Translations by teo constantinescu

teo constantinescu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 51 results
309.
Specifies if publishing should be by default link-local using multicast DNS (LAN) or 'wide-area' using normal DNS server (WAN).
2008-12-17
Specifică dacă publicarea ar trebui să se facă implicit folosind mDNS (LAN) şi adrese locale sau folosind un server DNS normal (WAN) şi adrese externe.
477.
Switch application &language...
2009-02-05
Schimbă &limba aplicaţiei...
585.
Password must be at least 1 character long
Password must be at least %n characters long
2009-02-05
Parola trebuie să conţină cel puţin un caracter
Parola trebuie să conţină cel puţin %n caractere
643.
The <b>K Desktop Environment</b> is written and maintained by the KDE Team, a world-wide network of software engineers committed to <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">Free Software</a> development.<br><br>No single group, company or organization controls the KDE source code. Everyone is welcome to contribute to KDE.<br><br>Visit <A HREF="http://www.kde.org/">http://www.kde.org</A> for more information on the KDE project.
2009-03-27
<b>K Desktop Environment</b> este scris şi întreţinut de echipa KDE, o echipă formată din ingineri software din lumea întreagă dedicaţi dezvoltării de <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">Software Liber</a>.<br><br>Nu există un singur grup, companie sau organizaţie care să controleze codul sursă al KDE. Oricine poate contribui la dezvoltarea KDE.<br><br>Vizitează <A HREF="http://www.kde.org/">http://www.kde.org</A> pentru mai multe informaţii despre proiectul KDE.
675.
* Custom Colors *
2009-02-05
* Culori alese *
764.
Switch application language
2009-03-27
Schimbă limba aplicaţiei
766.
Add fallback language
2009-03-27
Specifică limba care va completa (dacă va fi cazul) pe cea folosită de aplicaţie
769.
Application language changed
2009-03-27
Limba aplicaţiei a fost schimbată
770.
Primary language:
2009-03-27
Limba principală:
771.
Fallback language:
2009-03-27
Limba care o va completa (dacă va fi cazul) pe cea folosită de aplicaţie:
778.
Please use <a href="http://bugs.kde.org">http://bugs.kde.org</a> to report bugs.
2009-02-05
Te rugăm să mergi la <a href="http://bugs.kde.org">http://bugs.kde.org</a> pentru a ne înştiinţa despre orice probleme apărute în funcţionarea acestui program.
779.
Please report bugs to <a href="mailto:%1">%2</a>.
2009-02-05
Te rugăm să trimiţi înştiinţări despre orice probleme apărute în funcţionarea acestui program lui <a href="mailto:%1">%2</a>.
815.
<b>Not Defined</b><br>There is no "What's This?" help assigned to this widget. If you want to help us to describe the widget, you are welcome to <a href="submit-whatsthis">send us your own "What's This?" help</a> for it.
2009-02-05
<b>Nedefinit</b><br>Nu există o pagină de ajutor specifică pentru acest widget. Dacă vrei să ne ajuţi, poţi să trimiţi <a href="submit-whatsthis">descrierea ta</a> pentru el.
843.
Unable to create new process. The system may have reached the maximum number of processes possible or the maximum number of processes that you are allowed to use has been reached.
2008-12-17
Nu se poate crea un nou proces. Numărul de procese a atins fie limita sistemului, fie limita care îţi este permisă.
1173.
The file '%1' already exists. Do you want to overwrite it?
2008-12-17
Există deja un fișier „%1”. Doriți să-l modificaţi?
1223.
Search for '%1' with %2
2008-12-17
Caută „%1” cu %2
1224.
Search for '%1' with
2009-02-05
Caută „%1” cu
2008-12-17
Caută '%1' cu
1289.
Find previous<p>Find the previous occurrence of the text that you have found using the <b>Find Text</b> function
2008-12-17
Caută înapoi<p>Caută apariția precedentă a textului pe care l-ați găsit cu funcția <b>Caută text</b>
1316.
