Translations by George Silviu Enea

George Silviu Enea has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
2009-03-11
Acest document este disponibil sub termenii licenței Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
2009-03-11
Puteți modifica, extinde și îmbunătăţi codul sursă al documentației Ubuntu respectând termenii acestei licențe. Orice lucrare derivată a acestu cod trebuie să se supună termenilor acestei licențe.
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
2009-03-11
Această documentație este distribuită cu speranța că va fi utilă, dar FĂRĂ NICI O GARANŢIE; nici chiar garanția implicită de COMERCIALIZARE sau ADAPTARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, CONFORM DESCRIERII DIN DECLARAȚIA DE NEASUMARE A RESPONSABILITĂȚII.
15.
Follow the same instructions in the previous paragraph to install single game applications, but instead of searching for <application>kdegames</application>, search for the name of the game instead.
2009-03-11
Urmăreşte aceleaşi instrucţiuni din paragraful anterior pentru instalarea jocurilor individuale, dar în loc să căutați după <aplicaţie>jocuri kde</aplicaţie>, căutați după denumirea jocului.
16.
Once installed, start any of the <application>kdegames</application> applications by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu></menuchoice> and selecting the game of your choice.
2009-03-11
Odată instalat, începeţi oricare dintre <application>jocurile kde</application> mergând în <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Jocuri</guisubmenu></menuchoice> şi selectând oricare dintre jocuri.
21.
<application>KGoldrunner</application> is a game of action and puzzle solving. Run through the maze, dodge your enemies, collect all the gold and climb up to the next level.
2009-03-11
<application>KGoldrunner</application> este un joc de acţiune şi rezolvare de puzzle. Aleargă prin labirint, fereşte-te de duşmani, colectează tot aurul şi urcă la următorul nivel.
31.
<application>KBackgammon</application> follows the rules of the popular boardgame as well as supports games with other players and games against other computer engines such as GNU bg and other online games.
2009-03-11
<application>KBackgammon</application> folosește regulile popularului joc de tabla, și suportă deasemeni sesiuni cu alți jucători sau cu alte motoare cum ar fi GNU bg si alte jocuri online.
32.
<application>KBlackbox</application> is a logical game of hide-and-seek, inspired by <emphasis>emacs blackbox</emphasis>, played on a grid of boxes.
2009-03-11
<application>KBlackbox</application> este un joc de logică de-a v-ați ascunselea, inspirat de <emphasis>emacs blackbox</emphasis>, jucat pe un tabel de patrate.
34.
<application>KMahjongg</application> is a clone of the well known tile based patience game of the same name. Your goal is to empty the board by removing pieces of the same type.
2009-03-11
<application>KMahjongg</application> este o copie a binecunoscutului joc de rabdare cu același nume. Scopul este sa scăpați de toate piesele de pe tabla de joc, eliminând bucățile de același fel.
35.
<application>KReversi</application> is a two player game in which players gain the majority of pieces on the board by tactically placing ones pieces to turn over the opponents pieces.
2009-03-11
<application>KReversi</application>este un joc pentru două persoane, in care jucatorii trebuie sa adune cât mai multe piese pe tabla de joc eliminând adversarul.
36.
<application>KWin4</application>, or <emphasis>Four wins</emphasis>, is a two player game which follows the rules of the famous <trademark>Connect Four</trademark> game where you have to align four pieces of the same color to win.
2009-03-11
<application>KWin4</application>, sau <emphasis>Four wins</emphasis>, este pentru două persoane și urmează regulile cunoscutului joc <trademark>Connect Four</trademark> , joc în care trebuie să aliniați patru piese de aceeași culoare pentru a câstiga.
40.
<application>KPoker</application> follows the rules of the original <emphasis>Poker</emphasis> game. The game provides a computer player and various carddecks.
2009-03-11
<application>KPoker</application> urmează regulile jocului <emphasis>Poker</emphasis>. Jocul oferă un jucător automat și mai multe pachete de cărți.