Translations by Aisano

Aisano has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
2.
Adding and Removing Software
2008-05-12
Aldoni kaj forigi programojn
3.
2008-02-16
2008-05-11
2008-02-16
4.
Instructions on how to install and uninstall software, including information on package management.
2008-05-11
Instrukcioj por instalado kaj malinstalado de programaĵoj, inkluzive de informoj pri la administrado de pakaĵoj.
5.
Adding, Removing and Updating Applications
2008-05-12
Aldoni, forigi kaj ĝisdatigi aplikaĵojn
2008-05-12
Aldoni, forigi kaj ĝisdatigi aplikaĵojn
2008-05-12
Aldoni, forigi kaj ĝisdatigi aplikaĵojn
6.
Credits and License
2008-05-11
Agnoskoj kaj permesilo
7.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
2008-05-11
Tiu dokumento estas bontenata de la Ubuntu-a dokumentara teamo (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Listo de la kontribuantoj estas sur la <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">paĝo pri kontribuantoj</ulink>
8.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
2008-05-12
Tiu ĉi dokumento estas disponebla sub la permesilo "Atribuo-Distribuo kun sama permesilo 2.5" de Creative Commons (CC-BY-SA).
9.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
2008-05-11
Vi estas libera modifi, pligrandigi kaj plibonigi la fontkodan dokumentaron de Ubuntu sub la kondiĉoj de ĉi tiu permesilo. Ĉiu deriva laboro devas esti disdonebla sub ĉi tiu permesilo.
10.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
2008-05-11
Oni distribuas ĉi tiun dokumentaron esperante ke ĝi estos utila, sed SEN IA GARANTIO; sen eĉ la implica garantio de KOMERCINDO aŭ TAŬGECO POR SPECIFA CELO KIEL PRISKRIBITE EN LA FORKONFESO.
11.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
2008-05-11
Kopio de la permesilo estas disponebla tie: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
12.
2004, 2005, 2006
2008-05-12
2004, 2005, 2006
13.
Ubuntu Documentation Project
2008-05-12
Dokumentada projekto pri Ubuntu
2008-05-12
Dokumentada projekto pri Ubuntu
2008-05-12
Dokumentada projekto pri Ubuntu
14.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
2008-05-12
Canonical Ltd. and anoj de la <placeholder-1/>
15.
The Ubuntu Documentation Project
2008-05-12
La Dokumentada Projekto de Ubuntu
2008-05-12
La Dokumentada Projekto de Ubuntu
2008-05-12
La Dokumentada Projekto de Ubuntu
16.
In this section you can learn how to use a package manager to add or remove applications in Ubuntu with a few clicks. You can also learn about more advanced techniques of managing applications and discover some optional applications which you can add to Ubuntu.
2008-05-12
En tiu ĉi sekcio eblas lerni, kiel uzi la pakaĵ-administrilon por aldoni aŭ forpreni programaĵon en Xubuntu per malmultaj musklakoj. Same eblas lerni pri progresintaj teknikoj de aplikaĵ-mastrumado kaj malkovri kelkajn elekteblajn aplikaĵojn aldoneblajn al Xubuntu.
17.
What is a package manager?
2008-05-12
Kio estas pakaĵa administrilo?
18.
A package manager is a program that installs and uninstalls software, and keeps track of all the components each piece of software needs.
2008-05-12
Pakaĵa administrilo estas programo, kiu instalas kaj malinstalas programaĵojn kaj registras ĉiujn komponantojn, kiujn la programaĵoj bezonas por ĝuste funkcii.
19.
To add or remove applications in Ubuntu, you need to use a <emphasis>package manager</emphasis>. It will automatically download the software required from the Internet and install it.
2008-05-12
Por aldoni aŭ forigi aplikaĵojn en Ubuntu vi bezonas uzi <emphasis>pakaĵ-administrilon</emphasis>. Ĝi aŭtomate deŝutas bezonatajn programaĵojn tra la Interreto kaj instalas ilin.
20.
There are three main package managers you can use in Ubuntu:
2008-05-12
Estas precipe tri pakaĵ-mastrumiloj uzeblaj en Ubuntu:
21.
<link linkend="gnome-app-install"><application>Add/Remove Applications</application></link> - The easiest way to install and uninstall programs.
2008-05-12
<link linkend="gnome-app-install"><application>Aldonu/forigu aplikaĵojn</application></link> – La plej facila maniero instali aŭ malinstali programojn.
22.
<link linkend="synaptic"><application>Synaptic</application></link> - Advanced control of software and other system components.
2008-05-12
<link linkend="synaptic"><application>Synaptic</application></link> – Altnivela regado de programaĵoj kaj aliaj sistem-komponantoj.
23.
<link linkend="apt"><application>Apt</application></link> - If you prefer using the Terminal.
2008-05-12
<link linkend="apt"><application>Apt</application></link> – se vi preferas uzi tekstan terminalon.
24.
If you open more than one of these programs at once, they may not work. Close them all and open just one.
2008-05-12
Se vi malfermas pli ol unu el tiuj ĉi programoj, ili eble ne funkcias. Tiam fermu ĉiujn kaj malfermu nur unu.
25.
You need administrative access to use any of these programs. See <ulink type="help" url="ghelp:administrative">Administrative Tasks</ulink> for more details.
