Translations by Nikola Kasabov

Nikola Kasabov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

145 of 45 results
1.
Configure the sources for installable software and updates
2007-03-20
Настройка на софтуерните канали и актуализациите по Интернет
3.
You need to be root to run this program
2007-08-22
Трябва да сте „root“, за да стартирате тази програма.
9.
Cancel
2007-04-02
Промени
10.
Daily
2007-03-20
Ежедневно
11.
Every two days
2007-03-20
Всеки два дни
12.
Weekly
2007-03-20
Ежеседмично
13.
Every two weeks
2007-03-20
Всеки две седмици
14.
Every %s days
2007-03-20
Всеки %s дни
21.
Add APT repository
2007-03-25
Добавяне на хранилище...
22.
Import key
2007-03-20
Внасяне на ключ
23.
Error importing selected file
2007-03-20
Грешка при внасяне на избрания файл
24.
The selected file may not be a GPG key file or it might be corrupt.
2007-03-20
Избраният файл може да не е GPG файл ключ или може да е повреден.
25.
Error removing the key
2007-03-20
Грешка при премахване на ключа
26.
The key you selected could not be removed. Please report this as a bug.
2008-01-10
Ключът, който избрахте не може да бъде премахнат. Докладвайте това като грешка.
27.
Reload
2007-03-25
_Презареждане
32.
Please enter a name for the disc
2007-03-20
Моля, въведете име за диска
35.
Binary
2008-01-10
Двоични
37.
(Source Code)
2007-03-20
Изходен код
45.
Ubuntu Archive Automatic Signing Key <ftpmaster@ubuntu.com>
2007-03-20
Автоматичен подписващ ключ за архива на Ubuntu <ftpmaster@ubuntu.com>
46.
Ubuntu CD Image Automatic Signing Key <cdimage@ubuntu.com>
2007-03-20
Автоматичен подписващ ключ за дисковете на Ubuntu <cdimage@ubuntu.com>
47.
Choose a key-file
2007-03-20
Избор на ключов файл
51.
There are no sources to install software from
2007-03-25
Настройка на софтуерните канали и актуализациите по Интернет
54.
2007-03-20
58.
<b>Release upgrade</b>
2008-02-11
<b>Актуализации по Интернет</b>
62.
Authentication
2007-03-20
Идентификация
63.
Download from:
2007-03-20
Свалянето е завършено
65.
Import the public key from a trusted software provider
2007-03-20
Внасяне на публичния ключ от доверен доставчик на софтуер
68.
Never Normal releases Long term support releases only
2008-02-11
2008-02-11
69.
Only _notify about available updates
2007-03-25
Не могат да бъдат инсталирани всички актуализации
70.
Restore _Defaults
2007-03-20
Връщане на _стандартните стойности
71.
Restore the default keys of your distribution
2007-03-20
Връщане на стандартните ключове на Вашата дистрибуция
72.
Show new distribution releases:
2008-02-11
Проверка за нови версии на дистрибуцията
77.
Updates
2007-03-25
Обновления на програмите
82.
<b>Comment:</b>
2007-03-20
<b>Коментар:</b>
83.
<b>Components:</b>
2007-03-20
<b>Компоненти:</b>
84.
<b>Distribution:</b>
2007-03-20
<b>Дистрибуция:</b>
85.
<b>Type:</b>
2007-03-20
<b>Вид:</b>
86.
<b>URI:</b>
2007-03-20
<b>URI:</b>
88.
APT line:
2007-03-20
APT ред:
89.
Binary Source
2007-03-20
Двоичен Изходен код
92.
Edit Source
2007-03-20
Изходен код
95.
Scanning CD-ROM
2007-03-20
Сканиране на CD-ROM
97.
_Reload
2007-03-20
_Презареждане
98.
_Replace
2007-03-20
_Замяна