Translations by Dawid van Wyngaard

Dawid van Wyngaard has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
2007-08-23
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Dokumentasie Projek)
6.
Credits and License
2007-08-23
Erkennings en Lisensie
7.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
2007-08-23
Hierdie dokument word onderhou deur die Ubuntu dokumentasie span (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Vir 'n lys van lede wat tot die dokument bygedra het, sien <ulink url="../../../common/C/contributors.xml">contributors page</ulink>.
8.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
2007-08-23
Hierdie dokument is beskikbaar gestel onder die Creative Commons ShareAlike 2.5 Lisensie (CC-BY-SA).
9.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
2007-08-23
U is vry om die Ubuntu dokumentasie bronkode te verander, uit te brei en verbeter onder die terme van die lisensie. Alle veranderde werke moet uitgereik word onder die lisensie.
10.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
2007-08-23
Hierdie dokumentasie word versprei met die hoop dat dit nuttig sal wees, maar SONDER ENIGE WAARBORG; sonder selfs die geïmpliseerde waarborg van HANDELSGESKIKTHEID of GESKIKTHEID VIR 'N SPESIFIEKE DOEL SOOS IN DIE VRYWARING BESKRYF WORD.
11.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
2007-08-23
'n Kopie van die lisensie is hier beskikbaar: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/common/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
12.
2004, 2005, 2006
2007-08-23
2004, 2005, 2006
15.
The Ubuntu Documentation Project
2007-08-23
Die Ubuntu Dokumentasie Projek.