%n Image of %1 loaded.
%n Images of %1 loaded.
2008-12-17
%n imagine din %1 încărcate
1548.
<p>KDE is translated into many languages thanks to the work of the translation teams all over the world.</p><p>For more information on KDE internationalization visit <a href="http://l10n.kde.org">http://l10n.kde.org</a></p>
2009-03-27
<p>KDE este tradus în mai multe limbi mulţumită muncii depuse de echipele de localizare din întreaga lume.</p><p>Pentru mai multe informaţii despre activitatea de localizare a KDE vizitează <a href="http://l10n.kde.org">http://l10n.kde.org</a></p>
1549.
<p>Kubuntu includes additions and alterations to the KDE translation from <a href="https://translations.launchpad.net/">Launchpad</a>.</p>
2009-03-27
<p>Kubuntu include adaosuri şi schimbări ale traducerii KDE, pe care le găsiţi la <a href="https://translations.launchpad.net/">Launchpad</a>.</p>
1698.
Please use http://bugs.kde.org to report bugs.
2009-03-27
Dacă întâmpini erori în KDE raportează-le la http://bugs.kde.org.
1699.
Please report bugs to %1.
2009-03-27
Raportează orice erori la %1.
1837.
XDG Application menu (.desktop files)
2009-03-27
Meniul aplicaţiei XDG (fişierele .desktop)
1838.
XDG Menu descriptions (.directory files)
2009-03-27
Descrierile meniului XDG (fişierele .directory)
1839.
XDG Menu layout (.menu files)
2009-03-27
Layouturile meniului XDG (fişierele .menu)
1840.
Temporary files (specific for both current host and current user)
2009-03-27
Fişiere temporare (specifice calculatorului şi utilizatorului actuali)
1841.
UNIX Sockets (specific for both current host and current user)
2009-03-27
Sloturi UNIX (specifice calculatorului şi utilizatorului actuali)
1843.
%1 - unknown type of userpath
2009-03-27
%1 - calea către profilul utilizatorului are un format necunoscut
1862.
&Use a passive window that does not interrupt other work
2009-03-27
Foloseşte o fereastră pasivă care să n&u întrerupă lucrul la calculator
1872.
Type the description of this application, based on its use, here. Examples: a dial up application (KPPP) would be "Dial up tool".
2009-03-27
Scrie aici o descriere a acestei aplicaţii. Exemplu: o aplicaţie dial-up (KPPP) ar putea fi descrisă ca "Utilitar dial-up"
1874.
Type any comment you think is useful here.
2009-03-27
Scrie aici orice comentariu care te-ar putea ajuta.
1879.
Sets the working directory for your application.
2009-03-27
Aici poţi indica directorul în care va lucra aplicaţia.
1881.
Click on this button if you want to add a type of file (mimetype) that your application can handle.
2009-03-27
Click pe buton dacă vrei să adaugi un tip de fişier (mimetype) cu care aplicaţia poate lucra.
1882.
If you want to remove a type of file (mimetype) that your application cannot handle, select the mimetype in the list above and click on this button.
2009-03-27
Dacă vrei să renunţi la un tip de fişier (mimetype) cu care aplicaţia nu poate lucra selectează-l în listă şi fă click pe buton.
1890.
Check this option if the text mode application offers relevant information on exit. Keeping the terminal emulator open allows you to retrieve this information.
2009-03-27
Bifează această opţiune dacă modul text al aplicaţiei oferă informaţii relevante la ieşirea din aplicaţie. Păstrând deschis emulatorul de terminal poţi să recuperezi această informaţie.
1893.
Check this option if you want to run this application with a different user id. Every process has a different user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to use this option.
2009-03-27
Bifează această opţiune dacă vrei să rulezi aplicaţia cu un alt id de utilizator. Fiecărui proces îi este asociat un id de utilizator diferit. Acest cod id determină permisiuni ca cea de accesare a fişierelor. Ca să foloseşti opţiunea vei avea nevoie de parola de utilizator.
