Translations by Václav Haisman

Václav Haisman has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 113 results
2.
Cancelled
2005-11-08
Zrušeno
3.
Can't go outside of %s in restricted mode
2005-11-08
Nemohu jít mimo %s v omezeném módu
5.
Can't move up a directory
2005-11-08
Nemohu se přesunout o adresář výše
10.
[Regexp]
2005-11-08
[Regexp]
12.
Search Wrapped
2005-11-08
Hledání Zalomeno
13.
This is the only occurrence
2005-11-08
Toto je jediný výskyt
15.
Can't insert file from outside of %s
2005-11-08
Nelze vložit soubor z vnějšku %s
18.
New Buffer
2005-11-08
Nový Buffer
19.
Read %lu line (Converted from DOS and Mac format)
Read %lu lines (Converted from DOS and Mac format)
2005-11-08
Přečteno %d řádek (Konvertováno z Mac formátu)
Přečteno %d řádek (Konvertováno z Mac formátu)
20.
Read %lu line (Converted from Mac format)
Read %lu lines (Converted from Mac format)
2005-11-08
Přečteno %d řádek (Konvertováno z Mac formátu)
Přečteno %d řádek (Konvertováno z Mac formátu)
21.
Read %lu line (Converted from DOS format)
Read %lu lines (Converted from DOS format)
2005-11-08
Přečteno %d řádek (Konvertováno z DOS formátu)
Přečteno %d řádek (Konvertováno z DOS formátu)
22.
Read %lu line
Read %lu lines
2005-11-08
Přečteno %d řádek
Přečteno %d řádek
23.
New File
2005-11-08
Nový Soubor
24.
"%s" not found
2005-11-08
"%s" nenalezen
27.
Reading File
2005-11-08
Čtu Soubor
28.
Command to execute in new buffer [from %s]
2005-11-08
Soubor pro vložení [z ./]
29.
Command to execute [from %s]
2005-11-08
Soubor pro vložení [z ./]
30.
File to insert into new buffer [from %s]
2005-11-08
Soubor pro vložení [z ./]
31.
File to insert [from %s]
2007-06-08
2005-11-08
Soubor pro vložení [z ./]
33.
Can't write outside of %s
2005-11-08
Nemohu zapisovat mimo %s
37.
Error writing temp file: %s
2007-06-08
2005-11-08
Chyba při mazání dočasného souboru, jejda!
38.
Wrote %lu line
Wrote %lu lines
2005-11-08
Zapsáno %d řádek
Zapsáno %d řádek
44.
Write Selection to File
2005-11-08
Zapsat výběr do souboru
50.
(more)
2005-11-08
(více)
52.
Cancel
2005-11-08
Storno
53.
Get Help
2005-11-08
Nápověda
54.
Exit
2005-11-08
Konec
55.
Where Is
2005-11-08
Kde Je
56.
Prev Page
2005-11-08
Předchozí Strana
57.
Next Page
2005-11-08
Další Strana
61.
First Line
2005-11-08
První Řádka
62.
Last Line
2005-11-08
Poslední Řádka
66.
Refresh
2005-11-08
Obnovit
67.
Case Sens
2005-11-08
Case Sens
69.
Regexp
2005-11-08
Regexp
75.
Cancel the current function
2005-11-08
Zruš aktuální funkci
78.
Exit from nano
2005-11-08
Ukončit nano
79.
Write the current file to disk
2005-11-08
Zapsat aktuální soubor na disk
80.
Justify the current paragraph
2005-11-08
Zarovnej aktuální odstavec
81.
Insert another file into the current one
2005-11-08
Vlož soubor do aktuálního souboru
83.
Move to the previous screen
2005-11-08
Přesuň se na předchozí obrazovku
84.
Move to the next screen
2005-11-08
Přesuň se na další obrazovku
85.
Cut the current line and store it in the cutbuffer
2005-11-08
Vyjmi aktuální řádku a ulož ji v cutbufferu
86.
Uncut from the cutbuffer into the current line
2005-11-08
Vlož z cutbufferu do aktuální řádky
96.
Move forward one character
2005-11-08
Přesun o znak dopředu
97.
Move back one character
2005-11-08
Přesun o znak zpět
102.
Move to the beginning of the current line
2005-11-08
Přesun na začátek aktuální řádky
103.
Move to the end of the current line
2005-11-08
Přesun na konec aktuální řádky