Translations by Nafallo Bjälevik

Nafallo Bjälevik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
5.
<i>To improve the user experiece of Debian please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Debian project. The results are used to optimise the layout of the installation CDs.
2007-03-31
<i>För att förbättra Debians användarvänlighet ber vi dig att delta i populäritetstävlingen. Om du deltar kommer en lista över de program du har installerat och uppgifter om hur ofta de används att samlas in. Listan skickas anonymt till Debian-projektet. Resultatet används för att optimera hur paketen läggs på installationsskivorna.</i>
6.
Submit the list of installed software and how often it is is used to the distribution project.
2007-03-31
Skicka listan på installerade program och uppgifter om hur ofta de används till distribueringsprojektet.
16.
%s Software
2007-03-31
Programvara för %s
18.
Other...
2007-03-31
Annan...
27.
Reload
2007-03-31
Läs om
39.
New mirror
2007-03-31
Ny spegel
43.
Canceling...
2007-03-31
Avbryter...
47.
Choose a key-file
2007-03-31
Välj en nyckelfil
48.
Add Software Channels
2007-03-31
Lägg till programvarukanaler
2007-03-31
Lägg till programvarukanaler
2007-03-31
Lägg till programvarukanaler
50.
You can either add the following sources or replace your current sources by them. Only install software from trusted sources.
2007-03-31
Du kan antingen lägga till följande källor eller ersätta dina nuvarande källor med dem. Installera programvara enbart från betrodda källor.
51.
There are no sources to install software from
2007-03-31
Det finns inga källor att installera programvara från
52.
The file '%s' does not contain any valid software sources.
2007-03-31
Filen "%s" innehåller inga giltiga programvarukällor.
2007-03-31
Filen "%s" innehåller inga giltiga programvarukällor.
2007-03-31
Filen "%s" innehåller inga giltiga programvarukällor.
57.
<b>Installable from CD-ROM/DVD</b>
2007-03-31
<b>Installerbara från cd-rom/dvd</b>
59.
<b>Trusted software providers</b>
2007-03-31
<b>Betrodda programvaruleverantörer</b>
2007-03-31
<b>Betrodda programvaruleverantörer</b>
2007-03-31
<b>Betrodda programvaruleverantörer</b>
60.
Add CD-ROM...
2007-03-31
Lägg till cd-rom...
69.
Only _notify about available updates
2007-03-31
Enbart _notifiera om tillgängliga uppdateringar
2007-03-31
Enbart _notifiera om tillgängliga uppdateringar
2007-03-31
Enbart _notifiera om tillgängliga uppdateringar
78.
_Check for updates:
2007-03-31
_Leta efter uppdateringar
79.
_Download all updates in the background
2007-03-31
_Hämta uppdateringar i bakgrunden
80.
_Import Key File...
2007-03-31
_Importera nyckelfil...
90.
Choose _Server
2007-03-31
Välj _server
99.
_Select Best Server
2007-03-31
_Välj bästa server