Browsing Tagalog translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 86 results
1.
Desktop Configuration
Desktop Configuration
Translated and reviewed by Ariel S. Betan on 2008-08-04
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:14(title)
2.
Credits and License
Pagkilala at Pahintulot
Translated and reviewed by Ariel S. Betan on 2008-08-04
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Ang dokumentong ito ay pinamamahalaan ng Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Para sa talaan ng mga nagsipag-ambag, tingnan ang <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Translated and reviewed by Ariel S. Betan on 2008-08-04
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Ang dokumentong ito ay ibinabahagi sa ilalim ng Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Ariel S. Betan on 2008-08-04
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:5(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Maari mong baguhin, palawakin at pagandahin ang Ubuntu documentation source code ayon sa mga tinakda ng pahintulot na ito. Ang lahat ng mga gawang nanggaling dito (derivative works) ay dapat din ilabas sa tulad na pahintulot.
Translated and reviewed by Ariel S. Betan on 2008-08-04
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ang dokumentasyong ito ay ipinamamahagi sa pag-asang magiging kapaki-pakinabang, subalit ito ay WALANG KASEGURUHAN; walang kahit anong pahiwatig na kaseguruhan ng pagiging ANGKOP PARA SA MERKADO o ANGKOP PARA SA TANGING LAYON NA INILARAWAN SA DISCLAIMER.
Translated and reviewed by Ariel S. Betan on 2008-08-04
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:8(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
A sipi ng pahintulot ay makikita dito: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Ariel S. Betan on 2008-08-04
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:19(para)
8.
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Translated and reviewed by Ariel S. Betan on 2008-08-04
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:24(year)
9.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
Canonical Ltd. at mga kasapi ng Proyektong Dokumentasyon ng Ubuntu
Translated and reviewed by Ariel S. Betan on 2008-08-04
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:25(holder)
10.
The Ubuntu Documentation Project
Ang Proyektong Dokumentasyon ng Ubuntu
Translated and reviewed by Ariel S. Betan on 2008-08-04
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:18(publishername)
110 of 86 results

This translation is managed by Ubuntu Tagalog Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ariel S. Betan, Clair Ching.