1894.
&Username:
2009-03-27
&Utilizator
1896.
Enter the user name you want to run the application as here.
2009-03-27
Scrie aici numele utilizatorului cu care vrei să rulezi aplicaţia.
1897.
Startup
2009-03-27
Startup
1898.
Enable &launch feedback
2009-03-27
Activează feedbackul la &lansare.
1899.
Check this option if you want to make clear that your application has started. This visual feedback may appear as a busy cursor or in the taskbar.
2009-03-27
Bifează această opţiune dacă vrei să te asiguri că aplicaţia s-a deschis. Acest feedback vizual poate apărea sub formă de cursor "ocupat" sau în bara de aplicaţii.
1901.
Check this option if you want to have a system tray handle for your application.
2009-03-27
Bifează această opţiune dacă vrei să controlezi aplicaţia din system tray.
1902.
&DCOP registration:
2009-03-27
Înregistrare &DCOP
1910.
Welcome to KWallet, the KDE Wallet System. KWallet allows you to store your passwords and other personal information on disk in an encrypted file, preventing others from viewing the information. This wizard will tell you about KWallet and help you configure it for the first time.
2009-03-27
Bun venit la KWallet. Această aplicaţie îţi permite stocarea parolelor şi altor informaţii personale pe harddisk într-un fişier criptat. Acest îndrumător îţi va spune mai multe despre KWallet şi te va ajuta să îl configurezi.
1914.
The KDE Wallet system stores your data in a <i>wallet</i> file on your local hard disk. The data is only written in encrypted form, presently using the blowfish algorithm with your password as the key. When a wallet is opened, the wallet manager application will launch and display an icon in the system tray. You can use this application to manage your wallets. It even permits you to drag wallets and wallet contents, allowing you to easily copy a wallet to a remote system.
2009-03-27
KWallet stochează datele tale într-un fişier special pe harddiskul tău local. Datele apar în fişier doar criptate cu algoritmul blowfish iar cheia de criptare este parola ta. Un astfel de fişier se va deschide cu KWallet, a cărui iconiţă va fi afişată în system tray. Poţi folosi această aplicaţie pentru a lucra cu toate fişierele tale de acest fel. KWallet îţi permite chiar să le tragi în fereastra sa, permiţând astfel copierea lor în alte calculatoare fără bătaie de cap.
1915.
Various applications may attempt to use the KDE wallet to store passwords or other information such as web form data and cookies. If you would like these applications to use the wallet, you must enable it now and choose a password. The password you choose <i>cannot</i> be recovered if it is lost, and will allow anyone who knows it to obtain all the information contained in the wallet.
2009-03-27
Diverse aplicaţii vor încerca să folosească un fişier KWallet pentru a stoca parole sau alte informaţii ca date din formulare web sau cookie-uri. Dacă doreşti ca aceste aplicaţii să poată folosi KWallet, activează-l acum şi alege o parolă. Atenţie: Parola pe care o foloseşti <i>nu</i> mai poate recuperată dacă este uitată şi oricine o află va avea acces la toate datele din fişierul pentru a cărui criptare s-a folosit respectiva parolă.
1920.
The KDE Wallet system allows you to control the level of security of your personal data. Some of these settings do impact usability. While the default settings are generally acceptable for most users, you may wish to change some of them. You may further tune these settings from the KWallet control module.
2009-03-27
KWallet îţi permite să controlezi nivelul de securitate al datelor tale personale. Unele dintre aceste setări au impact asupra calităţi serviciului oferit de KWallet. Deşi setările implicite sunt în general acceptabile pentru majoritatea utilizatorilor, vei dori probabil să schimbi unele dintre ele. Vei putea să schimbi setările şi mai târziu din modulul de control al KWallet.
1921.
Store network passwords and local passwords in separate wallet files
2009-03-27
Stochează parolele din reţea şi parolele locale în fişiere separate.