Translations by Doru Horișco

Doru Horișco has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

144 of 44 results
15.
Follow the same instructions in the previous paragraph to install single game applications, but instead of searching for <application>kdegames</application>, search for the name of the game instead.
2009-03-19
Urmăriți aceleaşi instrucțiuni din paragraful anterior pentru a instala jocuri individuale, dar în loc de a căuta după <application>kdegames</application>, căutați după denumirea jocului.
16.
Once installed, start any of the <application>kdegames</application> applications by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu></menuchoice> and selecting the game of your choice.
2009-03-19
Odată instalat, începeți oricare dintre aplicațiile <application>kdegames</application> mergând în <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Jocuri</guisubmenu></menuchoice> și selectând oricare dintre jocuri.
21.
<application>KGoldrunner</application> is a game of action and puzzle solving. Run through the maze, dodge your enemies, collect all the gold and climb up to the next level.
2009-03-19
<application>KGoldrunner</application> este un joc de acțiune și îndemânare. Aleargă prin labirint, ferește-te de dușmani, colectează tot aurul și urcă la următorul nivel.
22.
<application>Kolf</application> is a miniature golf game played with an overhead view, with a short bar representing the golf club and direction of the intended shot. It features various courses, a course editor, water hazards, slopes, sand traps, and black holes (warps).
2008-10-26
<application>Kolf</application> e un joc de mini-golf. Terenul îl vedeți de sus, o bara scurtă reprezentând crosa și indicând sensul lovirii. Are diverse terenuri disponibile, cu bălți, gropi cu nisip și tornade.
31.
<application>KBackgammon</application> follows the rules of the popular boardgame as well as supports games with other players and games against other computer engines such as GNU bg and other online games.
2009-03-19
<application>KBackgammon</application> folosește regulile popularului joc de tablă, și suportă sesiuni cu alți jucători sau cu alte motoare cum ar fi GNU bg și alte jocuri online.
33.
<application>Kenolaba</application> is a two player tactical game, following the rules of <emphasis>Abalone</emphasis>, where players try to shove the opponents pieces from the game board.
2008-10-26
<application>Kenolaba</application> este un joc tactic pentru doi jucători, respectând regulile jocului <emphasis>Abalone</emphasis>, în care jucătorii încearcă să forțeze piesele adversarului în afara tablei de joc.
34.
<application>KMahjongg</application> is a clone of the well known tile based patience game of the same name. Your goal is to empty the board by removing pieces of the same type.
2009-03-19
<application>KMahjongg</application> este o copie a binecunoscutului joc de pasențe cu același nume. Scopul este să scăpați de toate piesele de pe tabla de joc, eliminând piesele de același fel.
35.
<application>KReversi</application> is a two player game in which players gain the majority of pieces on the board by tactically placing ones pieces to turn over the opponents pieces.
2009-03-19
<application>KReversi</application> este un joc pentru două persoane, în care jucătorii trebuie să plaseze cât mai multe piese de pe tabla de joc eliminând adversarul.
36.
<application>KWin4</application>, or <emphasis>Four wins</emphasis>, is a two player game which follows the rules of the famous <trademark>Connect Four</trademark> game where you have to align four pieces of the same color to win.
2009-03-19
<application>KWin4</application>, sau <emphasis>Four wins</emphasis>, este un joc pentru două persoane și urmează regulile cunoscutului joc <trademark>Connect Four</trademark> , joc în care trebuie să aliniați patru piese de aceeași culoare pentru a câștiga.
37.
<application>Shishen-Sho</application>, similar to <emphasis>Mahjongg</emphasis>, is played by removing all tiles from the field, two at a time by the same type.
2008-10-26
<application>Shishen-Sho</application> similar cu <emphasis>Mahjongg</emphasis>, se joacă eliminând toate piesele de pe tablă, câte două de același tip simultan.
42.
<application>KPatience</application> is a collection of various patience games known worldwide. Games include <emphasis>Klondike</emphasis>, <emphasis>Freecell</emphasis>, <emphasis>Yukon</emphasis>, <emphasis>forty and Eight</emphasis> and many more.
2009-03-19
<application>KPatience</application> este o colecție de jocuri diferite de pasențe foarte cunoscute în lumea întreagă. Colecția include jocurile <emphasis>Klondike</emphasis>, <emphasis>Freecell</emphasis>, <emphasis>Yukon</emphasis>, <emphasis>forty and Eight</emphasis> și multe altele.
43.
Games in the "Card Games" subsection consist of: <placeholder-1/>
2008-10-26
Jocurile din subsecțiunea „Jocuri de Cărţi” conțin: <placeholder-1/>
47.
<application>KAtomic</application> is a thinking game where you have to form chemical molecules out of atoms. This is done by moving each atom in a labyrinth until you have formed a molecule.
2008-10-26
<application>KAtomic</application> este un joc de gândire, în care trebuie să formezi molecule chimice din atomi. Aceasta se face mutând fiecare atom într-un labirint până când formezi molecula.
51.
