Translations by Jarek Zgoda

Jarek Zgoda has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
140.
Invalid authz configuration
2006-05-13
Błąd konfiguracji authz
2006-05-13
Błąd konfiguracji authz
2006-05-13
Błąd konfiguracji authz
2006-05-13
Błąd konfiguracji authz
952.
Cannot copy to '%s', as it is not from repository '%s'; it is from '%s'
2006-05-13
Nie można skopiować do '%s', ponieważ nie pochodzi z repozytorium '%s', tylko z '%s'
2006-05-13
Nie można skopiować do '%s', ponieważ nie pochodzi z repozytorium '%s', tylko z '%s'
2006-05-13
Nie można skopiować do '%s', ponieważ nie pochodzi z repozytorium '%s', tylko z '%s'
2006-05-13
Nie można skopiować do '%s', ponieważ nie pochodzi z repozytorium '%s', tylko z '%s'
1029.
Trying to delete property '%s' but value has been modified from '%s' to '%s'.
2006-05-13
Nie można dodać nowego atrybutu '%s' o wartości '%s', ponieważ atrybut taki już istnieje i ma wartość '%s'.
1045.
Relocate can only change the repository part of an URL
2006-05-13
Relocate może zmienić jedynie tę część URL, która odnosi się do samego repozytorium
1079.
'%s' has invalid revision
2006-05-13
'%s' ma nieprawidłową wersję
1187.
Remove a property from files, dirs, or revisions. usage: 1. propdel PROPNAME [PATH...] 2. propdel PROPNAME --revprop -r REV [TARGET] 1. Removes versioned props in working copy. 2. Removes unversioned remote prop on repos revision. TARGET only determines which repository to access.
2006-05-13
Usuń właściwość z plików, katalogów lub wersji. Użycie: 1. propdel WŁAŚCIWOŚĆ [ŚCIEŻKA...] 2. propdel WŁAŚCIWOŚĆ --revprop -r WERSJA [CEL] 1. Usuwa właściwości z zasobów w kopii roboczej. 2. Usuwa właściwości z repozytorium zdalnego w konkretnej wersji. CEL określa repozytorium, na którym ma zostać wykonana operacja.