Translations by Sebastian Banescu

Sebastian Banescu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 58 results
55.
<application>KSame</application>, inspired by <emphasis>Same Game</emphasis> is a simple game played for a high score. The object is to remove as many of the same pieces that are touching for the most points. Speed, the amount of pieces removed at once, and the movement of the mouse over possible pieces are taken into account for the final score.
2008-05-19
<application>KSame</application>, se inspiră din <emphasis>Same Game</emphasis> si este un joc simplu care se joacă pentru un scor cât mai mare. Obiectivul jucătorului este de a îndepărta un număr cât mai mare de piese învecinate pentru un număr mare de puncte. Viteza, numărul de piese îndepărtate deodată și mișcările mausului deasupra pieselor sunt luate în considerare la calcularea scorului final.
58.
<application>GNOME Games</application> can be easily installed with the <application>Adept Package Manager</application> by either searching for or selecting the <application>gnome-games</application> package. <application>GNOME Games</application> is located in the <emphasis>Main</emphasis> repositories. Refer to the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> section for installation instructions.
2008-05-19
<application>Jocuri GNOME</application> se poate instala ușor folosind <application>Adept Package Manager</application> putând să căutați sau să selectați pachetul <application>gnome-games</application>. <application>GNOME Games</application> se găsește în depozitele <emphasis>Main</emphasis>. Accesați secțiunea <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> pentru instrucțiunile de instalare.
59.
Once installed, start any of the <application>GNOME Games</application> applications by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu></menuchoice> and selecting the game of your choice.
2008-05-19
Odată intalate, rulați oricare dintre aplicațiile <application>Jocuri GNOME</application> din <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu></menuchoice> si selectând jocul dorit.
61.
<application>Robots</application> is a game where the object is to avoid a hoard of robots who are trying to defeat you with every step bringing you closer to the action.
2008-05-19
<application>Robots</application> este un joc în care scopul este sa evitați o haită de roboți care încearcă să vă învingă, fiecare pas aducându-vă mai aproape de acțiune.
62.
<application>3D Chess Game</application> is a 2D/3D chess game where you can play against the computer or against other players. <application>glChess</application>, the actual application, detects known third party chess engines for computer players.
2008-05-19
<application>Jocul Șah 3D</application> este un joc de șah 2D/3D în care puteți juca contra calculator sau împotriva altor jucători. Aplicația <application>glChess</application> ce stă în spatele acestui joc identifică motoarele cunoscute de șah în cazul jocului contra calculator.
64.
<application>Aisleriot</application>, also known as <emphasis>Solitaire</emphasis> or <emphasis>sol</emphasis>, is a collection of card games which are easy to play with the aid of a mouse.
2008-05-19
<application>Aisleriot</application>, cunoscut și sub denumirea de <emphasis>Solitaire</emphasis> sau <emphasis>sol</emphasis?, este o colecție de jocuri de carți care pot fi jucate ușor cu ajutorul mausului.
65.
<application>Blackjack</application> is a multiple deck, casino rules blackjack game. The object is to hold cards having a higher count than those of the dealer without going over 21. Face card plus an Ace equals 21, Blackjack!
2008-05-19
<application>Blackjack</application> este jucat după reguli de cazino, folosind mai multe seturi de cărți. Scopul jucătorului este de a avea cărți cu un cumul mai mare decât cel al dealer-ului fără a depăși 21. O carte cu un personaj împreună cu un as au un cumul de 21 de puncte, Blackjack!
66.
<application>Freecell</application> is another <emphasis>Solitaire</emphasis> game which is very popular in the <trademark>Windows</trademark> platform.
2008-05-19
<application>Freecell</application> este un alt fel de <emphasis>Solitaire</emphasis> foarte popular printre utilizatorii <trademark>Windows</trademark>.
67.
Other GNOME Games
2008-05-19
Alte Jocuri GNOME
68.
<application>Five or More</application> is the GNOME port of the once popular <trademark>Windows</trademark> game called <emphasis>Color Lines</emphasis>. The objective is to align, as often as possible, five or more objects of the same color causing them to disappear.
2008-05-19
<application>Five or More</application> este echivalentul GNOME al unui joc <trademark>Windows</trademark> numit <emphasis>Color Lines</emphasis>. Obiectivul jucătorului este de a alinia, cât mai des, cinci sau mai multe obiecte de aceeași culoare facându-le să dispară.
70.
