Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 128 results
2.
Credits and License
(no translation yet)
Suggestions:
Bidragsytere og lisens
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by efikkan on 2009-08-25
Medvirkende og lisens
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by Sigurd Gartmann on 2007-03-30
Medvirkende og Lisens
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by Jørgen Tellnes on 2007-06-21
Located in docs/games/C/games.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
(no translation yet)
Suggestions:
Dette dokumentet blir vedlikeholdt av Ubuntus dokumentasjonsgruppe (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For en liste over bidragsytere, se <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">bidragsytere</ulink>
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by Daniel Høyer Iversen on 2009-08-13
Dette dokumentet blir vedlikeholdt av Ubuntus dokumentasjonsgruppe (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Bidragsyterne er listet opp på <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">bidragsytersiden</ulink>.
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by Steinar Olsen on 2009-04-02
Located in games/C/games.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
(no translation yet)
Suggestions:
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA).
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by efikkan on 2010-01-27
Dette dokumentet er gjort tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5 lisensen (CC-BY-SA)
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by Petter Aas on 2007-09-02
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA)
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by Christian Aasan on 2009-01-16
Located in docs/games/C/games.xml:11(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
(no translation yet)
Suggestions:
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre kildekoden til Ubuntu-dokumentasjonen under vilkårene til denne lisensen. Alt avledet arbeid må gis ut under samme lisens.
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by efikkan on 2010-01-27
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre Ubuntu-dokumentasjonens kildekode under vilkårene til denne lisensen. Alt arbeid basert på denne dokumentasjonen må utgis under samme lisens.
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by Håvard Havdal on 2008-04-09
Located in docs/games/C/games.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
(no translation yet)
Suggestions:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by efikkan on 2010-09-13
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den skal være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; uten en gang den underforståtte garantien av OMSETTELIGHET eller PASSELIGHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL SOM BESKRIVES I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by Håvar Nielsen on 2007-10-19
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den skal være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den anmodede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIFIK HENSIKT SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by Tor Harald Thorland on 2007-05-12
Located in docs/games/C/games.xml:20(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
(no translation yet)
Suggestions:
Lisensen finner du her: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by efikkan on 2010-01-27
En kopi av lisensen er tilgjengelig her: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by Håvard Havdal on 2008-04-09
En kopi av lisensen er tilgjengelig her: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike Lisens</ulink>.
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-20
Located in games/C/games.xml:19(para)
8.
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
(no translation yet)
Suggestions:
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by Morten Mytting Wang on 2008-03-24
Located in games/C/games.xml:24(year)
9.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
(no translation yet)
Suggestions:
Canonical Ltd. og medlemmer av Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by efikkan on 2010-01-27
Canonical Ltd. og medlemmene av Ubuntus dokumenteringsprosjekt
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by Daniel Høyer Iversen on 2008-08-26
Canonical Ltd og medlemmer av Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-20
Located in games/C/games.xml:25(holder)
10.
The Ubuntu Documentation Project
(no translation yet)
Suggestions:
Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by efikkan on 2009-08-27
Ubuntus Dokumentasjonsprosjekt
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by Petter Aas on 2007-09-02
Dokumentasjonsprosjektet for Ubuntu
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by Knut Arne Bjørndal on 2008-06-09
Located in docs/games/C/games.xml:18(publishername)
11.
This chapter contains information on the available games for Kubuntu natively as well as using emulation to play many of today's top games.
(no translation yet)
Suggestions:
Dette kapittelet inneholder informasjon om de tilgjengelige spillene for Kubuntu som følger med, i tillegg til å bruke emulering til å spille mange av dagens toppspill.
Norwegian Bokmal games in Ubuntu Hardy package "kubuntu-docs" by Petter Aas on 2007-09-02
Located in games/C/games.xml:17(para)
110 of 128 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vidar Lillebo.