Browsing Romanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Romanian guidelines.
110 of 21 results
1.
Adding, Removing and Updating Applications
Adăugarea, eliminarea şi actualizarea programelor
Translated and reviewed by Eduard Nicodei on 2007-12-18
Shared:
Adăugarea, eliminarea și actualizarea aplicațiilor
Suggested by Lucian Adrian Grijincu on 2009-08-25
Located in add-applications/C/add-applications.xml:14(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Acest document este întreţinut de echipa Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Pentru o listă a contribuitorilor vizitaţi pagina cu <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributori</ulink>.
Translated and reviewed by Stas Sușcov on 2007-12-04
Shared:
Acest document este întreținut de echipa de documentație Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Lista colaboratorilor o puteți consulta pe <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">pagina colaboratorilor</ulink>
Suggested by Sergiu Bivol on 2009-08-03
Located in add-applications/C/add-applications.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Acest document este disponibil sub licenţa Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA)
Translated and reviewed by Andrei Andrei on 2007-04-07
Shared:
Acest document este disponibil sub licența Creative Commons „Atribuire-Distribuire în condiții identice” 2.5 (CC-BY-SA).
Suggested by Claudia Cotună on 2010-01-08
Located in add-applications/C/add-applications.xml:5(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Sunteţi liber(ă) să modificaţi, extindeţi şi îmbunătăţiţi codul sursă al documentaţiei Ubuntu sub termenii acestei licenţe. Orice muncă derivată din acestă documentaţie trebuie să se supună acestei licenţe.
Translated and reviewed by Andrei Andrei on 2007-04-07
Shared:
Aveți libertatea de a modifica, extinde și îmbunătăți codul sursă al documentației Ubuntu, respectând termenii acestei licențe. Orice lucrare derivată din această documentație trebuie să se supună termenilor acestei licențe.
Suggested by Claudia Cotună on 2010-01-08
Located in add-applications/C/add-applications.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Această documentaţie este difuzată în speranţa că va fi utilă, dar FĂRĂ NICI O GARANŢIE; nici chiar garanţia implicită de VANDABILITATE sau ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, CONFORM DESCRIERII DIN DECLARAŢIA DE NEASUMARE A RESPONSABILITĂŢII.
Translated and reviewed by Andrei Andrei on 2007-04-07
Shared:
Această documentație este difuzată în speranța că va fi utilă, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE; nici măcar garanția presupusă de VANDABILITATE sau de ADAPTARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, CONFORM DESCRIERII DIN DECLARAȚIA DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII.
Suggested by Claudia Cotună on 2010-01-08
Located in add-applications/C/add-applications.xml:8(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
O copie a licenţei este disponibilă aici:<ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Stas Sușcov on 2007-12-04
Shared:
O copie a licenței este disponibilă aici: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Suggested by Sergiu Bivol on 2009-07-19
Located in add-applications/C/add-applications.xml:19(para)
10.
The Ubuntu Documentation Project
Proiectul de Documentaţie Ubuntu
Translated and reviewed by Andrei Andrei on 2007-04-07
Shared:
Proiectul de documentație Ubuntu
Suggested by Claudia Cotună on 2010-01-08
Located in add-applications/C/add-applications.xml:18(publishername)
11.
This chapter is a complete guide to adding, removing and updating applications on a Kubuntu system.
Acest capitol este un ghid complet pentru adăugarea,ştergerea şi actualizarea aplicaţiilor într-un sistem Kubuntu.
Translated and reviewed by Andrei Andrei on 2007-04-07
Shared:
Acest capitol este un ghid complet pentru adăugarea, eliminarea și actualizarea aplicațiilor într-un sistem Kubuntu.
Suggested by Claudia Cotună on 2010-01-08
Located in add-applications/C/add-applications.xml:17(para)
13.
Now with Kubuntu 8.04 the <emphasis>Universe</emphasis> and <emphasis>Multiverse</emphasis> repositories are enabled by default.
(no translation yet)
Located in add-applications/C/add-applications.xml:32(para)
15.
There are several ways to manage your applications in Kubuntu. In order to add or remove applications you need to use a <emphasis>package manager</emphasis>. The following package managers are described in this chapter:
Sunt foarte multe căi de a avea grija de aplicaţii în Kubuntu.Pentru a şterge aplicaţii este nevoie de <emphasis>package manager</emphasis>.Următoarele managere de pachete sunt descrise in capitolul următor.
Translated and reviewed by Andrei Andrei on 2007-04-07
Shared:
Există mai multe căi de gestionare a aplicațiilor în Kubuntu. Pentru a instala/dezinstala aplicații, folosiți un <emphasis>administrator de pachete</emphasis>. În capitolul următor sunt descrise următoarele administratoare de pachete:
Suggested by Claudia Cotună on 2010-01-08
Located in add-applications/C/add-applications.xml:28(para)
110 of 21 results

This translation is managed by Ubuntu Romanian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alex Eftimie, Andrei Andrei, Andrei Brănescu, Bogdan Agica, Claudia Cotună, Cociu Petru, Dan Telecan, Eduard Nicodei, Edy, Ionuț Jula, Iulian Comanescu, Lucian Adrian Grijincu, Sergiu Bivol, Stas Sușcov, Visubu51, alex, ltheodorv, ovoid, swoopy.