<application>KMines</application> is a clone of the classical <emphasis>Minesweeper</emphasis> game where you have to find mines by logical deduction.
2008-10-26
<application>KMines</application> este o clonă a jocului clasic <emphasis>Minesweeper</emphasis>, în care trebuie să găsiți minele prin deducții logice.
52.
<application>Kolor Lines</application>, or <application>KLines</application>, is the KDE version of the Russian game <emphasis>Lines</emphasis> where you have to align five game pieces of the same color in one line to remove them from the gameboard.
2008-10-26
<application>Kolor Lines</application>, sau <application>KLines</application>, este versiunea KDE a jocului rusesc <emphasis>Lines</emphasis> în care trebuie să aliniați în linie cinci piese de aceeași culoare pentru a le scoate de pe tablă.
53.
<application>Konquest</application>, the KDE version of <emphasis>Gnu-Lactic Konquest</emphasis>, is a multiplayer strategy game with the goal of expanding your interstellar empire across the galaxy and of course to crush your rivals.
2008-10-26
<application>Konquest</application>, versiunea KDE a jocului <emphasis>Gnu-Lactic Konquest</emphasis>, este un joc de strategie, pentru mai mulți jucători. Scopul este să vă măriți imperiul în galaxie și, bineînţeles să vă învingeți oponenții.
55.
<application>KSame</application>, inspired by <emphasis>Same Game</emphasis> is a simple game played for a high score. The object is to remove as many of the same pieces that are touching for the most points. Speed, the amount of pieces removed at once, and the movement of the mouse over possible pieces are taken into account for the final score.
2008-10-26
<application>KSame</application>, inspirat din <emphasis>Same Game</emphasis> este un joc simplu care se joacă pentru un scor cât mai mare. Obiectivul jucătorului este de a îndepărta un număr cât mai mare de piese învecinate pentru un număr mare de puncte. Viteza, numărul de piese îndepărtate deodată și mișcările mausului deasupra pieselor sunt luate în considerare la calcularea scorului final.
57.
<application>GNOME Games</application> is a collection of games for the GNOME desktop, however they work just as well with the KDE Desktop in Kubuntu. The package is comprised of 16 games which are designed to be simple, but addictive, and are spread out among three subcategories. These subcategories are: <placeholder-1/>
2008-10-26
<application>Jocuri GNOME</application> este o colecție de jocuri pentru interfața GNOME, cu toate acestea funcționează la fel de bine și cu interfața KDE din Kubuntu. Pachetul conține 16 jocuri simple, dar care pot creea dependență. Acestea sunt împărțite în următoarele subcategorii: <placeholder-1/>
59.
Once installed, start any of the <application>GNOME Games</application> applications by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu></menuchoice> and selecting the game of your choice.
2008-10-26
Odată intalate, rulați oricare dintre aplicațiile <application>Jocuri GNOME</application> selectând jocul dorit din meniul <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Jocuri</guisubmenu></menuchoice> si selectând jocul dorit.
60.
<application>Nibbles</application> is a game where the user controls a snake, moving it around the board, eating diamonds while avoiding the walls. <application>Nibbles</application> also features network multiplayer, and up to four worms controlled via the computer.
2008-10-26
<application>Nibbles</application> este un joc în care utilizatorul controlează un șarpe, mișcându-l pe suprafața de joc pentru a mânca diamante fără a se atinge de ziduri. <application>Nibbles</application> permite jocul în rețea, până la 4 jucători putând interacționa simultan.
61.
<application>Robots</application> is a game where the object is to avoid a hoard of robots who are trying to defeat you with every step bringing you closer to the action.
2008-10-26
<application>Roboți</application> este un joc în care scopul este sa evitați o haită de roboți care încearcă să vă învingă, fiecare pas aducându-vă mai aproape de acțiune.
62.
<application>3D Chess Game</application> is a 2D/3D chess game where you can play against the computer or against other players. <application>glChess</application>, the actual application, detects known third party chess engines for computer players.
2008-10-26
<application>Jocul Șah 3D</application> este un joc de șah 2D/3D în care puteți juca contra calculatorului sau împotriva altor jucători. Aplicația <application>glChess</application> ce stă în spatele acestui joc identifică motoarele cunoscute de șah în cazul jocului contra calculatorului.
63.
<application>Mahjongg</application> is a single-player version of the classic tile game. The objective is to select pairs of similar tiles.
2008-10-26
<application>Mahjongg</application> este un joc de un singur jucător, o versiune a clasicului joc cu același nume. Scopul jocului este să selectați câte două piese cu același marcaj.
64.
<application>Aisleriot</application>, also known as <emphasis>Solitaire</emphasis> or <emphasis>sol</emphasis>, is a collection of card games which are easy to play with the aid of a mouse.
2008-10-26
<application>Aisleriot</application>, cunoscut și sub denumirea de <emphasis>Solitaire</emphasis> sau <emphasis>sol</emphasis>, este o colecție de jocuri de cărți care pot fi jucate ușor cu ajutorul mausului.
