Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
110 of 27 results
1.
Files, Folders and Documents
फाइल, फोल्डर र कागजातहरू
Translated and reviewed by Rabi Poudyal on 2009-10-30
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:14(title)
2.
Credits and License
श्रेय तथा अनुमतिपत्र
Translated and reviewed by Rabi Poudyal on 2009-10-30
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
(no translation yet)
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
यो दस्तावेज क्रियटिभ कमन्स सेयरअलाइक २.५ अनुमतिपत्र (CC-BY-SA) मातहत उपलब्ध गराइएको छ।
Translated and reviewed by Rabi Poudyal on 2009-10-30
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:5(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
यो सर्तनामा अनुसार, तपाई उबुन्तुका दस्तावेजहरू सर्तानामा भित्र रहेर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यी परिवर्तनबाट बनेको नयाँ स्वरूप पनि यही सर्तनामा भित्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
Translated and reviewed by Rabi Poudyal on 2009-10-30
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
यो दस्तावेजले सहयोगी भूमिका खेल्ने आशामा प्रकाशन गरिएको हो, तर यो कुनै किसिमको वारेन्टी बिना उपलब्ध गराईएको छ; कुनै प्रयोगको लागी उपयोगी हुनेछ भन्ने जस्तो सामान्य अबधारणा पनि यो दस्तावेजले स्वीकारको मान्न पाईने छैन।
Translated and reviewed by Rabi Poudyal on 2009-10-30
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:8(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
(no translation yet)
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:19(para)
8.
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
(no translation yet)
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:24(year)
9.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
(no translation yet)
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:25(holder)
10.
The Ubuntu Documentation Project
(no translation yet)
Located in files-and-docs/C/files-and-docs.xml:18(publishername)
110 of 27 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Rabi Poudyal.