Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
110 of 55 results
1.
Show windows from all desktops
i18n: file taskbar.kcfg line 11
Prikaži okna z vseh namizij
Translated and reviewed by Jure Repinc on 2006-04-05
Located in rc.cpp:3
2.
Turning this option off will cause the taskbar to display <b>only</b> the windows on the current desktop. \n\nBy default, this option is selected and all windows are shown.
i18n: file taskbar.kcfg line 12
Če onemogočite to možnost, bodo v opravilni vrstici prikazana <b>samo</b> okna s trenutnega namizja. Privzeto je ta možnost omogočena in prikazana so okna z vseh namizij.
Translated by Jure Repinc on 2006-04-05
Reviewed by Jure Repinc on 2007-06-03
In upstream:
Izklop te možnosti bo povzročil, da bo opravilna vrstica prikazala <b>samo</a> okna na trenutnem namizju. \n\nPrivzeto je ta možnost omogočena in prikazana so vsa okna.
Suggested by Jure Repinc on 2008-02-15
Located in rc.cpp:6
3.
Show only minimized windows
i18n: file taskbar.kcfg line 16
Prikaži le pomanjšana okna
Translated by Jure Repinc on 2006-04-05
Reviewed by Jure Repinc on 2007-06-03
In upstream:
Prikaži samo pomanjšana okna
Suggested by Jure Repinc on 2006-08-25
Located in rc.cpp:9
4.
Select this option if you want the taskbar to display <b>only</b> minimized windows. \n\nBy default, this option is not selected and the taskbar will show all windows.
i18n: file taskbar.kcfg line 17
Če omogočite to možnost, bodo v opravilni vrstici prikazana <b>samo</b> pomanjšana okna. Privzeto je ta možnost onemogočena in prikazana so vsa okna.
Translated by Jure Repinc on 2006-04-05
Reviewed by Jure Repinc on 2007-06-03
In upstream:
Izberite to možnost, če želite, da opravilna vrstica prikaže <b>samo</b> pomanjšana okna. \n\nPrivzeto ta možnost ni omogočena in bo opravilna vrstica prikazala vsa okna.
Suggested by Jure Repinc on 2006-08-25
Located in rc.cpp:12
5.
Never
i18n: file taskbar.kcfg line 22
Nikoli
Translated and reviewed by Jure Repinc on 2006-04-05
Located in rc.cpp:15
6.
When Taskbar Full
i18n: file taskbar.kcfg line 25
Ko je opravilna vrstica polna
Translated and reviewed by Jure Repinc on 2006-04-05
Located in rc.cpp:18
7.
Always
i18n: file taskbar.kcfg line 28
Vedno
Translated and reviewed by Jure Repinc on 2006-04-05
Located in rc.cpp:21
8.
Group similar tasks:
i18n: file taskbar.kcfg line 32
Združi podobna opravila:
Translated and reviewed by Jure Repinc on 2006-04-05
Located in rc.cpp:24
9.
The taskbar can group similar windows into single buttons. When one of these window group buttons are clicked on a menu appears showing all the windows in that group. This can be especially useful with the <em>Show all windows</em> option.\n\nYou can set the taskbar to <strong>Never</strong> group windows, to <strong>Always</strong> group windows or to group windows only <strong>When the Taskbar is Full</strong>.\n\nBy default the taskbar groups windows when it is full.
i18n: file taskbar.kcfg line 33
Opravilna vrstica lahko podobna okna združi pod enim samim gumbom. Ko kliknete na tak gumb, se prikaže meni s seznamom vseh oken, ki so združeni pod tem gumbom. To je lahko zelo uporabno skupaj z nastavitvijo <em>Prikaži okna z vseh namizij</em>. Opravilno vrstico lahko nastavite, da oken ne združuje <strong>Nikoli</strong>, jih <strong>Vedno</strong> združuje, ali pa le, <strong>Ko je opravilna vrstica polna</strong> (privzeto).
Translated by Jure Repinc on 2006-04-05
Reviewed by Jure Repinc on 2007-06-03
In upstream:
Opravilna vrstica lahko združi podobna okna v en sam gumb. Ko kliknete enega od teh gumbov okenskih skupin, se prikaže meni, ki prikazuje vsa okna v tej skupini. To je lahko še posebej uporabno z možnostjo <em>Prikaži vsa okna</em>.\n\nLahko nastavite, da opravilna vrstica <strong>Nikoli</strong> ne združi oken v skupine, da jih <strong>Vedno</strong> združi ali jih združi samo, <strong>Ko je opravilna vrstica polna</strong>. \n\nPrivzeto opravilna vrstica združi okna, ko je opravilna vrstica polna.
Suggested by Jure Repinc on 2008-02-15
Located in rc.cpp:27
10.
Sort windows by desktop
i18n: file taskbar.kcfg line 37
Razvrsti okna glede na namizje
Translated and reviewed by Jure Repinc on 2006-04-05
Located in rc.cpp:30
110 of 55 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jure Repinc.