<application>Gnometris</application> is a clone of the classic falling-block game, <emphasis>Tetris</emphasis>. The objective of the game is to create complete horizontal lines of blocks, which will disappear creating more space for more possible points. The blocks come in seven different shapes made from four blocks each: one straight, two L-shaped, one square, and two S-shaped. The blocks fall from the top center of the screen in a random order, allowing you to rotate and move them as needed.
2008-05-19
<application>Gnometris</application> este o replică fidelă al unui joc clasic pe nume <emphasis>Tetris</emphasis>. Obiectivul jucătorului este de a creea linii orizontale din piese care vor dispărea creând spațiu pentru acumularea cât mai multor puncte. Piesele sunt formate din patru pătrate și sunt in număr de șapte: o linie dreaptă, două în formă de L, un pătrat și două în formă de S. Piesele cad din partea superioară a spațiului de joc într-o ordine aleatoare, jucătorul având posibilitatea de a rotii sau muta piesele cum dorește.
71.
<application>Iagno</application> is a computer version of the game <emphasis>Reversi</emphasis>, more popularly known as <emphasis>Othello</emphasis>. It is a two-player strategy game with an 8 by 8 board including tiles that are black on one side and white on the other side. The object is to flip as many of your opponent's tiles to your color as possible without your opponent flipping your tiles. This is done by trapping your opponents tiles between two tiles of your own color.
2008-05-19
<application>Iagno</application> este o versiune electronică a jocului <emphasis>Reversi</emphasis>, cunoscut mai bine sub numele de <emphasis>Othello</emphasis>. Este un joc de strategie jucat de către doi jucători care include piese care sunt negre pe o parte și albe pe cealaltă parte. Obiectivul unui jucător este de a întoarce cât mai multe din piesele adversarului transformându-le in piesele sale. Acest lucru putând fi realizat dacă reușiți să prindeți piesele adversarului între două dintre piesele Dumneavoastră.
73.
<application>Mines</application>, or <emphasis>gnomine</emphasis>, is a puzzle game where you locate mines floating in an ocean using only your brain and a little bit of luck. <application>Mines</application> is a clone of the popular <trademark>Windows</trademark> game, <emphasis>Minesweeper</emphasis>.
2008-05-19
<application>Mines</application>, sau <emphasis>gnomine</emphasis>, este un joc de gândire în care trebuie să găsiți mine care plutesc într-un ocean folosindu-vă decât mintea și un pic de noroc. <application>Mines</application> este o copie fidelă a jocului <trademark>Windows</trademark> numit <emphasis>Minesweeper</emphasis>.
74.
<application>Same Gnome</application> is a highly-addictive puzzle game where the object is to remove the most amount of marbles in as few moves as possible. Marbles that are of the same color and that are adjacent to each other are removed as a group. The remaining marbles will then collapse, filling in the gaps, forming new groups.
2008-05-19
<application>Same Gnome</application> este un joc de îndemânare care provoacă dependență, scopul jucătorului fiind de a îndepărta cât mai multe biluțe în cât mai puține mutări. Biluțele care au aceeași culoare și sunt învecinate sunt îndepărtate deodată. Apoi biluțele rămase se vor prăbuși umplând spațiile rămase goale, formând noi grupuri.
76.
<application>Tali</application> is like poker, only with dice and no money. The objective is to create the best hand by rolling the five dice three times in which your two re-rolls may include any or all of the dice.
2008-05-19
<application>Tali</application> este asemănător jocului de pocher, doar că se folosește un zar și nu este pe bani. Obiectivul jucătorului este de a obține o valoare cât mai mare însumând fețele superioare ale zarurilor. Zarurile se pot arunca de trei ori, jucătorul având posibilitatea de a alege zarurile care vor fi aruncate din nou.
77.
<application>Tetravex</application> is a puzzle where the pieces must be positioned so that the same numbers are touching each other. The game is timed and stored in a system-wide scoreboard.
2008-05-19
<application>Tetravex</application> este un joc in care piesele trebuiesc poziționate astfel încât aceleași numere să fie adiacente. Jocul este contra-timp, iar scorul este ținut pe o tabelă vizibilă de către alti jucători.
78.
The following is a list of games that are not included in any of the previous <application>GNOME Games</application> subsections: <placeholder-1/>
2008-05-19
Urmează o listă de jocuri care nu sunt incluse în nicio subsecțiune anterioară a <application>Jocuri GNOME</application>: <placeholder-1/>
79.
