Browsing Bulgarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Bulgarian guidelines.
110 of 57 results
1.
Language
Език
Translated and reviewed by Nikola Kasabov on 2006-05-12
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:322 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:359 ../data/LanguageSelector.ui.h:21
2.
Support
Поддръжка
Translated and reviewed by Nikola Kasabov on 2006-05-12
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:216
3.
Could not install the selected language support
Избраната езикова поддръжка не може да бъде инсталирана
Translated by Maria Yancheva on 2010-03-06
Reviewed by Boyan Sotirov on 2010-03-16
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:551
4.
This is perhaps a bug of this application. Please file a bug report at https://launchpad.net/bugs/bugs/+package/ against the 'language-selector' product.
Това по всяка вероятност е грешка в програмата. Моля попълнете рапорт за грешка на https://launchpad.net/bugs/bugs/+package/ относно продукта 'language-selector'.
Translated and reviewed by Nikola Kasabov on 2006-05-12
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:541
5.
Could not install the full language support
Пълната езикова поддръжка не може да бъде инсталирана
Translated and reviewed by Maria Yancheva on 2010-03-06
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:576 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:612 ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:616
6.
Usually this is related to an error in your software archive or software manager. Check your software preferences in the menu "Adminstration".
Обикновенно това е свързано с грешка във вашия софтуерен архив или софтуерен мениджър. Проверете вашите софтуерни предпочитания в меню "Администрация на системата".
Translated and reviewed by Nikola Kasabov on 2006-05-13
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:573
7.
The list of available languages on the system has been updated.
FIXME: use self.runAsRoot() here
Списъкът с наличните езици на системата беше обновен.
Translated by Rostislav Raykov on 2005-10-11
Reviewed by Maria Yancheva on 2010-03-06
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:594
8.
The language support is not installed completely
Езиковата поддръжка не е инсталирана напълно
Translated and reviewed by Nikola Kasabov on 2006-05-12
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:671
9.
Some translations or writing aids available for your chosen languages are not installed yet. Do you want to install them now?
Някои от преводите и помощника при писане, които са налични за избраните езици, все още не са инсталирани. Искате ли да се инсталират сега?
Translated and reviewed by Krasimir Chonov on 2010-03-18
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:672
10.
_Remind Me Later
_Напомни по-късно
Translated and reviewed by Atanas Kovachki on 2014-01-28
In upstream:
_Напомняне по-късно
Suggested by Krasimir Chonov on 2009-01-29
Located in ../LanguageSelector/gtk/GtkLanguageSelector.py:675
110 of 57 results

This translation is managed by Ubuntu Bulgarian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Atanas Kovachki, Krasimir Chonov, Maria Yancheva, Nikola Kasabov, Rostislav Raykov.