Translations by Bogdan Enache

Bogdan Enache has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 58 results
309.
Specifies if publishing should be by default link-local using multicast DNS (LAN) or 'wide-area' using normal DNS server (WAN).
2008-09-24
Specifică dacă publicarea ar trebui să fie în mod normal link-local folosind multicast DNS (LAN) sau „wide-area” folosind server normal DNS (WAN).
470.
Empty Page
2008-09-24
Pagină goală
477.
Switch application &language...
2008-09-24
Schimbă &limba aplicației...
566.
&Insert
2008-09-24
&Inserează
585.
Password must be at least 1 character long
Password must be at least %n characters long
2008-09-24
Parola trebuie să fie de cel puţin un caracter
Parola trebuie să fie de cel puţin %n caractere
Parola trebuie să fie de cel puţin %n caractere
643.
The <b>K Desktop Environment</b> is written and maintained by the KDE Team, a world-wide network of software engineers committed to <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">Free Software</a> development.<br><br>No single group, company or organization controls the KDE source code. Everyone is welcome to contribute to KDE.<br><br>Visit <A HREF="http://www.kde.org/">http://www.kde.org</A> for more information on the KDE project.
2008-09-24
<b>Mediul grafic K</b> este creat și menținut de Echipa KDE, o rețea mondială de ingineri software dedicați software-ului liber.<br><br>Nici un grup singular, companie sau organizație nu controlează codul sursă al KDE. Oricine este binevenit să contribuie la KDE.<br><br>Pentru informații suplimentare despre Proiectul KDE, vizitați <a href="http://www.kde.org/">http://www.kde.org/</a>.
674.
* Recent Colors *
2008-09-24
* Culori recente *
675.
* Custom Colors *
2008-09-24
* Culori personalizate *
764.
Switch application language
2008-09-24
Schimbă &limba aplicației...
766.
Add fallback language
2008-09-24
Adaugă limbă de rezervă
769.
Application language changed
2008-09-24
S-a schimbat limba aplicației
770.
Primary language:
2008-09-24
Limbă primară:
771.
Fallback language:
2008-09-24
Limbă de rezervă:
778.
Please use <a href="http://bugs.kde.org">http://bugs.kde.org</a> to report bugs.
2008-09-24
Utilizați <a href="http://bugs.kde.org">http://bugs.kde.org</a> pentru a raporta erori.
779.
Please report bugs to <a href="mailto:%1">%2</a>.
2008-09-24
Utilizați <a href="mailto:%1">%2</a> pentru a raporta erori.
815.
<b>Not Defined</b><br>There is no "What's This?" help assigned to this widget. If you want to help us to describe the widget, you are welcome to <a href="submit-whatsthis">send us your own "What's This?" help</a> for it.
2008-09-24
<b>Nedefinit</b><br>Nu există un mesaj de ajutor "Ce înseamnă aceasta?" pentru această componentă. Dacă doriți să ajutați la descrierea acestei componente grafice, sunteți binevenit <a href="submit-whatsthis" >să trimiteți un text de ajutor descriptiv</a>.
843.
Unable to create new process. The system may have reached the maximum number of processes possible or the maximum number of processes that you are allowed to use has been reached.
2008-09-24
Nu se poate porni un proces nou. Este posibil ca sistemul să fi atins numărul maxim de procese posibile sau ați atins numărul maxim de procese care vă sunt permise.
1065.
Title
2008-09-24
Titlu
1173.
The file '%1' already exists. Do you want to overwrite it?
2008-09-24
Există deja un fișier cu numele „%1”. Doriți să-l suprascrieți?
1177.
Email:
2008-09-24
Email:
1223.
Search for '%1' with %2
2008-09-24
Căutare „%1” cu %2
1224.
Search for '%1' with
2008-09-24
Căutare '%1' cu
1289.
Find previous<p>Find the previous occurrence of the text that you have found using the <b>Find Text</b> function
2008-09-24
Căutare înapoi<p>Caută precedenta apariție a textului pe care l-ați găsit cu funcția <b>Caută text</b></p>
1316.
%n Image of %1 loaded.
%n Images of %1 loaded.
2008-09-24
%n imagine din %1 încărcată
%n imagini din %1 încărcate
%n imagini din %1 încărcate
1353.
&Show Blocked Popup Window
Show %n Blocked Popup Windows
2008-09-24
Arată ferea&stra „popup” blocată
Arată %n ferestre „popup” blocate
Arată %n ferestre „popup” blocate
1548.
