
Located in administrative/C/administrative-C.omf:6(creator) administrative/C/administrative-C.omf:7(maintainer)
2.
Administrative Tasks
Административни задачи
Translated and reviewed by Kamen Lichev on 2007-08-02
Located in administrative/C/administrative-C.omf:8(title) administrative/C/administrative.xml:15(title)
3.
2008-02-16
2008-02-16
Translated and reviewed by Krasimir Chonov on 2009-01-26
Located in administrative/C/administrative-C.omf:9(date)
4.
Learn how to work with administrative applications in Ubuntu.
Научете как да работите с административни програми в Ubuntu.
Translated and reviewed by Krasimir Chonov on 2009-01-26
Located in administrative/C/administrative-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Заслуги и лиценз
Translated and reviewed by Kamen Lichev on 2007-08-02
Located in administrative/C/administrative.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Този документ се поддържа от Групата за документация на Убунту (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). За списък на хората, които са допринесли за проекта, вижте <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">страницата с допринеслите хора</ulink>
Translated and reviewed by Kamen Lichev on 2007-08-02
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Този документ се предлага под силата на лиценза Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Kamen Lichev on 2007-08-02
Located in administrative/C/administrative.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Имате правото свободно да променяте, разширявате и подобрявате изходния код на Убунту документацията при условията на този лиценз. Всички производни разработки трябва да бъдат под силата на този лиценз.
Translated and reviewed by Kamen Lichev on 2007-08-02
Located in administrative/C/administrative.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Този документ се разпространява с надеждата, че ще бъде полезен, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ; дори без косвена гаранция за ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА или ПРИГОДНОСТ ЗА УПОТРЕБА С ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, КАКТО Е ОПИСАНО В РАЗДЕЛА ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВА.
Translated and reviewed by Kamen Lichev on 2007-08-02
Located in administrative/C/administrative.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Копие на лиценза е на разположение тук: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike лиценз</ulink>.
Translated and reviewed by Kamen Lichev on 2007-08-02
110 of 34 results

This translation is managed by Ubuntu Bulgarian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Georgi Arabadjiev, Kamen Lichev, Krasimir Chonov.