Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
110 of 55 results
1.
Show windows from all desktops
i18n: file taskbar.kcfg line 11
Pokaż okna ze wszystkich pulpitów
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-05
Located in rc.cpp:3
2.
Turning this option off will cause the taskbar to display <b>only</b> the windows on the current desktop. \n\nBy default, this option is selected and all windows are shown.
i18n: file taskbar.kcfg line 12
Wyłączenie tej opcji spowoduje, że pasek zadań będzie wyświetlał <b>tylko</b> okna z aktualnego pulpitu.
\nDomyślnie ta opcja jest włączona i wszystkie okna są wyświetlane.
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-05
Located in rc.cpp:6
3.
Show only minimized windows
i18n: file taskbar.kcfg line 16
Pokaż tylko zminimalizowane okna
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-05
Located in rc.cpp:9
4.
Select this option if you want the taskbar to display <b>only</b> minimized windows. \n\nBy default, this option is not selected and the taskbar will show all windows.
i18n: file taskbar.kcfg line 17
Jeśli ta opcja jest włączona, pasek zadań będzie wyświetlać <b>tylko</b> zminimalizowane okna. \n\nDomyślnie ta opcja nie jest włączona i pasek zadań wyświetla wszystkie okna.
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-05
Located in rc.cpp:12
5.
Never
i18n: file taskbar.kcfg line 22
Nigdy
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-05
Located in rc.cpp:15
6.
When Taskbar Full
i18n: file taskbar.kcfg line 25
Po zapełnieniu paska zadań
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-05
Located in rc.cpp:18
7.
Always
i18n: file taskbar.kcfg line 28
Zawsze
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-05
Located in rc.cpp:21
8.
Group similar tasks:
i18n: file taskbar.kcfg line 32
Grupuj podobne zadania:
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-05
Located in rc.cpp:24
9.
The taskbar can group similar windows into single buttons. When one of these window group buttons are clicked on a menu appears showing all the windows in that group. This can be especially useful with the <em>Show all windows</em> option.\n\nYou can set the taskbar to <strong>Never</strong> group windows, to <strong>Always</strong> group windows or to group windows only <strong>When the Taskbar is Full</strong>.\n\nBy default the taskbar groups windows when it is full.
i18n: file taskbar.kcfg line 33
Pasek zadań może grupować podobne okna w pojedyncze przyciski. Kiedy jeden z tych grupowych przycisków zostanie wciśnięty, pokazywane jest menu z listą wszystkich okien w tej grupie. Jest to użyteczne zwłaszcza z opcją <em>Pokaż wszystkie okna</em>.\n\nMożesz skonfigurować pasek zadań, by <strong>nigdy</strong> nie grupował okien, by <strong>zawsze</strong> to robił, wreszcie by grupował okna tylko <strong>po zapełnieniu paska zadań</strong>.\n\nDomyślnie pasek zadań grupuje okna tylko wtedy, gdy jest zapełniony.
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-05
Located in rc.cpp:27
10.
Sort windows by desktop
i18n: file taskbar.kcfg line 37
Sortuj okna według pulpitów
Translated and reviewed by Michal Rudolf on 2006-04-05
Located in rc.cpp:30
110 of 55 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Michal Rudolf.