75.
<application>GNOME Sudoku</application> is a logic-based placement puzzle in which the objective is to fill the 9 by 9 grid so that each column, row, and each of the nine 3 by 3 boxes contains the digits 1 through 9. The puzzle starts off with a partially completed grid allowing for only one solution.
2008-10-26
<application>GNOME Sudoku</application> este un joc de logică în care scopul jucătorului este de a umple o grilă de 9 pe 9 astfel încât fiecare coloană, linie și în fiecare dintre cele 9 pătrate de 3 pe 3 să conțină toate cifrele de la 1 la 9. Jocul începe cu o grilă completată parțial permițând o soluție unică.
76.
<application>Tali</application> is like poker, only with dice and no money. The objective is to create the best hand by rolling the five dice three times in which your two re-rolls may include any or all of the dice.
2008-10-26
<application>Tali</application> este asemănător jocului de pocher, doar că se folosesc zaruri și nu este pe bani. Obiectivul jucătorului este de a obține o suită cât mai valoroasă însumând fețele superioare ale zarurilor. Zarurile se pot arunca de trei ori, jucătorul având posibilitatea de a alege zarurile care vor fi aruncate din nou.
89.
<application>Neverball</application> can be easily installed with the <application>Adept Package Manager</application>. <application>Neverball</application> is located in the <emphasis>Universe</emphasis> repositories. Refer to the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> section for installation instructions.
2008-10-26
<application>Neverball</application> se poate instala ușor folosind <application>Administratorul de pachete Adept</application>. <application>Neverball</application> se găsește in depozitele <emphasis>Universe</emphasis>. Accesați secțiunea <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Administratorul de pachete Adept</ulink> pentru instrucțiunile de instalare.
90.
Once installed, start <application>Neverball</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Neverball</guimenuitem></menuchoice> . Start <application>Neverputt</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Neverputt</guimenuitem></menuchoice>
2008-10-26
Odată instalat, <application>Neverball</application> se rulează din meniul <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Jocuri</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Neverball</guimenuitem></menuchoice>. <application>Neverputt</application> se rulează din meniul <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Jocuri</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Neverputt</guimenuitem></menuchoice>
91.
Chromium
2008-10-26
Chromium
94.
Once installed, start <application>Chromium</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guimenuitem>Chromium</guimenuitem></menuchoice>
2008-10-26
Odată instalat, <application>Chromium</application> se rulează din meniul <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Jocuri</guisubmenu><guimenuitem>Chromium</guimenuitem></menuchoice>
98.
Once installed, start <application>Frozen Bubble</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Frozen-Bubble</guimenuitem></menuchoice>
2008-10-26
Odată instalat <application>Frozen Bubble</application> se rulează din meniul <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Jocuri</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Frozen-Bubble</guimenuitem></menuchoice>
103.
PlanetPenguin Racer
2008-10-26
PlanetPenguin Racer
106.
Once installed, start <application>PlanetPenguin Racer</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Planet Penguin Racer</guimenuitem></menuchoice>
2008-10-26
Odată instalat, <application>PlanetPenguin Racer</application> se rulează din meniul <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Jocuri</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Planet Penguin Racer</guimenuitem></menuchoice>
107.
Tremulous
2008-10-26
Tremulous
110.
Once installed, start <application>Tremulous</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Tremulous</guimenuitem></menuchoice>
2008-10-26
Odată instalat, <application>Tremulous</application> se rulează din meniul <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Jocuri</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Tremulous</guimenuitem></menuchoice>
111.
Nexuiz
2008-10-26
Nexuiz
114.
Once installed, start <application>Nexuiz</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Nexuiz</guimenuitem></menuchoice>
2008-10-26
Odată instalat, <application>Nexuiz</application> se pornește din meniul <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Jocuri</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Nexuiz</guimenuitem></menuchoice>
115.
Games for Windows
2008-10-26
Jocuri pentru Windows
117.
Wine
2008-10-26
Wine
120.
Once installed, start <application>Wine</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Utilities</guisubmenu><guisubmenu>Wine</guisubmenu></menuchoice>
2008-10-26
Odată instalat <application>Wine</application> poate fi rulat din meniul <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Utilitare</guisubmenu><guisubmenu>Wine</guisubmenu></menuchoice>
121.
Cedega
2008-10-26
Cedega
124.
<trademark>Windows</trademark> Games
2008-10-26
Jocuri <trademark>Windows</trademark>
131.
<application>KMines</application> is the equivalent of the <trademark>Windows</trademark><emphasis>Minesweeper</emphasis> game.
2008-10-26
<application>KMines</application> este asemănător cu jocul <emphasis>Minesweeper</emphasis> din <trademark>Windows</trademark>.
136.
Once installed, start <application>Emilia Pinball</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Emilia Pinball</guimenuitem></menuchoice>
2008-10-26
Odată instalată, <application>Emilia Pinball</application> se pornește din meniul <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Jocuri</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Emilia Pinball</guimenuitem></menuchoice>