Browsing Tagalog translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 25 results
1.
Getting Help
Paghanap ng Tulong
Translated and reviewed by Ariel S. Betan on 2008-08-04
Located in getting-help/C/getting-help.xml:14(title)
2.
Credits and License
Pagkilala at Pahintulot
Translated and reviewed by Clair Ching on 2007-08-18
Located in getting-help/C/getting-help.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Ang dokumentong ito ay pinamamahalaan ng Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Para sa talaan ng mga nagsipag-ambag, tingnan ang <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Translated and reviewed by Ariel S. Betan on 2008-08-04
Located in getting-help/C/getting-help.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Ang dokumentong ito ay napapaloob sa ilalim ng lisensiyang Creative Commons ShareAlike 2.5(CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Clair Ching on 2007-08-18
Located in getting-help/C/getting-help.xml:5(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Ikaw ay may laya para baguhin, dagdagan at ayusin ang source code ng dokumentasyon ng Ubuntu sa ilalim ng lisensiya na ito. Ang mga gawa na hango sa orihinal na gawa ay dapat ilabas sa lisensiya na ito.
Translated and reviewed by Clair Ching on 2007-08-18
Located in getting-help/C/getting-help.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ang dokumentasyong ito ay ipinamamahagi at inaasahang ito ay magiging kapaki-pakinabang, subalit ito ay WALANG KATIYAKAN; kahit na walang kahit anong pahiwatig na katiyakan ng pagiging HUSTO PARA SA MERKADO o ANGKOP PARA SA TANGING LAYON NA INILARAWAN SA DISCLAIMER.
Translated and reviewed by Clair Ching on 2007-08-18
Located in getting-help/C/getting-help.xml:8(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
A sipi ng pahintulot ay makikita dito: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Ariel S. Betan on 2008-08-04
Located in getting-help/C/getting-help.xml:19(para)
8.
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Translated and reviewed by Ariel S. Betan on 2008-08-04
Located in getting-help/C/getting-help.xml:24(year)
9.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
Canonical Ltd. at mga miyembro ng Proyektong Dokumentasyon ng Ubuntu
Translated and reviewed by Clair Ching on 2007-08-18
Located in getting-help/C/getting-help.xml:25(holder)
10.
The Ubuntu Documentation Project
Ang Proyektong Dokumentasyon ng Ubuntu
Translated and reviewed by Clair Ching on 2007-08-18
Located in getting-help/C/getting-help.xml:18(publishername)
110 of 25 results

This translation is managed by Ubuntu Tagalog Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ariel S. Betan, Clair Ching, Cyrus.