2008-05-12
Vi bezonas administrajn rajtojn por uzi iun el tiuj ĉi programoj. Vidu <ulink type="help" url="ghelp:administrative">Administraj taskoj</ulink> por ekscii detalojn.
26.
Software repositories
2008-05-12
Pakaĵ-magazenoj
27.
A software repository is a place from which you can download and install software over the Internet.
2008-05-12
Pakaĵ-magazeno estas loko, de kie vi povas deŝuti instalotan programaĵon tra Interreto.
28.
There are thousands of programs available to install on Ubuntu. These programs are stored in software archives (<emphasis>repositories</emphasis>) and are made freely available for installation over the Internet. This makes it very easy to install new programs in Linux, and it is also very secure, because each program you install is built specially for Ubuntu and checked before it is installed.
2008-05-12
Miloj da programoj estas disponeblaj por instalo en Ubuntu. Tiuj ĉi programoj estas en program-arkivoj nomataj <emphasis>magazenoj</emphasis> kaj estas libere uzeblaj por instalado tra Interreto. Pro tio estas tre facile instali novajn programojn en Linukso, kaj estas ankaŭ tre sekure, ĉar ĉiu programo, kiun vi instalas, estis farita speciale por Ubuntu kaj kontrolita antaŭ instalo.
29.
To organise the software, Ubuntu repositories are categorised into four groups: <emphasis>Main</emphasis>, <emphasis>Restricted</emphasis>, <emphasis>Universe</emphasis>, and <emphasis>Multiverse</emphasis>. The rationale used to determine which software goes into which category is based on the level of support that software development teams provide for a program and the level of compliance the program has to the <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Free Software Philosophy</ulink>.
2008-05-12
Por klasado de la programoj la magazenoj de Ubuntu estas dividitaj en kvar grupojn: <emphasis>Ĉefa</emphasis>, <emphasis>Restriktita</emphasis>, <emphasis>Universo</emphasis> kaj <emphasis>Multiverso</emphasis>. La decido pri la enmeto en la kategoriojn baziĝas sur la grado de subteno fare de la evoluigantoj kaj sur la nivelo de kongrueco de la programo kun la <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Principaro pri Libera Programaro</ulink>.
30.
The standard Ubuntu Install CD contains some software from the <emphasis>Main</emphasis> and <emphasis>Restricted</emphasis> categories.
2008-05-12
La norma instala lumdisko de Ubuntu enhavas programaĵojn el la kategorioj <emphasis>Ĉefa</emphasis> kaj <emphasis>Restriktita</emphasis>.
31.
If your system is connected to the Internet, many more software programs are made available for installation. For example, the <quote>Universe</quote> and <quote>Multiverse</quote> repositories are only available over the Internet.
2008-05-12
Se via sistemo estas ligita al la Interreto, vi havas multe da aliaj programoj je dispono. Ekzemple la magazenoj <emphasis>Universo</emphasis> kaj <emphasis>Multiverso</emphasis> estas disponeblaj nur rete.
32.
The <emphasis>Multiverse</emphasis> repository contains software which has been classified as <emphasis>non-free</emphasis>. This software may not be permitted in some jurisdictions. When installing each package from this repository, you should verify that the laws of your country permit you to use it. Also, this software may not include security updates.
2008-05-12
La magazeno <emphasis>Multiverso</emphasis> enhavas programojn klasitajn kiel <emphasis>ne liberajn</emphasis>. En iuj jurisdikcioj la uzo de tiaj programoj povas esti ne permesita. Instalonte pakaĵon el tiu magazeno vi kontrolu, ĉu la leĝoj de via lando permesas al vi la uzon. Krome eble ne estas sekurecaj aktualigoj por tiaj pakaĵoj.
33.
You can find more information about the Repositories available <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/components">on the website</ulink>.
2008-05-12
Plua informo pri la Deponejoj troviĝas ĉe <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/components">la retejo de Ubuntu</ulink>.
34.
Adding extra repositories
2008-05-12
Mi aldonas pliajn magazenojn
35.
It is possible to add extra repositories, such as those provided by third parties or those for older version of Ubuntu.
2008-05-12
Estas eble aldoni pliajn magazenojn, ekzemple disponigatajn de triaj partioj aŭ por malpli novaj versioj de Ubuntu.
36.
Be careful when installing software from third-party repositories. It may not have been tested with Ubuntu and could cause your system to break.
2008-05-12
Gardu vin, kiam vi instalas programaĵon de tria-partia (ekstera) magazeno. Programaĵoj de tria-partiaj magazenoj ne estas subtenataj de Ubuntu. Eble ili ne estis testitaj kadre de Xubuntu kaj povus detrui vian sistemon.
37.
Open <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Administration</guimenuitem><guimenuitem>Software Sources</guimenuitem></menuchoice> and press <guilabel>Third Party Software</guilabel>.
2008-05-12
Malfermu <menuchoice><guimenu>Sistemo</guimenu><guimenuitem>Administrado</guimenuitem><guimenuitem>Fontoj de programoj</guimenuitem></menuchoice> kaj puŝu <guilabel>Triapartiaj programaĵoj</guilabel>.
38.
Press <guibutton>Add</guibutton> to add a new repository.
2008-05-12
Puŝu <guibutton>Aldonu</guibutton> por aldoni novan magazenon.