Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 191 results
1.
Networking
Nettverk
Translated and reviewed by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-20
Located in network/C/network.xml:15(title)
2.
Credits and License
Bidragsytere og lisens
Translated and reviewed by efikkan on 2010-09-12
In upstream:
Takk til og lisens
Suggested by Daniel Høyer Iversen on 2007-10-17
Located in docs/network/C/network.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Dette dokumentet er vedlikeholdt av de ansvarlige for Ubuntus dokumentasjonsansvarlige (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For en liste over bidragsytere, sjekk <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">bidragsyter-siden</ulink>
Translated and reviewed by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-20
Located in network/C/network.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by efikkan on 2010-09-12
In upstream:
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA)
Suggested by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-20
Located in docs/network/C/network.xml:11(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre kildekoden til Ubuntu-dokumentasjonen under vilkårene til denne lisensen. Alt avledet arbeid må gis ut under samme lisens.
Translated and reviewed by efikkan on 2010-09-12
In upstream:
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre Ubuntu-dokumentasjonens kildekode under vilkårene til denne lisensen. Alt arbeid basert på denne dokumentasjonen må utgis under denne lisensen.
Suggested by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-20
Located in docs/network/C/network.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Translated and reviewed by efikkan on 2010-09-12
In upstream:
Denne dokumentasjonen distribueres i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Suggested by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-20
Located in docs/network/C/network.xml:20(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Lisensen finner du her: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by efikkan on 2009-08-30
In upstream:
En kopi av lisensen er tilgjengelig her: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike Lisens</ulink>.
Suggested by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-20
Located in network/C/network.xml:19(para)
8.
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Translated and reviewed by Morten Mytting Wang on 2008-03-27
Located in network/C/network.xml:24(year)
9.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
Canonical Ltd og medlemmer av Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
Translated and reviewed by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-20
Located in network/C/network.xml:25(holder)
10.
The Ubuntu Documentation Project
Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
Translated and reviewed by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-20
Located in docs/network/C/network.xml:18(publishername)
110 of 191 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Pagander, Christian Aasan, Daniel Høyer Iversen, Marius Andersen, Morten Mytting Wang, efikkan.