Translations by Engin Çağatay

Engin Çağatay has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 310 results
5.
Search Criteria
2006-04-06
Arama Kriteri
6.
Match any of the following
2006-04-06
Herhangi birisini eşleştir
7.
Match all of the following
2006-04-06
Tümünü eşleştir
8.
More
2006-04-06
Daha çok
9.
Fewer
2006-04-06
Daha az
10.
Cannot find the aRts soundserver.
2006-04-06
aRts ses sunucusu bulunamadı.
11.
Connecting/starting aRts soundserver failed. Make sure that artsd is configured properly.
2006-04-06
aRts ses sunucusuna bağlantı/başlatma başarısız oldu. artsd'nin doğru ayarlandığından emin olun.
12.
JuK
2006-04-06
JuK
13.
The music data cache has been corrupted. JuK needs to rescan it now. This may take some time.
2006-04-06
Müzik veritabanı önbelleği bozulmuş. JuK tüm bilgileri yeniden tarayacak. Bu işlem biraz zaman alabilir.
14.
Collection List
2006-04-06
Arşiv Listesi
15.
Removing an item from the collection will also remove it from all of your playlists. Are you sure you want to continue? Note, however, that if the directory that these files are in is in your "scan on startup" list, they will be readded on startup.
2006-04-06
Arşivden kaldırılan bir eleman tüm parça listelerinden de kaldırılacaktır. Devam etmek istiyor musunuz? Unutmayın ki eğer bu dosyalarınızın bulunduğu dizin, açılışta taranacaklar listenizdeyse açılışta tekrar eklenecektir.
16.
Show Playing
2006-04-06
Çalınanı Göster
17.
<All Artists>
2006-04-06
<Tüm Sanatçılar>
20.
<qt>These items will be <b>permanently deleted</b> from your hard disk.</qt>
2006-04-06
<qt>Bu öğeler sabit diskinizden <b>silinecektir</b>.</qt>
2006-04-06
<qt>Bu öğeler sabit diskinizden <b>silinecektir</b>.</qt>
2006-04-06
<qt>Bu öğeler sabit diskinizden <b>silinecektir</b>.</qt>
2006-04-06
<qt>Bu öğeler sabit diskinizden <b>silinecektir</b>.</qt>
21.
<qt>These items will be moved to the Trash Bin.</qt>
2006-04-06
<qt>Bu öğeler çöp kutusuna gönderilecektir.</qt>
2006-04-06
<qt>Bu öğeler çöp kutusuna gönderilecektir.</qt>
2006-04-06
<qt>Bu öğeler çöp kutusuna gönderilecektir.</qt>
2006-04-06
<qt>Bu öğeler çöp kutusuna gönderilecektir.</qt>
22.
About to delete selected files
2006-04-06
Seçili dosyalar silinmek üzere
23.
&Send to Trash
2006-04-06
&Çöpe Gönder
24.
Folder List
2006-04-06
Dizin Listesi
25.
You are about to rename the following files. Are you sure you want to continue?
2006-04-06
Aşağıdaki dosya isimlerini değiştirmek üzeresiniz. Devam etmek istiyor musunuz?
26.
Original Name
2006-04-06
Asıl Adı
27.
New Name
2006-04-06
Yeni Adı
28.
No Change
2006-04-06
Değişiklik Yok
29.
Insert folder separator
2006-04-06
Dizin ayracı ekle
30.
No file selected, or selected file has no tags.
2006-04-06
Hiçbir dosya seçilmemiş ya da seçili dosyanın imleri yok.
31.
Hide Renamer Test Dialog
2006-04-06
Yeniden İsimlendiriciTest Diyaloğunu Sakla
32.
Show Renamer Test Dialog
2006-04-06
Yeniden İsimlendirici Test Diyaloğunu Göster
33.
%1 to %2
2006-04-06
%1 den %2 e
34.
The following rename operations failed:
2006-04-06
Aşağıdaki yeniden isimlendirme işlemleri başarısız oldu:
35.
File Renamer Options
2006-04-06
Dosya Adı Değiştirici Seçenekleri
36.
File Renamer
2006-04-06
Dosya Adı Değiştirici
37.
Time
2006-04-06
Zaman
38.
Remove From Playlist
2006-04-06
Parça Listesinden Çıkart
39.
&Random Play
2006-04-06
Ra&stgele Çal
40.
&Disable Random Play
2006-04-06
Ra&stgele Çalmayı Kapat
41.
Use &Random Play
2006-04-06
Ra&stgele Çal
42.
Use &Album Random Play
2006-04-06
&Albümü Rastgele Çal
43.
&Play
2006-04-06
Ç&al
44.
P&ause
2006-04-06
&Duraklat
45.
&Stop
2006-04-06
D&urdur
51.
Mute
2006-04-06
Sessiz
52.
Volume Up
2006-04-06
Ses Artır
53.
Volume Down
2006-04-06
Ses Azalt
54.
Play / Pause
2006-04-06
Çal / Durdur
55.
Seek Forward
2006-04-06
İleri Tara