Translations by Andrei Andrei

Andrei Andrei has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

17 of 7 results
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
2007-04-08
Acest document este întreţinut de echipa Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam).Pentru o listă a contribuitorilor vezi <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>.
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
2007-04-08
Acest document este disponibil sub licenţă Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
2007-04-08
Esti liber sa modifici, extinzi sau imbunatatesti codul sursa al documentatiei Ubuntu sub termenii licentei. Toate lucrarile derivate trebuie lansate sub aceasta licenta.
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
2007-04-08
Această documentaţie este difuzată în speranţa că va fi utilă, dar FĂRĂ NICI O GARANŢIE; nici chiar garanţia implicită de VANDABILITATE sau ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, CONFORM DESCRIERII DIN DECLARAŢIA DE NEASUMARE A RESPONSABILITĂŢII.
7.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
2007-04-08
O copie a licenţei este disponibilş aici:<ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
9.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
2007-04-08
Canonical Ltd. şi membrii proiectului de documentaţie Ubuntu.
10.
The Ubuntu Documentation Project
2007-04-08
Proiectul de Documentaţie Ubuntu