Popular Games available in Kubuntu
2008-05-19
Jocurile populare disponibile în Kubuntu
80.
The following list of games are available to install through <application>Adept</application> that are not installed with any of the previous gaming packages: <placeholder-1/>
2008-05-19
Următoarea listă conține jocuri care nu sunt instalate împreună cu nici unul dintre pachetele anterioare de jocuri și care se pot instala folosind <application>Adept</application>: <placeholder-1/>
81.
KSudoku
2008-05-19
KSudoku
82.
<application>KSudoku</application> is a Sudoku puzzle game for KDE. Sudoku is a logic-based number placement game that you find in your daily newspapers, puzzle books, and online.
2008-05-19
<application>KSudoku</application> este un joc Sudoku pentru KDE. Sudoku este un joc de logică pe care îl puteți găsi în ziare, integrame sau pe internet. Scopul jucătorului este de a aranja numere pe o grilă după anumite reguli.
83.
<application>KSudoku</application> can be easily installed with the <application>Adept Package Manager</application>. <application>KSudoku</application> is located in the <emphasis>Universe</emphasis> repositories. Refer to the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> section for installation instructions.
2008-05-19
<application>KSudoku</application> se poate instala ușor folosind <application>Adept Package Manager</application>. <application>KSudoku</application> se găsește în depozitele <emphasis>Universe</emphasis>. Accesați secțiunea <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> pentru instrucțiunile de instalare.
84.
Once installed, start <application>KSudoku</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guimenuitem>KSudoku</guimenuitem></menuchoice> .
2008-05-19
Odată instalat, <application>KSudoku</application> se rulează din <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guimenuitem>KSudoku</guimenuitem></menuchoice> .
85.
Go to the <application>KSudoku</application> website at <ulink url="http://ksudoku.sourceforge.net/index.php"/> for information on how to play as well as some mathematical help.
2008-05-19
Accesați situle <application>KSudoku</application> la adresa <ulink url="http://ksudoku.sourceforge.net/index.php"/> pentru regulile jocului și pentru ajutor din domeniul matematicii.
89.
<application>Neverball</application> can be easily installed with the <application>Adept Package Manager</application>. <application>Neverball</application> is located in the <emphasis>Universe</emphasis> repositories. Refer to the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> section for installation instructions.
2008-05-19
<application>Neverball</application> se poate instala ușor folosind <application>Adept Package Manager</application>. <application>Neverball</application> se găsește in depozitele <emphasis>Universe</emphasis>. Accesați secțiunea <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> pentru instrucțiunile de instalare.
90.
Once installed, start <application>Neverball</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Neverball</guimenuitem></menuchoice> . Start <application>Neverputt</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Neverputt</guimenuitem></menuchoice>
2008-05-19
Odată instalat, <application>Neverball</application> se rulează din <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Neverball</guimenuitem></menuchoice> . <application>Neverputt</application> se rulează din <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Neverputt</guimenuitem></menuchoice>
93.
<application>Chromium</application> can be easily installed with the <application>Adept Package Manager</application>. <application>Chromium</application> is located in the <emphasis>Universe</emphasis> repositories. Refer to the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> section for installation instructions.
2008-05-19
<application>Chromium</application> se poate instala ușor folosind <application>Adept Package Manager</application>. <application>Chromium</application> se găsește în depozitele <emphasis>Universe</emphasis>. Accesați secțiunea <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> pentru instrucțiuni de instalare.
94.
Once installed, start <application>Chromium</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guimenuitem>Chromium</guimenuitem></menuchoice>
2008-05-19
Odată instalat, <application>Chromium</application> se rulează din <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guimenuitem>Chromium</guimenuitem></menuchoice>
97.
<application>Frozen Bubble</application> can be easily installed with the <application>Adept Package Manager</application>. <application>Frozen Bubble</application> is located in the <emphasis>Universe</emphasis> repositories. Refer to the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> section for installation instructions.
2008-05-19
<application>Frozen Bubble</application> se poate instala ușor folosind <application>Adept Package Manager</application>. <application>Frozen Bubble</application> se găsește în depozitele <emphasis>Universe</emphasis>. Accesați secțiunea <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> pentru instrucțiuni de instalare.
98.
Once installed, start <application>Frozen Bubble</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Frozen-Bubble</guimenuitem></menuchoice>
2008-05-19
Odată instalat <application>Frozen Bubble</application> se rulează din <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Frozen-Bubble</guimenuitem></menuchoice>
101.
