Translations by Remus Cazacu

Remus Cazacu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

114 of 14 results
15.
Follow the same instructions in the previous paragraph to install single game applications, but instead of searching for <application>kdegames</application>, search for the name of the game instead.
2007-05-26
Urmreşte aceleaşi instrucţiuni din paragraful anterior pentru instalare jocuri individuale, dar în loc de a căuta după <aplicaţie>jocuri kde</aplicaţie>, caută după denumirea jocului.
2007-05-26
Urmreşte aceleaşi instrucţiuni din paragraful anterior pentru instalare jocuri individuale, dar în loc de a căuta după <aplicaţie>jocuri kde</aplicaţie>, caută după denumirea jocului.
2007-05-26
Urmreşte aceleaşi instrucţiuni din paragraful anterior pentru instalare jocuri individuale, dar în loc de a căuta după <aplicaţie>jocuri kde</aplicaţie>, caută după denumirea jocului.
18.
<application>KAsteroids</application> is a fast arcade shooting game where you command a spaceship and survive the passage of an asteroid field by shooting at the asteroids which then split into smaller parts until nothing is left.
2007-05-26
<aplicaţie>KAsteroids</aplicaţie> este un joc arcade de tir rapid unde comanzi o navă spaţială şi supravietuieşti în urma trecerii peste un câmp de asteroizi trăgând după asteroizi care se sparg în părţii mici până nu mai rămâne nimic.
19.
<application>KBounce</application> is a game where the object is to catch several moving balls in a rectangular game field by building walls causing you to advance in strategy in order to catch as many balls as possible.
2007-05-26
<aplicaţie>KBounce</aplicaţie> este un joc unde obiectivul este să prinzi mai multe mingi în mişcare, într-un joc de formă dreptunghiulară, construind ziduri, aducându-te în avantaj în strategia de a prinde cât mai multe mingi posibile.
39.
Card Games
2007-05-26
Jocuri de Cărţi
44.
Kids Games
2007-05-26
Jocuri pentru copii
46.
Tactics &amp; Strategy Games
2007-05-26
Jocuri de Tactică şi Strategie
56.
GNOME Games
2007-05-26
Jocuri GNOME
69.
<application>Four-in-a-row</application> is another matching game in which the objective is to build a line of four of your marbles while trying to stop your opponent, human or computer, from building a horizontal, vertical, or diagonal line of their own.
2007-05-26
<aplicatie>Patru-în-Linie</aplicatie> este un joc în care obiectivul este de a aşeza patru piese în linie, împiedicând oponentul - calculator sau om - să realizeze acelaşi lucru. Liniile pot fi pe orizontală, pe verticală sau pe diagonală.
86.
Neverball
2007-05-26
Neverball
87.
<application>Neverball</application> is part puzzle and part action game which is a test of skill. The object of the game is to tilt the floor, rolling the ball through an obstacle course before time runs out.
2007-05-26
<application>Neverball</application> este deopotriva un joc puzzle si joc de actiune, fiind un test al aptitudinilor. Obiectivul jocului este sa inclini podeaua, roting bila prin cursa cu obstacole inainte de terminarea timpului.
95.
Frozen Bubble
2007-05-26
Balonul Îngheţat
99.
SuperTux
2007-05-26
SuperTux