Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 86 results
1.
Desktop Configuration
Skrivbordskonfiguration
Translated by Leonard Broman on 2007-03-29
Reviewed by Simon Bohlin on 2007-04-06
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:14(title)
2.
Credits and License
Erkännanden och licens
Translated and reviewed by Simon Bohlin on 2007-04-06
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Detta dokument underhålls av Ubuntus dokumentationsgrupp (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Listan över bidragsgivare finns här: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">bidragsgivarnas sida</ulink>
Translated and reviewed by Torbjörn Hed on 2007-09-01
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Det här dokumentet har gjorts tillgängligt under licensen Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Simon Bohlin on 2007-04-06
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:5(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Du får fritt ändra, utöka och förbättra källkoden till Ubuntu-dokumentationen under villkoren för den här licensen. Alla verk baserade på detta måste ges ut under den här licensen.
Translated and reviewed by Simon Bohlin on 2007-04-06
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Den här dokumentationen distribueras med förhoppningen att den kommer att vara användbar, men UTAN NÅGRA GARANTIER, även utan den underförstådda garantin för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL ENLIGT VAD SOM BESKRIVS I FRISKRIVNINGSKLAUSULEN.
Translated and reviewed by Torbjörn Hed on 2007-09-14
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:8(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
En kopia av licensen finns här: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Torbjörn Hed on 2007-09-01
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:19(para)
8.
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Translated and reviewed by Torbjörn Hed on 2008-03-22
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:24(year)
9.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
Canonical Ltd. och medlemmarna av Ubuntus dokumentationsprojekt
Translated and reviewed by Simon Bohlin on 2007-04-06
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:25(holder)
10.
The Ubuntu Documentation Project
Ubuntus dokumentationsprojekt
Translated and reviewed by Simon Bohlin on 2007-04-06
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:18(publishername)
110 of 86 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Holm, Daniel Nylander, Leonard Broman, Magnus Malmsten, NGK, Simon Bohlin, Stefan Eriksson, Torbjörn Hed.