Translations by Ionuț Jula

Ionuț Jula has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 55 results
10.
Width
2008-03-29
Lățime
11.
&Width
2008-03-29
&Lățime
2008-03-29
&Lăime
12.
Height
2008-03-29
Înălțime
13.
&Height
2008-03-29
Î&nălțime
2008-03-29
Î&nălime
14.
Spacing
2008-03-29
Spațiere
18.
Left
2008-03-29
Stânga
25.
Delete All
2008-03-29
Șterge tot
26.
Clear All
2008-03-29
Șterge tot
311.
Domain name for publishing using 'wide-area' (normal DNS) ZeroConf. This must match domain specified in /etc/mdnsd.conf. This value is used only if PublishType is set to WAN.
2008-03-29
Nume de domeniu necesar publicării folosind transmisie de tip „arie-largă” (DNS obișnuit) configurația zero. Acesta trebuie să fie identic cu numele de domeniu specificat în /etc/mdnsd.conf. Această valoare este folosită numai dacă PublishType are valoarea 'WAN.
312.
Your names
2009-11-16
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
313.
Your emails
2009-11-16
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.
331.
1 replacement done.
%n replacements done.
2008-05-25
O înlocuire făcută.
%n înlocuiri făcute.
%n de înlocuiri făcute.
340.
<qt><p>The Lisa and lan:/ ioslave modules are not installed by default in Kubuntu, because they are obsolete and replaced by zeroconf.<br> If you still wish to use them, you should install the lisa package from the Universe repository.</p></qt>
2008-05-25
Modulele Lisa și lan:/ ioslave nu sunt instalate implicit în Kubuntu deoarece acestea sunt considerate învechite și sunt înlocuite de zeroconf.<br> Dacă doriți să le folosiți în continuare, ar trebui să instalați pachetul lisa din depozitul Universe.</p></qt>
348.
but your pattern only defines 1 capture.
but your pattern only defines %n captures.
2008-05-25
dar modelul dumneavoastră definește numai o captură.
dar modelul dumneavoastră definește numai %n capturi.
dar modelul dumneavoastră definește numai %n de capturi.
403.
1 match found.
%n matches found.
2008-05-25
S-a găsit o potrivire.
S-au găsit %n potriviri.
S-au găsit %n de potriviri.
2008-03-29
S-a găsit 1 potrivire.
S-au găsit %n potriviri.
478.
&Get Help Online
2008-05-25
&Ajutor online
479.
&Translate this Application
2008-05-25
&Traduceți această aplicație
676.
Forty Colors
2008-05-25
Culori Forty
678.
Royal Colors
2008-05-25
Culori Regale
765.
Please choose language which should be used for this application
2008-05-25
Alegeți limba care ar trebui folosită pentru această aplicație
767.
Adds one more language which will be used if other translations do not contain proper translation
2008-05-25
Adaugă o altă limbă care va fi folosită dacă alte traduceri nu conțin termenii potriviți
768.
Language for this application has been changed. The change will take effect upon next start of application
2008-05-25
Limba pentru această aplicație a fost schimbată. Schimbarea va fi realizată efectiv la următoarea pornire a aplicației.
772.
This is main application language which will be used first before any other languages
2008-05-25
Aceasta este limba principală a aplicației care va fi folosită înaintea oricărei alte limbi.
773.
This is language which will be used if any previous languages does not contain proper translation
2008-05-25
Aceasta este limba care va fi folosită dacă alte limbi nu conțin traducerea adecvată.
842.
Unable to start new process. The system may have reached the maximum number of open files possible or the maximum number of open files that you are allowed to use has been reached.
2008-05-25
Imposibil de pornit un nou proces. Posibil ca sistemul să fi atins numărul maxim de fişiere deschise simultan sau numărul maxim de fişiere deschise care este permis să le folosiți a fost atins.
1007.
The address book '%1' is locked by application '%2'. If you believe this is incorrect, just remove the lock file from '%3'
2008-05-25
Agenda „%1” este blocată de aplicația „%2”. În cazul în care credeți că acest lucru nu este corect, îndepărtează fițierul blocat din „%3”
1066.
Role
2008-03-29
Rol
1081.
Address
2008-03-29
Adresă
1249.
Enter the URL:
2008-03-29
Introduceți URL-ul:
1352.
This page has attempted to open a popup window but was blocked. You can click on this icon in the status bar to control this behavior or to open the popup.
2008-03-29
Această pagină a încercat să deschidă o fereastră popup care a fost blocată. Puteți face clic pe această pictogramă din bara de procese pentru a controla comportamentul ferestrei sau pentru a deschide popup-ul.
1354.
Show Blocked Window Passive Popup &Notification
2008-03-29
Arată ferestrele popup pasive blocate și &notificările
1355.
&Configure JavaScript New Window Policies...
2008-03-29
&Configurați noi politici pentru ferestre JavaScript...
1405.
KDE plugin wizard
2008-05-25
Asistent module KDE
1406.
The following plugins are available.
2008-05-25
Următoarele module sunt disponibile.
1407.
Click on next to install the selected plugin.
2008-05-25
Dați clic pe următorul pentru a instala modulul selectat.
1408.
Plugin installation confirmation
2008-05-25
Confirmare pentru instalarea modulului
1409.
I agree.
2008-05-25
Sunt de acord.
1410.
I do not agree (plugin will not be installed).
2008-05-25
Nu sunt de acord (modulul nu va fi instalat).
1411.
Plugin licence
2008-05-25
Licența modulului
1412.
Installation in progress.
2008-05-25
Instalare în desfășurare.
1413.
Plugin installation
2008-05-25
Instalare modul
1414.
Installation status
2008-05-25
Starea instalării
1415.
To install
2008-05-25
Pentru instalare
1416.
you need to agree to the following
2008-05-25
trebuie să fiți de acord cu următoarele
1417.
Installation completed. Reload the page.
2008-05-25
Instalare completă. Reîncarcă pagina.
1418.
Installation failed
2008-05-25
Instalare eșuată
1793.
Unknown family %1
2008-05-25
Grupul %1 necunoscut