<application>SuperTux</application> can be easily installed with the <application>Adept Package Manager</application>. <application>SuperTux</application> is located in the <emphasis>Universe</emphasis> repositories. Refer to the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> section for installation instructions.
2008-05-18
<application>SuperTux</application> se poate instala ușor folosing <application>Adept Package Manager</application>. <application>SuperTux</application> se află în depozitele <emphasis>Universe</emphasis>. Accesați secțiunea <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> pentru instrucțiunile de instalare.
102.
Once installed, start <application>SuperTux</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>SuperTux A Platform Game</guimenuitem></menuchoice>
2008-05-18
Odată instalat <application>SuperTux</application> se rulează din <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>SuperTux A Platform Game</guimenuitem></menuchoice>
104.
<application>PlanetPenguin Racer</application> is a fork created from the last GPL-licenced version of <emphasis>Tux Racer</emphasis>. In addition to the levels from the original game, <application>PlanetPenguin Racer</application> also includes additional levels which have been developed by the community. The object of the game is to slide down the mountain collecting fish as you go trying to reach the finish line in the shortest amount of time. More information about the game can be found on the <application>PlanetPenguin Racer</application> website located at <ulink url="http://developer.berlios.de/projects/ppracer/"/>.
2008-05-18
<application>PlanetPenguin Racer</application> este derivat din jocul <emphasis>Tux Racer</emphasis> licențiat GPL. Pe lânga nivelele din jocul original, <application>PlanetPenguin Racer</application> include de asemenea nivele care au fost dezvoltate de către comunitate. Obiectivul jucatorului este să alunece pe pârtie adunând pești de-a lungul traseului și să ajungă la linia de sfârsit în cel mai scurt timp posibil. Mai multe informații despre acest joc pot fi gasite accesând site-ul <application>PlanetPenguin Racer</application> la adresa <ulink url="http://developer.berlios.de/projects/ppracer/"/>.
105.
<application>PlanetPenguin Racer</application> can be easily installed with the <application>Adept Package Manager</application>. <application>PlanetPenguin Racer</application> is located in the <emphasis>Universe</emphasis> repositories. Refer to the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> section for installation instructions.
2008-05-18
<application>PlanetPenguin Racer</application> se poate instala ușor folosind <application>Adept Package Manager</application>. <application>PlanetPenguin Racer</application> se găsește în depozitele <emphasis>Universe</emphasis>. Accesați secțiunea <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> pentru instructiunile de instalare.
106.
Once installed, start <application>PlanetPenguin Racer</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Planet Penguin Racer</guimenuitem></menuchoice>
2008-05-18
Odată instalat, <application>PlanetPenguin Racer</application> se rulează din <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Planet Penguin Racer</guimenuitem></menuchoice>
108.
<application>Tremulous</application> is a free, open source game that blends a team based First Person Shooter (FPS) with elements of a Real Time Strategy (RTS) game. Players can choose from two unique races, aliens and humans. The objective is to eliminate the opposing team by not only killing the opposing players but also removing their ability to respawn by destroying the spawn structures. More information about the game can be found on the <application>Tremulous</application> website located at <ulink url="http://tremulous.net/"/>.
2008-05-18
<application>Tremulous</application> este un joc gratuit cu sursă liberă care combină un joc de echipă de genul "First Person Shooter" (FPS) cu elementele unui joc de genul "Real Time Strategy" (RTS). Jucătorii pot alege între două rase distincte: oameni și extratereștrii. Obiectivul jocului este de a elimina echipa adversă nu doar prin uciderea adversarilor, ci și prin eliminarea abilității lor de înmulțire prin distrugerea structurilor de înmulțire. Mai multe informații despre joc pot fi găsite accesând site-ul <application>Tremulous</application> la <ulink url="http://tremulous.net/"/>.
109.
<application>Tremulous</application> can be easily installed with the <application>Adept Package Manager</application>. <application>Tremulous</application> is located in the <emphasis>Multiverse</emphasis> repositories. Refer to the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> section for installation instructions.
2008-05-18
<application>Tremulous</application> se poate instala ușor folosind <application>Adept Package Manager</application>. <application>Tremulous</application> se găsește în depozitele <emphasis>Multiverse</emphasis>. Accesați secțiunea <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> pentru instrucțiunile de instalare.
