Translations by Willem Du Plessis

Willem Du Plessis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

125 of 25 results
1.
Desktop Configuration
2007-07-15
Tafelblad Konfigurasie
2.
Credits and License
2007-07-15
Erkennings en Lisensie
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
2007-07-15
Hierdie dokument is beskikbaar gestel onder die Creative Commons ShareAlike 2.5 Lisensie (CC-BY-SA).
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
2007-07-15
Jy kan die oorsponklike kodering van die Ubuntu dokumentasie vrylik verander, uitbrei, en verbeter onder die terme van die lisensie. Alle afgeleide werk moet onder die lisensie vrygestel word.
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
2007-07-15
Hierdie dokumentase word versprei met die hoop dat dit nuttig sal wees, maar SONDER ENIGE WAARBORG; sonder selfs die geïmpliseerde waarborg van HANDELSGESKIKTHEID of GESKIKTHEID VIR 'N SPESIFIEKE DOEL SOOS IN DIE VRYWARING BESKRYF WORD.
9.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
2007-07-15
Canonical Bpk. en lede van die Ubuntu Dokumentasie Projek
10.
The Ubuntu Documentation Project
2007-07-15
Die Ubuntu Dokumentasie Projek.
11.
This section contains information on how to configure your desktop, layout, and themes.
2007-07-15
Hierdie seksie bevat informasie oor hoe om jou tafelblad, uitleg en temas te konfigureer
12.
Introduction to Desktop Customization
2007-07-15
Inleiding tot Tafelblad Konfigurasie
13.
The great thing about KDE is the ability to customize just about every aspect of the desktop environment. Wallpapers, themes, widgets, color schemes, splash screens and more, the options for customization are endless.
2007-07-15
Die prominente ding van KDE is die vermoë om amper elke aspek van die tafelblad omgewing te kan verander. Muurpapiere, temas, geriewe, kleur skemas, plaskerms en meer, die opsies van aanpassing is oneindig.
16.
Desktop Tips
2007-07-15
Tafelblad Luidrade
17.
This section details some tips for using and customizing the desktop.
2007-07-15
Hierdie seksie sit sit sekere luidrade om die tafelblad te gebruik en te verander uiteen.
18.
Run programs automatically when KDE starts
2007-07-15
Hardloop programme outomaties as KDE begin
23.
Login automatically to KDE when the computer starts
2007-07-15
Teken outomaties tot KDE aan as die rekenaar begin
29.
Save and close all open applications.
2007-07-15
Stoor en eindig alle oop aplikasies
30.
Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>Backspace</keycap></keycombo> to restart KDE or X-Windows.
2007-07-15
Druk <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>Backspace</keycap></keycombo> om KDE of X-Windows te herlaai
37.
Add the following lines to the end of the file: <placeholder-1/>
2007-07-15
Voeg die volgende lyne tot die einde van die lêer: <placeholder-1/> by
38.
Save the edited file and close out of <application>KWrite</application>.
2007-07-15
Stoor die veranderde lêer en sluit <application>KWrite</application>.
40.
Start a Program Manually
2007-07-15
Begin 'n Program self
42.
Open the <guilabel>Run Command</guilabel> dialog by pressing <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F2</keycap></keycombo>
2007-07-15
Open die <guilabel>Run Command</guilabel> dialog by pressing <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F2</keycap></keycombo>
43.
Enter the name of the program you wish to run, and press the <guibutton>OK</guibutton> button.
2007-07-15
Sleutel die naam van die program wat jy wil hardloop in en druk die <guibutton>OK</guibutton> knoppie.
44.
Automatically turn on NumLock when KDE starts
2007-07-15
Skakel NumLock outomaties aan as KDE begin
86.
translator-credits
2009-11-22
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2009-11-17
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
2008-04-16
Launchpad Contributions: Willem Du Plessis https://launchpad.net/~wduplessis