Translations by Adi Roiban

Adi Roiban has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
67.
Other GNOME Games
2010-03-23
Alte jocuri GNOME
70.
<application>Gnometris</application> is a clone of the classic falling-block game, <emphasis>Tetris</emphasis>. The objective of the game is to create complete horizontal lines of blocks, which will disappear creating more space for more possible points. The blocks come in seven different shapes made from four blocks each: one straight, two L-shaped, one square, and two S-shaped. The blocks fall from the top center of the screen in a random order, allowing you to rotate and move them as needed.
2010-03-23
<application>Gnometris</application> este o replică fidelă al unui joc clasic pe nume <emphasis>Tetris</emphasis>. Obiectivul jucătorului este de a creea linii orizontale din piese care vor dispărea creând spațiu pentru acumularea cât mai multor puncte. Piesele sunt formate din patru pătrate și sunt în număr de șapte: o linie dreaptă, două în formă de L, un pătrat și două în formă de S. Piesele cad din partea superioară a spațiului de joc într-o ordine aleatoare, jucătorul având posibilitatea de a rotii sau muta piesele cum dorește.
71.
<application>Iagno</application> is a computer version of the game <emphasis>Reversi</emphasis>, more popularly known as <emphasis>Othello</emphasis>. It is a two-player strategy game with an 8 by 8 board including tiles that are black on one side and white on the other side. The object is to flip as many of your opponent's tiles to your color as possible without your opponent flipping your tiles. This is done by trapping your opponents tiles between two tiles of your own color.
2010-03-23
<application>Iagno</application> este o versiune electronică a jocului <emphasis>Reversi</emphasis>, cunoscut mai bine sub numele de <emphasis>Othello</emphasis>. Este un joc de strategie jucat de către doi jucători care include piese care sunt negre pe o parte și albe pe cealaltă parte. Obiectivul unui jucător este de a întoarce cât mai multe din piesele adversarului transformându-le în piesele sale. Acest lucru putând fi realizat dacă reușiți să prindeți piesele adversarului între două dintre piesele dumneavoastră.
72.
<application>Klotski</application> is a clone of the original <emphasis>Klotski</emphasis> game in which the objective is to move the patterned block to the area bordered by green markers.
2010-03-23
<application>Klotski</application> este o clonă a originalului <emphasis>Klotski</emphasis> joc în care obiectivul este să muți figura geometrică modelată către zona delimitată de marcajele verzi.
73.
<application>Mines</application>, or <emphasis>gnomine</emphasis>, is a puzzle game where you locate mines floating in an ocean using only your brain and a little bit of luck. <application>Mines</application> is a clone of the popular <trademark>Windows</trademark> game, <emphasis>Minesweeper</emphasis>.
2010-03-23
<application>Mines</application>, sau <emphasis>gnomine</emphasis>, este un joc de gândire în care trebuie să găsiți mine care plutesc într-un ocean folosind gândirea și un pic de noroc. <application>Mines</application> este o copie fidelă a jocului <trademark>Windows</trademark> numit <emphasis>Minesweeper</emphasis>.
77.
<application>Tetravex</application> is a puzzle where the pieces must be positioned so that the same numbers are touching each other. The game is timed and stored in a system-wide scoreboard.
2010-03-23
<application>Tetravex</application> este un joc în care piesele trebuiesc poziționate astfel încât aceleași numere să fie adiacente. Jocul este contra-timp, iar scorul este ținut pe o tabelă vizibilă de către alti jucători.
84.
Once installed, start <application>KSudoku</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guimenuitem>KSudoku</guimenuitem></menuchoice> .
2010-03-23
Odată instalat, <application>KSudoku</application> se pornește din <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guimenuitem>KSudoku</guimenuitem></menuchoice> .
85.
Go to the <application>KSudoku</application> website at <ulink url="http://ksudoku.sourceforge.net/index.php"/> for information on how to play as well as some mathematical help.
2010-03-23
Accesați pagina web <application>KSudoku</application> de la adresa <ulink url="http://ksudoku.sourceforge.net/index.php"/> pentru regulile jocului și pentru ajutor din domeniul matematicii.
102.
Once installed, start <application>SuperTux</application> by going to <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>SuperTux A Platform Game</guimenuitem></menuchoice>
2010-03-23
Odată instalat <application>SuperTux</application> se poate porni din <menuchoice><guimenu>KMenu</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Arcade</guisubmenu><guimenuitem>SuperTux A Platform Game</guimenuitem></menuchoice>
108.
<application>Tremulous</application> is a free, open source game that blends a team based First Person Shooter (FPS) with elements of a Real Time Strategy (RTS) game. Players can choose from two unique races, aliens and humans. The objective is to eliminate the opposing team by not only killing the opposing players but also removing their ability to respawn by destroying the spawn structures. More information about the game can be found on the <application>Tremulous</application> website located at <ulink url="http://tremulous.net/"/>.
2010-03-23
<application>Tremulous</application> este un joc liber care combină un joc de echipă de genul „First Person Shooter” (FPS) cu elementele unui joc de genul strategie în timp real (RTS). Jucătorii pot alege între două rase distincte: oameni și extratereștrii. Obiectivul jocului este de a elimina echipa adversă nu doar prin uciderea adversarilor, ci și prin eliminarea abilității lor de înmulțire prin distrugerea structurilor de înmulțire. Mai multe informații despre joc pot fi găsite accesând pagina web <application>Tremulous</application> la <ulink url="http://tremulous.net/"/>.
113.
<application>Nexuiz</application> can be easily installed with the <application>Adept Package Manager</application>. <application>Nexuiz</application> is located in the <emphasis>Universe</emphasis> repositories. Refer to the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink> section for installation instructions.
2010-03-23
<application>Nexuiz</application> poate fi instalat ușor folosind <application>Adept Package Manager</application>. <application>Nexuiz</application> se află în depozitele <emphasis>Universe</emphasis>. Pentru instrucțiuni de instalare accesați <ulink type="help" url="help:/kubuntu/add-applications/">Adept Package Manager</ulink>.