110.
Once installed, start <application>Tremulous</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Tremulous</guimenuitem></menuchoice>
2008-05-18
Odată instalat, <application>Tremulous</application> se rulează din <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Tremulous</guimenuitem></menuchoice>
112.
<application>Nexuiz</application> is a 3D deathmatch game based on the <emphasis>Darkplaces</emphasis> engine, which is an advanced <emphasis>Quake 1</emphasis> engine, built on OpenGL technology. It includes 17 maps, 15 player models, advanced UI, and an available master server allowing you to play people from all over the world. More information about the game can be found on the <application>Nexuiz</application> website located at <ulink url="http://www.alientrap.org/nexuiz/index.php"/>.
2008-05-18
<application>Nexuiz</application> este un joc 3D tip deathmatch bazat pe motorul <emphasis>Darkplaces</emphasis>, care este un motor avansat de <emphasis>Quake 1</emphasis>, construit pe tehnologia OpenGL. Include 17 hărți, 15 modele de jucători, meniu avansat și un server principal care permite să vă jucați cu persoane din întreaga lume. Mai multe informații referitoare la joc pot fi găsite pe site-ul <application>Nexuiz</application> la adresa <ilink url="http://www.alientrap.org/nexuiz/index.php"/>.
113.
<application>Nexuiz</application> can be easily installed with the <application>Adept Package Manager</application>. <application>Nexuiz</application> is located in the <emphasis>Universe</emphasis> repositories. Refer to the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> section for installation instructions.
2008-05-18
<application>Nexuiz</application> poate fi ușor de instalat folosind <application>Adept Package Manager</application>. <application>Nexuiz</application> în depozitele <emphasis>Universe</emphasis>. Pentru instrucțiuni de instalare accesați <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink>.
114.
Once installed, start <application>Nexuiz</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Nexuiz</guimenuitem></menuchoice>
2008-05-18
Odată instalat, <application>Nexuiz</application> se pornește din <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>Nexuiz</guimenuitem></menuchoice>
116.
One of the most common questions in the Linux community comes from a majority of <trademark>Windows</trademark> users who all want to know the same thing. Can Linux play <trademark>Windows</trademark> game titles? Yes and No. There are some titles which can run natively in Linux just fine. This means you will not have to utilize a third-party application or emulator in order to play the game. However, most of the top titles at this time cannot be run natively but can be run with the support of an emulator. An emulator allows an application to run on a platform or operating system in which it wasn't intended for. There are two popular emulators in use today in the Linux community: <placeholder-1/>
2008-05-18
Una dintre cele mai frecvente întrebări in comunitatea Linux provine de la utilizatorii <trademark>Windows</trademark> care vor să știe același lucru. Se pot juca jocurile din <trademark>Windows</trademark> în Linux? Da și nu. Sunt unele jocuri care pot rula în Linux fără probleme. Aceasta înseamnă că nu va trebui să utilizați o altă aplicație sau un emulator pentru a juca jocul. Totuși, cele mai multe jocuri nu pot fi rulate deocamdata decât cu ajutorul unui emulator. Un emulator permite rularea unei aplicații pe o platformă sau un sistem de operare pentru care nu a fost destinată. Există două emulatoare folosite des în comunitatea Linux: <placeholder-1/>
118.
<application>Wine</application> is an open source implementation of the <trademark>Windows</trademark> API that runs on top of the X windows system. Like GNU, <acronym>Wine</acronym> is a recursive acronym which stands for Wine Is Not an Emulator. <application>Wine</application> works with some of the games for <trademark>Windows</trademark>, but not all of them. To find out which games you can run with <application>Wine</application>, refer to their website at <ulink url="http://www.winehq.com/"/>. The application database stores all of the <trademark>Windows</trademark> titles that you can run with <application>Wine</application> and can be searched by going to <ulink url="http://appdb.winehq.org/"/>.
2008-05-18
<application>Wine</application> este o implementare cu sursă liberă a API-ului <trademark>Windows</trademark> care rulează deasupra sistemului de ferestre X. Precum GNU, <acronym>Wine</acronym> este o abreviere recursivă care vine de la "Wine Is Not an Emulator" (Wine nu este un emulator). <application>Wine</application> funcționează pentru câteva jocuri <trademark>Windows</trademark>, dar nu pentru toate. Pentru a afla ce jocuri pot fi rulate cu <application>Wine</application>, accesați site-ul <ulink url="http://www.winehq.com/"/>. Baza de date a aplicației conține toate jocurile <trademark>Windows</trademark> care pot fi rulate cu <application>Wine</application> și pot fi căutate accesând <ulink url="http://appdb.winehq.org/"/>.
