Browsing Polish translation

9 of 55 results
9.
The taskbar can group similar windows into single buttons. When one of these window group buttons are clicked on a menu appears showing all the windows in that group. This can be especially useful with the <em>Show all windows</em> option.\n\nYou can set the taskbar to <strong>Never</strong> group windows, to <strong>Always</strong> group windows or to group windows only <strong>When the Taskbar is Full</strong>.\n\nBy default the taskbar groups windows when it is full.
i18n: file taskbar.kcfg line 33
Pasek zadań może grupować podobne okna w pojedyncze przyciski. Kiedy jeden z tych grupowych przycisków zostanie wciśnięty, pokazywane jest menu z listą wszystkich okien w tej grupie. Jest to użyteczne zwłaszcza z opcją <em>Pokaż wszystkie okna</em>.\n\nMożesz skonfigurować pasek zadań, by <strong>nigdy</strong> nie grupował okien, by <strong>zawsze</strong> to robił, wreszcie by grupował okna tylko <strong>po zapełnieniu paska zadań</strong>.\n\nDomyślnie pasek zadań grupuje okna tylko wtedy, gdy jest zapełniony.
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-05
Located in rc.cpp:27
9 of 55 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.