Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.

These translations are shared with launchpad-integration trunk series template launchpad-integration.

12 of 2 results
7.
Connect to the Launchpad website to help translate this application
މި އެޕްލިކޭޝަން ތަރުޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ލޯންޕެޑް ވެބްސައިޓާ ކަނެކްޓްކުރުއްވާ
Translated and reviewed by Inash Zubair on 2006-09-14
Shared:
މި އެޕްލިކޭޝަން ތަރުޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ލޯންޕެޑް ވެބްސައިޓާ ގުޅާ
Suggested by Inash Zubair on 2009-05-22
Located in lib/launchpad-integration.c:152
8.
Report a Problem
މައްސަލަ ރިޕޯޓޮކުރުމަށް
Translated and reviewed by almode on 2007-11-27
Shared:
މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ
Suggested by Inash Zubair on 2009-05-22
Located in lib/launchpad-integration.c:147 lib/lpint-bonobo.c:51
12 of 2 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Inash Zubair, Sofwath, almode, thayyib.