<p>KDE is translated into many languages thanks to the work of the translation teams all over the world.</p><p>For more information on KDE internationalization visit <a href="http://l10n.kde.org">http://l10n.kde.org</a></p>
2008-09-24
<p>KDE a fost tradus în foarte multe limbi. Datorită eforturilor echipei de traducători români aveți posibilitatea să vă bucurați de un mediu grafic în limba română.</p><p>Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați <a href="http://www.ro.kde.org/">http://www.ro.kde.org/</a></p>
1549.
<p>Kubuntu includes additions and alterations to the KDE translation from <a href="https://translations.launchpad.net/">Launchpad</a>.</p>
2008-09-24
<p>Kubuntu include suplimente și modificări ale traducerii KDE de la <a href="https://translations.launchpad.net/">Launchpad</a>.</p>
1698.
Please use http://bugs.kde.org to report bugs.
2008-09-24
Utilizați http://bugs.kde.org pentru a raporta erori.
1699.
Please report bugs to %1.
2008-09-24
Raportați erorile la %1.
1837.
XDG Application menu (.desktop files)
2008-09-24
Meniu aplicație XDG (fișiere .desktop)
1838.
XDG Menu descriptions (.directory files)
2008-09-24
Descriere meniuri XDG (fișiere .directory)
1839.
XDG Menu layout (.menu files)
2008-09-24
Aspect meniuri XDG (fișiere .menu)
1840.
Temporary files (specific for both current host and current user)
2008-09-24
Fișiere temporare (specifice pentru gazda și utilizatorul curent)
1841.
UNIX Sockets (specific for both current host and current user)
2008-09-24
Socketi UNIX (specifici pentru gazda și utilizatorul curent)
1843.
%1 - unknown type of userpath
2008-09-24
%1 - tip cale utilizator necunoscut
1862.
&Use a passive window that does not interrupt other work
2008-09-24
&Utilizează o fereastră pasivă care nu întrerupe alte procese
1872.
Type the description of this application, based on its use, here. Examples: a dial up application (KPPP) would be "Dial up tool".
2008-09-24
Introduceți aici descrierea pe care doriți să o dați aplicației, în funcție de scopul ei. Exemplu: pentru o aplicație de conectare la Internet prin telefon (KPPP) ar putea fi „Utilitar de conectare la Internet prin linia telefonică”.
1874.
Type any comment you think is useful here.
2008-09-24
Scrieți aici orice comentariu pe care îl consideraţi util.
1879.
Sets the working directory for your application.
2008-09-24
Setează directorul de lucru pentru aplicaţia dumneavoastră.
1881.
Click on this button if you want to add a type of file (mimetype) that your application can handle.
2008-09-24
Dați clic pe acest buton dacă doriți să adăugați un tip de fișier (MIME) pe care aplicația îl poate utiliza.
1882.
If you want to remove a type of file (mimetype) that your application cannot handle, select the mimetype in the list above and click on this button.
2008-09-24
Dacă doriți să ștergeți un tip de fișier (MIME) pe care aplicația dumneavoastră nu îl poate utiliza, selectați tipul MIME din lista de mai sus și dați clic pe acest buton.
1890.
Check this option if the text mode application offers relevant information on exit. Keeping the terminal emulator open allows you to retrieve this information.
2008-09-24
Selectați această opțiune dacă aplicația în mod text oferă informații relevante la terminarea ei. Dacă permiteți ca fereastra terminal să rămână deschisă, veți putea să obțineți acele informații.
1893.
Check this option if you want to run this application with a different user id. Every process has a different user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to use this option.
2008-09-24
Selectați această opțiune dacă doriți să executați aplicația sub un cont diferit de utilizator. Fiecare proces are un identificator de utilizator asociat. Acest cod identificator determină accesul la fișiere și alte permisiuni. Este necesară parola acelui cont de utilizator pentru folosi această opțiune.
1894.
&Username:
2008-09-24
Nume de &utilizator:
1896.
Enter the user name you want to run the application as here.
2008-09-24
Introduceți aici numele de utilizator sub care doriți să executați aplicația.
1897.
Startup
2008-09-24
Pornire
1898.
Enable &launch feedback
2008-09-24
Activează notificările la &lansare
1899.
Check this option if you want to make clear that your application has started. This visual feedback may appear as a busy cursor or in the taskbar.
2008-09-24
Selectați această opțiune dacă doriți să determinați în mod clar că aplicația a fost pornită. Acest indicator vizual poate fi sub forma unui cursor „ocupat” sau în bara de procese.
1901.
Check this option if you want to have a system tray handle for your application.
2008-09-24
Selectați această opțiune dacă doriți să aveți un indicator în zona de notificare pentru aplicația dumneavoastră.
1902.
&DCOP registration:
2008-09-24
Înregistrare &DCOP: