Translations by Adrian Nita

Adrian Nita has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
13.
KDE Games (<application>kdegames</application>) is a package that contains five subcategories of various types of gaming applications. These five subcategories are: <placeholder-1/>
2008-04-19
Jocuri KDE (<application>kdegames</application>) este un pachet care conţine cinci subcategorii de jocuri. Aceste cinci subcategorii sunt: <placeholder-1/>
14.
KDE Games (<application>kdegames</application>) can be easily installed with the <application>Adept Package Manager</application>. KDE Games (<application>kdegames</application>) is located in the <emphasis>Main</emphasis> repositories. Refer to the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager </ulink> section for installation instructions.
2008-04-19
Pachetul de jocuri KDE (<application>kdegames</application>) poate fi uşor instalat cu <application>Adept Package Manager</application>. Pachetul de jocuri KDE (<application>kdegames</application>) este localizat în depozitele de pachete <emphasis>Main</emphasis>. Folosiţi secţiunea <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager </ulink> pentru instrucţiuni de instalare.
16.
Once installed, start any of the <application>kdegames</application> applications by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu></menuchoice> and selecting the game of your choice.
2008-04-19
Odată instalat, începeţi oricare dintre aplicaţiile <application>kdegames</application> mergând în <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Jocuri</guisubmenu></menuchoice> şi selectând oricare dintre jocuri.
2008-04-19
Odată instalat, începeţi oricare dintre aplicaţiile <application>kdegames</application> mergând în <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Jocuri</guisubmenu></menuchoice> şi selectând oricare dintre jocuri.
2008-04-19
Odată instalat, începeţi oricare dintre aplicaţiile <application>kdegames</application> mergând în <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Jocuri</guisubmenu></menuchoice> şi selectând oricare dintre jocuri.
22.
<application>Kolf</application> is a miniature golf game played with an overhead view, with a short bar representing the golf club and direction of the intended shot. It features various courses, a course editor, water hazards, slopes, sand traps, and black holes (warps).
2008-04-19
<application>Kolf</application> e un joc de mini-golf. Terenul îl vezi de sus, o bară scurtăreprezentând crosa şi indicând direcţia lovituriii. Are diverse terenuri disponibile, un editor de teren, bălţi, pante, gropi cu nisip şi tornade.
2008-04-19
<application>Kolf</application> e un joc de mini-golf. Terenul îl vezi de sus, o bara scurtîăreprezentând crosa şi indicând direcţia lovituriii. Are diverse terenuri disponibile, un editor de teren, bălţi, pante, gropi cu nisip şi tornade.
40.
<application>KPoker</application> follows the rules of the original <emphasis>Poker</emphasis> game. The game provides a computer player and various carddecks.
2008-04-19
<application>KPoker</application> respectă regulile jocului original <emphasis>Poker</emphasis>. Jocul oferă un adversar rulat de calculator şi pachete de cărţi diverse.
41.
<application>Lieutnant Skat</application> is a two player card game which follows the rules of the German game, <emphasis>(Offiziers)-Skat</emphasis>. The game includes various carddecks and a computer opponent can play for any of the players.
2008-04-19
<application>Locotenent Skat</application> este un joc pentru doi jucători care respectă regulile jocului german, <emphasis>(Ofiţeri)-Skat</emphasis>. Jocul include pachete de cărţi diverse şi un adversar jucat de calculator, care poate înlocui oricare dintre jucători.
50.
<application>Klickety</application> is an adaption of the <emphasis>Clickomania</emphasis> game in which the rules are similar to those of the <application>Same Game</application>. The goal is to clear the board by clicking on groups to destroy them.
2008-04-19
<application>Klickety</application> este o adaptare a jocului <emphasis>Clickomania</emphasis>, în care regulile sunt similare cu cele ale jocului <application>Same Game</application>. Scopul jocului este de a goli tabla prin executarea de clicuri pe grupurui pentru a le distruge.
51.
<application>KMines</application> is a clone of the classical <emphasis>Minesweeper</emphasis> game where you have to find mines by logical deduction.
2008-04-19
<application>KMines</application> este o clonă a jocului clasic <emphasis>Minesweeper</emphasis>, în care trebuie să găsiţi minele prin deducţii logice.
52.
<application>Kolor Lines</application>, or <application>KLines</application>, is the KDE version of the Russian game <emphasis>Lines</emphasis> where you have to align five game pieces of the same color in one line to remove them from the gameboard.
2008-04-19
<application>Kolor Lines</application>, sau <application>KLines</application>, este versiunea KDE a jocului rusesc <emphasis>Lines</emphasis> în care trebuie să aliniaţi în linie cinci piese de aceeaşi culoare pentru a le scoate de pe tablă.