119.
<application>Wine</application> can be easily installed with the <application>Adept Package Manager</application>. <application>Wine</application> is located in the <emphasis>Universe</emphasis> repositories. Refer to the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> section for installation instructions.
2008-05-18
<application>Wine</application> se poate instala ușor folosind <application>Adept Package Manager</application>. <application>Wine</application> se gasește în depozitele <emphasis>Universe</emphasis>. Accesați secțiunea<ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> pentru instrucțiunile de instalare.
120.
Once installed, start <application>Wine</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Utilities</guisubmenu><guisubmenu>Wine</guisubmenu></menuchoice>
2008-05-18
Odată instalat <application>Wine</application> poate fi rulat din <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Utilities</guisubmenu><guisubmenu>Wine</guisubmenu></menuchoice>
122.
<application>Cedega</application>, developed by Transgaming Technologies, is another application designed specifically for gaming. Titles such as Battlefield 2, Elder Scrolls IV: Oblivion, Word of Warcraft, Civilization IV, Madden 2006, and many more can now be played in Linux. The one pitfall for <application>Cedega</application> is that is costs money to use. For a fee of $5 USD (with a discount if a 12 month subscription is purchased in advance) subscribers are provided access to updates, releases and patches, discussion forums, and can influence development through voting. More information on Cedega and its subscription policies can be reviewed by going to <ulink url="http://www.transgaming.com/"/>. <application>Cedega</application>, like <application>Wine</application>, also has a searchable database for all of the games it supports. You can search the database by going to <ulink url="http://transgaming.org/gamesdb/"/>.
2008-05-17
<application>Cedega</application>, produs de Transgaming Technologies, este o altă aplicație destinată jocurilor. Jocuri precum Battlefield 2, Elder Scrolls IV: Oblivion, Word of Warcraft, Civilization IV, Madden 2006 și multe altele pot fi jucate acum și în Linux. Singura problemă la <application>Cedega</application> este faptul că trebuie plătit pentru a putea fi folosit. Pentru o taxă de $5 USD (cu reducere dacă sunt plătite 12 luni în avans) abonaților le sunt oferite update-uri, noi versiuni si îmbunătățiri, forum-uri de discuții și posibilitatea de influențare a viitoarelor versiuni prin votare. Mai multe informații despre Cedega și detalii despre abonare puteți găsi la <ulink url="http://www.transgaming.com/"/>. La fel ca și <application>Wine</application>, <application>Cedega</application> are o bază de date în care puteți căuta jocurile disponibile. Puteți căuta jocuri în baza de date la <ulink url="http://transgaming.org/gamesdb/"/>.
123.
Installation information can be located at the <application>Cedega</application> website as well.
2008-05-17
Informații de instalare pot fi găsite și pe site-ul <application>Cedega</application>.
125.
<application>KPatience</application>, or kpat when installing, has a collection of 14 games. Of these 14 games, there is <emphasis>Solitaire</emphasis>, <emphasis>Freecell</emphasis>, and <emphasis>Spider Solitaire</emphasis> just to name a few.
2008-05-17
<application>KPatience</application> sau kpat în timpul instalării, are o colecție de 14 jocuri. Dintre acestea menționăm <emphasis>Solitaire</emphasis>, <emphasis>Freecell</emphasis> și <emphasis>Spider Solitaire</emphasis>.
126.
<application>KPatience</application> can be easily installed with the <application>Adept Package Manager</application>. <application>KPatience</application> is located in the <emphasis>Main</emphasis> repositories. Refer to the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> section for installation instructions.
2008-05-17
<application>KPatience</application> poate fi ușor de instalat folosind <application>Adept Package Manager</application>. <application>KPatience</application> se găsește în depozitele<emphasis>Main</emphasis>. Găsiți instrucțiunile de instalare la <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink>.
127.
Once installed, start <application>KPatience</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Card Games</guisubmenu><guimenuitem>Patience Card Game</guimenuitem></menuchoice>
2008-05-17
Odată instalat, <application>KPatience</application> se pornește alegând <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Card Games</guisubmenu><guimenuitem>Patience Card Game</guimenuitem></menuchoice>